PowerPoint - Create a sequence with line paths Tutorial

In this video, you will learn how to create a sequence with line paths using Microsoft Stream.
The video covers the steps to create and view content in Stream, including uploading videos, editing autogenerated captions, organizing content, and sharing videos with colleagues.
This tutorial will help you master the process of creating a sequence with line paths, enhancing your video streaming skills in Microsoft 365.

  • 6:42
  • 2098 views
00:00:08
With each mouse click the arrow moves down the list
00:00:11
punctuating and lighting up the text as it goes.
00:00:15
Motion paths make this kind of action possible,
00:00:17
by driving the arrow down bullet to bullet and triggering the text effects.
00:00:22
A sequence like this is fairly simple to create, but it may not look that way.
00:00:27
I'm going to recreate it now to show you more techniques
00:00:30
for using motion paths and animation.
00:00:33
Here's the list with no animations applied.
00:00:36
For this exercise, I've zoomed in for a close up view and I'll turn off Auto Preview.
00:00:42
First I'll apply the motion paths.
00:00:45
The paths go on this chevron arrow;
00:00:48
for the first path, I select the arrow, open the Animation Gallery and choose Lines.
00:00:58
A down path is applied and that's what I want.
00:01:02
The pale image of the chevron arrow shows me where the arrow will move to,
00:01:06
but I want it to stop at the second bullet, so I need to shorten the path.
00:01:12
I press Shift to keep the line vertical as I redraw it,
00:01:16
then point to the end, look for the two headed arrow and drag the end upward.
00:01:22
As I drag, note this crosshairs that appears.
00:01:26
It helps me visually to line up the end of the path with the bullet.
00:01:30
I release the mouse and Shift key and click away.
00:01:35
There's the first path.
00:01:37
Let's preview it.
00:01:39
The arrow stops at the second bullet.
00:01:42
I need three more motion paths for the chevron arrow.
00:01:46
For the next one, I select the arrow again
00:01:49
and this time I click Add Animation since the arrow already has one path.
00:01:55
In that gallery, I choose Lines again.
00:01:59
The second path is applied and it's the one that's currently selected.
00:02:03
Remember that the selected path always has red and green circles
00:02:07
rather than arrows at the start and end.
00:02:11
I need to resize this new path to go between the second and third bullets.
00:02:16
I press Shift to keep the line vertical,
00:02:19
then I point to the green circle at the start of the path,
00:02:22
look for the two headed arrow cursor and drag the starting point to the second bullet.
00:02:28
I let up the mouse and Shift key.
00:02:32
The starting point for the second path is now here.
00:02:36
The end point needs to be at the third bullet.
00:02:39
The path is still selected so I press Shift and drag up
00:02:43
the end of the path to the third bullet.
00:02:47
I now have two motion paths for the chevron arrow.
00:02:51
Let's preview how this plays.
00:02:54
The arrow moves down in two steps to the second bullet and third bullet.
00:02:59
That's exactly what I want.
00:03:02
So to add more paths, I select the chevron,
00:03:06
use Add Animation to apply the path
00:03:10
and then resize the path.
00:03:18
Now the animation pane can help with this process, so let's open it.
00:03:23
Here are the motion paths I've added so far.
00:03:26
Notice how when I select the first path effect in the pane,
00:03:29
that path is also selected on the slide.
00:03:32
I select the second path effect in the pane and it's selected on the slide
00:03:37
and there's the third path.
00:03:41
Another detail is that for the paths that start below the chevron,
00:03:44
they're shown with a pale image of the chevron at the start and end.
00:03:50
So, as I'm resizing these layered paths,
00:03:52
I can select them in the animation pane if I want to.
00:03:59
Now I've got all the motion paths in place.
00:04:02
Before I preview them, I want to adjust their playing time.
00:04:06
A quick way is to select them all.
00:04:08
I'll click the bottom one, press Shift
00:04:11
and click the top one to select the range, then I'll change the duration setting up here.
00:04:18
Instead of two seconds I'll decrease this to .75.
00:04:23
Notice how the duration box that's in the Animation pane shorten
00:04:26
as I decrease the number.
00:04:29
To watch the sequence, I'll click Play selected.
00:04:33
The arrow moves down and stops at each bullet.
00:04:37
I'll complete the animation sequence by adding a text effect.
00:04:41
I want the effect to turn this text from gray to white.
00:04:45
I'll select the placeholder
00:04:51
and in the Animation Gallery, I'll choose an Emphasis effect
00:04:55
called the Brush Color.
00:04:59
Now I'll open Effect Options for the group.
00:05:05
I want the effect to turn the text white, so I'll change this blue color to white.
00:05:10
Also I want to animate the text by word instead of letter,
00:05:14
so I'll choose By word.
00:05:18
To see just the text effect, I'll click Play Selected;
00:05:22
the text highlights line by line.
00:05:29
My last task is to reorder the motion paths so they play between the text effects.
00:05:35
I'll select the first motion path
00:05:37
and drag it down under the first text line which is "Location".
00:05:44
Then I'll do that with the rest of the paths in order,
00:05:48
so the second one goes under "Time".
00:05:52
The third one goes under "Dress code"
00:05:55
and the fourth one follows "What to bring".
00:06:00
Another thing is, I want the text effects to play automatically after each path,
00:06:05
so I'll press Ctrl and click to select each text effect that follows a path.
00:06:12
I'll set these to Start after previous.
00:06:17
Let's click Play All to play the full sequence.
00:06:26
A final detail: in the original sequence, the arrow flew in
00:06:31
and lit up the first line.
00:06:33
That's done with a Fly In entrance effect on the arrow
00:06:36
ordered at the start of the sequence.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In deze lijst helpt een pijl om visuele impact te creëren.
00:00:08
Met elke muisklik beweegt de pijl omlaag in de lijst
00:00:11
met punctuatie en verlicht de tekst.
00:00:15
Bewegingspaden maken dit soort actie mogelijk
00:00:17
door de pijl omlaag te drukken van bullet tot bullet en de teksteffecten te activeren.
00:00:22
Een dergelijke manier is vrij eenvoudig te maken, maar ziet er misschien niet zo uit.
00:00:27
Ik ga het nu opnieuw maken om u meer technieken
00:00:30
voor het gebruik van bewegingspaden en animatie te laten zien.
00:00:33
Hier is de lijst zonder animaties toegepast.
00:00:36
Voor deze oefening heb ik ingezoomd voor een close up weergave en schakel ik Auto Preview uit.
00:00:42
Eerst zal ik de bewegingspaden toepassen.
00:00:45
De paden gaan op deze chevron pijl;
00:00:48
voor het eerste pad selecteer ik de pijl, open ik de Animatiegalerij en kies Lijnen.
00:00:58
Een neerwaarts pad is toegepast en dat is wat ik wil.
00:01:02
Het bleke beeld van de chevron pijl wijst me waar de pijl naartoe zal gaan,
00:01:06
maar ik wil dat deze stopt bij de tweede bullet, dus moet ik het pad verkorten.
00:01:12
Ik druk op Shift om de lijn verticaal te houden terwijl ik deze opnieuw teken,
00:01:16
en vervolgens naar het einde te wijzen, naar de pijl met twee koppen te zoeken en het uiteinde naar boven te slepen.
00:01:22
Let tijdens het slepen op dit dradenkruis dat verschijnt.
00:01:26
Het helpt me visueel om het einde van het pad in lijn te brengen met de kogel.
00:01:30
Ik laat de muis en de Shift toets los en klik er vandaan.
00:01:35
Daar is het eerste pad.
00:01:37
Laten we een voorbeeld bekijken.
00:01:39
De pijl stopt bij de tweede bullet.
00:01:42
ik heb nog drie bewegings paden nodig voor de chevron pijl.
00:01:46
Voor de volgende selecteer ik de pijl opnieuw
00:01:49
en deze keer klik ik op Toevoegen Animatie omdat de pijl al één pad heeft.
00:01:55
In die galerij kies ik opnieuw voor Lijnen.
00:01:59
Het tweede pad wordt toegepast en het is degene die momenteel is geselecteerd.
00:02:03
Onthoud dat het geselecteerde pad altijd rode en groene cirkels heeft
00:02:07
in plaats van pijlen aan het begin en het einde.
00:02:11
Ik moet dit nieuwe pad aanpassen tussen de tweede en derde kogel.
00:02:16
Ik druk op Shift om de lijn verticaal te houden,
00:02:19
en dan wijs ik naar de groene cirkel aan het begin van het pad,
00:02:22
zoek naar de tweekoppige pijlcursor en sleep het startpunt naar de tweede bullet.
00:02:28
Ik laat de muis en de Shift toets los.
00:02:32
Het startpunt voor het tweede pad is nu hier.
00:02:36
Het eindpunt moet bij de derde kogel zijn.
00:02:39
Het pad is nog steeds geselecteerd, dus druk ik op Shift en sleep
00:02:43
het einde van het pad naar de derde bullet.
00:02:47
Ik heb nu twee bewegings paden nodig voor de chevron pijl.
00:02:51
Laten we een voorbeeld bekijken van hoe dit gaat.
00:02:54
De pijl gaat in twee stappen omlaag naar de tweede bullet en derde bullet.
00:02:59
Dat is precies wat ik wil.
00:03:02
Dus om meer paden toe te voegen, selecteer ik de chevron,
00:03:06
gebruik Toevoegen Animatie om het pad toe te passen
00:03:10
en pas vervolgens de opmaak van het pad aan.
00:03:18
Het animatiescherm kan nu helpen met dit proces, dus laten we het openen.
00:03:23
Dit zijn de bewegings paden die ik tot nu toe heb toegevoegd.
00:03:26
Merk op dat wanneer ik het eerste pad effect in het venster selecteer,
00:03:29
dat pad ook op de dia wordt geselecteerd.
00:03:32
Ik selecteer het tweede pad effect in het venster en het is geselecteerd in de dia
00:03:37
en daar is het derde pad.
00:03:41
Een ander detail is dat voor de paden die onder de chevron beginnen,
00:03:44
deze aan het begin en het eind met een vaag beeld van de chevron worden getoond.
00:03:50
Dus, terwijl ik de grootte van deze gelaagde paden aanpas,
00:03:52
kan ik ze in het animatievenster selecteren als ik dat wil.
00:03:59
Nu heb ik alle bewegingspaden op hun plaats.
00:04:02
Voordat ik een voorbeeld van hen bekijk, wil ik hun speelduur aanpassen.
00:04:06
Een snelle manier is om ze allemaal te selecteren.
00:04:08
Ik klik op de onderste, druk op Shift
00:04:11
en klik op de bovenste om het bereik te selecteren, daarna zal ik hier de instelling van de tijdsduur wijzigen.
00:04:18
In plaats van twee seconden zal ik dit verlagen naar ,75.
00:04:23
Merk op hoe het tijdsvak in het venster Animatie wordt verkort
00:04:26
als ik het aantal verlaag.
00:04:29
Om de volgorde te bekijken, klik ik op Afspelen selectie.
00:04:33
De pijl beweegt naar beneden en stopt bij elke kogel.
00:04:37
Ik voltooi de animatie reeks door een teksteffect toe te voegen.
00:04:41
Ik wil dat het effect deze tekst van grijs in wit verandert.
00:04:45
Ik selecteer de plaatshouder
00:04:51
en in de Animatiegalerij kies ik een Nadrukeffect
00:04:55
genaamd de Penseelkleur.
00:04:59
Nu zal ik Effect opties voor de groep openen.
00:05:05
Ik wil dat het effect de tekst wit maakt, dus verander ik deze blauwe kleur in wit.
00:05:10
Ik wil ook de tekst per woord animeren in plaats van per brief,
00:05:14
dus kies ik Per woord.
00:05:18
Om alleen het tekst effect te zien, klik ik op Play Selectie,
00:05:22
de tekst markeert regel voor regel.
00:05:29
Mijn laatste taak is om de bewegingspaden opnieuw te ordenen, zodat ze tussen de teksteffecten kunnen manoeuvreren.
00:05:35
Ik selecteer het eerste bewegingspad
00:05:37
en sleep het naar beneden onder de eerste tekstregel die "Locatie" is.
00:05:44
Dan doe ik dat met de rest van de paden in volgorde,
00:05:48
dus de tweede gaat onder "Tijd".
00:05:52
De derde gaat onder "Dress code"
00:05:55
en de vierde volgt "Wat meebrengen".
00:06:00
Iets anders is, ik wil dat de teksteffecten automatisch na elk pad worden afgespeeld,
00:06:05
dus druk ik op Ctrl en klik om elk teksteffect dat een pad volgt te selecteren.
00:06:12
Ik zal deze op Start na de vorigen instellen.
00:06:17
Klik op Alles Afspelen om de volledige reeks af te spelen.
00:06:26
Een laatste detail: in de oorspronkelijke volgorde vloog de pijl naar binnen
00:06:31
en verlichtte de eerste regel.
00:06:33
Dat is gedaan met een Fly In ingangseffect op de pijl
00:06:36
die aan het begin van de reeks is besteld.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In dieser Liste sorgt ein Pfeil für eine besondere visuelle Wirkung.
00:00:08
Mit jedem Mausklick bewegt sich der Pfeil in der Liste nach unten,
00:00:11
betont dabei den Text und hellt ihn auf.
00:00:15
Diese Art von Aktion ist durch Animationspfade möglich,
00:00:17
die den Pfeil von Aufzählungspunkt zu Aufzählungspunkt nach unten bewegen und die Texteffekte auslösen.
00:00:22
Eine Sequenz wie diese lässt sich ziemlich einfach erstellen, auch wenn es zunächst nicht danach aussieht.
00:00:27
Ich werde sie jetzt erneut erstellen, um Ihnen weitere Vorgehensweisen für die
00:00:30
Verwendung von Animationspfaden und Animationen zu zeigen.
00:00:33
Hier ist die Liste ohne angewendete Animationen.
00:00:36
Für diese Übung habe ich den Text vergrößert, um eine Nahaufnahme zu erhalten und ich deaktivere jetzt „AutoVorschau”.
00:00:42
Als Erstes wende ich die Animationspfade an.
00:00:45
Die Pfade dienen der Animation dieses Chevronpfeils.
00:00:48
Für den ersten Pfad wähle ich den Pfeil aus, öffne den Katalog „Animationen” und wähle „Linien” aus.
00:00:58
Ein Pfad des Typs „Nach unten” wird angewendet, und der soll es auch sein.
00:01:02
Das blasse Bild des Chevronpfeils zeigt mir, wohin er sich bewegen wird.
00:01:06
Weil er aber beim zweiten Aufzählungspunkt stoppen soll, muss ich den Pfad verkürzen.
00:01:12
Ich drücke die UMSCHALTTASTE, damit die Linie vertikal bleibt, während ich sie erneut ziehe.
00:01:16
Dann zeige ich auf das Ende und ziehe es mit dem Doppelpfeil nach oben.
00:01:22
Sehen Sie: Während ich ziehe, wird dieses Fadenkreuz eingeblendet.
00:01:26
Es hilft mir visuell dabei, das Ende des Pfads mit dem Aufzählungspunkt auszurichten.
00:01:30
Ich lasse die Maustaste und die UMSCHALTTASTE los und klicke außerhalb.
00:01:35
Hier ist der erste Pfad.
00:01:37
Den will ich mir jetzt in der Vorschau ansehen.
00:01:39
Der Pfeil stoppt beim zweiten Aufzählungspunkt.
00:01:42
Ich brauche drei weitere Animationspfade für den Chevronpfeil.
00:01:46
Für den nächsten Pfad wähle ich den Pfeil
00:01:49
erneut aus und klicke diesmal auf „Animation hinzufügen”, da der Pfeil bereits einen Pfad hat.
00:01:55
In diesem Katalog wähle ich wieder „Linien” aus.
00:01:59
Der zweite Pfad wird angewendet. Das ist der gerade ausgewählte Pfad.
00:02:03
Erinnern Sie sich daran, dass der ausgewählte Pfad am Anfang und am Ende immer mit roten und grünen Kreisen
00:02:07
(und nicht mit Pfeilen) gekennzeichnet ist.
00:02:11
Ich muss diesen neuen Pfad verlängern oder verkürzen, um zwischen den zweiten und dritten Aufzählungspunkt zu gelangen.
00:02:16
Ich drücke die UMSCHALTTASTE, damit die Linie vertikal bleibt,
00:02:19
zeige dann auf den grünen Kreis am Anfang des Pfads
00:02:22
und ziehe den Anfangspunkt mit dem Doppelpfeilcursor zum zweiten Aufzählungspunkt.
00:02:28
Ich lasse die Maustaste und die UMSCHALTTASTE wieder los.
00:02:32
Der Anfangspunkt für den zweiten Pfad ist jetzt hier.
00:02:36
Der Endpunkt muss sich beim dritten Aufzählungspunkt befinden.
00:02:39
Weil der Pfad weiterhin ausgewählt ist, drücke ich die UMSCHALTTASTE und ziehe das
00:02:43
Ende des Pfads zum dritten Aufzählungspunkt nach oben.
00:02:47
Nun habe ich zwei Animationspfade für den Chevronpfeil.
00:02:51
Das will ich mir in der Vorschau ansehen:
00:02:54
Der Pfeil bewegt sich in zwei Schritten nach unten, zum zweiten und dritten Aufzählungspunkt.
00:02:59
Genau das wollte ich erreichen!
00:03:02
Um weitere Pfade hinzuzufügen, wähle ich den Chevronpfeil aus,
00:03:06
wende den Pfad „Animation hinzufügen” an und
00:03:10
ändere dann die Pfadgröße.
00:03:18
Der Animationsbereich kann bei diesem Vorgang hilfreich sein, deshalb öffne ich ihn.
00:03:23
Hier sind die Animationspfade, die ich bis jetzt hinzugefügt habe.
00:03:26
Sehen Sie: Wenn ich den ersten Pfadeffekt im Bereich auswähle,
00:03:29
wird dieser Pfad auch auf der Folie ausgewählt.
00:03:32
Ich wähle den zweiten Pfadeffekt im Bereich aus und auch der wird auf der Folie ausgewählt.
00:03:37
Und hier ist der dritte Pfad.
00:03:41
Sehen Sie außerdem: Bei den Pfaden, die unter dem Chevronpfeil anfangen,
00:03:44
wird ein blasses Bild des Pfeils am Anfang und Ende eingeblendet.
00:03:50
Während ich die Größe dieser gestapelten Pfade ändere,
00:03:52
kann ich sie bei Bedarf im Animationsbereich auswählen.
00:03:59
Jetzt sind alle Animationspade positioniert.
00:04:02
Bevor ich sie mir in der Vorschau ansehe, möchte ich ihre Wiedergabezeit anpassen.
00:04:06
Als schnelle Möglichkeit kann ich alle Pfade auswählen:
00:04:08
Ich klicke auf den untersten Pfad, drücke die UMSCHALTTASTE
00:04:11
und klicke auf den obersten Pfad, um den Bereich auszuwählen. Dann ändere ich die Einstellung „Dauer”, hier oben.
00:04:18
Den Wert „2 Sekunden” verringere ich auf 0,75.
00:04:23
Beachten Sie, wie die Felder für die Dauer im Animationsbereich kürzer werden,
00:04:26
während ich die Zahl verkleinere.
00:04:29
Um mir die Sequenz anzusehen, klicke ich auf „Auswahl wiedergeben”.
00:04:33
Der Pfeil bewegt sich nach unten und stoppt bei jedem Aufzählungspunkt.
00:04:37
Ich vervollständige die Animationssequenz, indem ich einen Texteffekt hinzufüge.
00:04:41
Dieser Effekt soll den Text von Grau in Weiß ändern.
00:04:45
Ich wähle den Platzhalter aus,
00:04:51
und wähle im Katalog „Animationen” den Hervorhebungseffekt
00:04:55
„Pinselfarbe” aus.
00:04:59
Jetzt öffne ich die „Effektoptionen” für die Gruppe.
00:05:05
Der Effekt soll den Text in Weiß ändern. Deshalb ändere ich diese blaue Farbe in Weiß.
00:05:10
Außerdem möchte ich den Text wortweise und nicht zeichenweise animieren
00:05:14
und wähle daher „Wortweise” aus.
00:05:18
Um mir nur den Texteffekt anzusehen, klicke ich auf „Auswahl wiedergeben”.
00:05:22
Der Text wird zeilenweise hervorgehoben.
00:05:29
Als Letztes will ich die Animationspfade neu anordnen, damit sie zwischen den Texteffekten wiedergegeben werden.
00:05:35
Ich wähle den ersten Animationspfad aus
00:05:37
und ziehe ihn nach unten unter die erste Textzeile, „Ort”.
00:05:44
Dies mache ich dann auch der Reihe nach mit den übrigen Pfaden.
00:05:48
Ich ziehe also den zweiten Pfad unter „Zeit”,
00:05:52
den dritten unter „Kleidung”
00:05:55
und den vierten unter „Mitzubringen”.
00:06:00
Außerdem sollen die Texteffekte nach jedem Pfad automatisch wiedergegeben werden.
00:06:05
Deshalb drücke ich die STEUERUNGSTASTE (Strg) und klicke, um jeden Texteffekt auszuwählen, der auf einen Pfad folgt.
00:06:12
Und ich lege dafür „Nach vorherigem beginnen” fest.
00:06:17
Jetzt klicke ich auf „Alle wiedergeben”, um die vollständige Sequenz wiederzugeben.
00:06:26
Ein letztes Detail: In der ursprünglichen Sequenz ist der Pfeil eingeflogen
00:06:31
und hat die erste Zeile aufgehellt.
00:06:33
Das erreicht man mit dem Eingangseffekt „Hereinfliegen” für den Pfeil, der am Anfang
00:06:36
der Sequenz angeordnet wird.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
En esta lista una flecha ayuda a crear impacto visual.
00:00:08
Con cada clic del ratón una flecha se mueve hacia abajo en la lista
00:00:11
marcando y resaltando el texto a medida que avanza.
00:00:15
Las animaciones de trayectoria hacen posible este tipo de acción,
00:00:17
dirigiendo la flecha hacia abajo viñeta a viñeta y activando los efectos de texto.
00:00:22
Una secuencia como esta es bastante simple de crear, aunque no lo parezca.
00:00:27
Voy a recrearla ahora para mostrarle más técnicas
00:00:30
para usar animaciones de trayectoria y animación.
00:00:33
Aquí está la lista sin ninguna animación aplicada.
00:00:36
Para este ejercicio, he hecho zoom para tener una vista más cercana y desactivaré la previsualización automática.
00:00:42
Primero aplicaré las animaciones de trayectoria.
00:00:45
Las trayectorias van por estas flechas de cheurones;
00:00:48
para la primera trayectoria, selecciono la flecha, abro la Galería de animaciones y escojo Líneas.
00:00:58
Se aplica en la trayectoria hacia abajo que es lo que quiero.
00:01:02
La imagen tenue de la flecha de cheurón me muestra hacia dónde se moverá la flecha,
00:01:06
pero quiero parar en la segunda viñeta, así que tengo que acortar la trayectoria.
00:01:12
Presiono Shift para mantener la línea vertical mientras la dibujo,
00:01:16
después marco el final, busco la flecha de dos cabezas y arrastro el extremo hacia arriba.
00:01:22
Mientras arrastro, veo que aparece esta cruz.
00:01:26
Me ayuda visualmente a alinear el final de la trayectoria con la viñeta.
00:01:30
Libero el ratón y la tecla shift y hago clic fuera.
00:01:35
Tenemos la primera trayectoria.
00:01:37
Vamos a previsualizarla.
00:01:39
La flecha se para en la segunda viñeta.
00:01:42
Necesito tres animaciones de trayectorias para la flecha de cheurón.
00:01:46
Para la siguiente, vuelvo a seleccionar la flecha
00:01:49
y esta vez hago clic en Añadir Animación pues la flecha ya tiene una trayectoria.
00:01:55
En esta galería, elijo Líneas de nuevo.
00:01:59
Se aplica la segunda trayectoria y es la que está seleccionada actualmente.
00:02:03
Recuerde que la trayectoria seleccionada siempre tiene círculos rojos y verdes
00:02:07
en vez de flechas al principio y al final.
00:02:11
Tengo que redimensionar esta nueva trayectoria para ir de la segunda a la tercera viñeta.
00:02:16
Presiono Shift para mantener la línea vertical,
00:02:19
después marco el círculo verde al principio de la trayectoria,
00:02:22
busco el cursor de doble cabeza de flecha y arrastro el punto de inicio hasta la segunda viñeta.
00:02:28
Libero el ratón y la tecla Shift.
00:02:32
El punto de inicio de la segunda trayectoria está ahora aquí.
00:02:36
El punto final tiene que estar en la tercera viñeta.
00:02:39
La trayectoria está todavía seleccionada por lo que presiono Shift y arrastro
00:02:43
el final de la trayectoria a la tercera viñeta.
00:02:47
Ahora tengo dos trayectorias para la flecha de cheurón.
00:02:51
Vamos a previsualizar cómo funciona.
00:02:54
La flecha se mueve hacia abajo en dos pasos hacia la segunda viñeta y hacia la tercera.
00:02:59
Es exactamente lo que quiero.
00:03:02
Así que para añadir más trayectorias, selecciono el cheurón,
00:03:06
uso Añadir Animación para aplicarla a la trayectoria
00:03:10
y redimensiono la trayectoria.
00:03:18
Ahora el panel de animación puede ayudar con este proceso, así que vamos a abrirlo.
00:03:23
Aquí están las animaciones de trayectoria que he añadido hasta ahora.
00:03:26
Note cómo cuando selecciono el primer efecto de trayectoria en el panel,
00:03:29
la trayectoria queda también seleccionada en la diapositiva.
00:03:32
Selecciono el segundo efecto de trayectoria en el panel y queda seleccionado en la diapositiva
00:03:37
y aquí está la tercera trayectoria.
00:03:41
Otro detalle es que las trayectorias que empiezan por debajo del cheurón
00:03:44
se muestran con una imagen tenue del cheurón al principio y al final.
00:03:50
Así que, mientras redimensiono las trayectorias en capas,
00:03:52
puedo seleccionarlas en el panel de animación, si quiero hacerlo.
00:03:59
Ahora tenemos todas las animaciones de trayectoria implementadas.
00:04:02
Antes de previsualizarlas, quiero ajustar su tiempo de movimiento.
00:04:06
Una forma rápida es seleccionarlas todas.
00:04:08
Hago clic en la de la parte de abajo, presiono Shift
00:04:11
y hago clic en la superior para seleccionar todo el rango, después cambiaré la configuración de la duración aquí.
00:04:18
En vez de dos segundos lo disminuiré a .75
00:04:23
Vea como el cuadro de duración que está en el panel de Animación disminuye
00:04:26
a medida que disminuyo el número.
00:04:29
Para ver la secuencia, Haré clic en Reproducir la selección.
00:04:33
La flecha se mueve hacia abajo y se para en cada viñeta.
00:04:37
Completaré la secuencia de animación añadiendo un efecto de texto.
00:04:41
Quiero el efecto para cambiar este texto de gris a blanco.
00:04:45
Seleccionaré el marcador de posición
00:04:51
y en la Galería de Animación, Elegiré un efecto de Énfasis
00:04:55
llamado pincel de color.
00:04:59
Ahora abriré las Opciones de efecto para el grupo.
00:05:05
Quiero el efecto para poner el texto en blanco, así que cambiaré este color azul a blanco.
00:05:10
También quiero animar el texto por palabra en vez de por letra,
00:05:14
por lo que elegiré Por palabra.
00:05:18
Para ver solo el efecto texto, haré clic en Reproducir Seleccionado;
00:05:22
El texto se resalta línea por línea.
00:05:29
Mi última tarea es reordenar las animaciones de trayectoria para que se activen entre los efectos de texto.
00:05:35
Selecciono la primera animación de trayectoria
00:05:37
y la arrastro hasta debajo de la primera línea de texto que es "Ubicación".
00:05:44
Después haré lo mismo con el resto de las trayectorias en orden,
00:05:48
así la segunda va debajo de "Tiempo".
00:05:52
La tercera va debajo de "Código de vestimenta"
00:05:55
y la cuarta detrás de "Qué llevar".
00:06:00
Otra cosa, quiero que los efectos de texto se activen automáticamente tras cada trayectoria,
00:06:05
por lo que presiono Control y hago clic para seleccionar cada efecto de texto que está después de una trayectoria.
00:06:12
Los configuraré como Empezar después de previa.
00:06:17
Vamos a Reproducir Todo para activar la secuencia completa.
00:06:26
Un detalle final: en la secuencia original, la flecha volaba
00:06:31
y se iluminaba en la primera línea.
00:06:33
Esto se hace con un efecto de entrada Fly In en la flecha
00:06:36
colocado al principio de la secuencia.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Nesta lista, uma seta ajuda a criar impacto visual.
00:00:08
Com cada clique do mouse, a seta desce a lista
00:00:11
acompanhando e realçando o texto à medida que avança.
00:00:15
As trajetórias de animação tornam este tipo de ação possível,
00:00:17
avançando a seta para baixo, marcador a marcador e disparando os efeitos de texto.
00:00:22
Uma sequência como esta é relativamente simples de criar, mas pode não parecer.
00:00:27
Vou recriá-la agora para mostrar a você mais técnicas
00:00:30
para usar as trajetórias de animação e as animações.
00:00:33
Aqui está a lista sem animações.
00:00:36
Para este exercício, ampliei para vermos melhor e vou desligar a Pré-visualização automática.
00:00:42
Primeiro, aplicarei as trajetórias de animação.
00:00:45
As trajetórias ficam nesta seta curva;
00:00:48
para a primeira trajetória, seleciono a seta, abro a Galeria de Animações e escolho Linhas.
00:00:58
Uma trajetória descendente é aplicada e é isso que quero.
00:01:02
A imagem mais clara da seta curva me mostra para onde a seta se deslocará,
00:01:06
mas quero que pare na segunda marca, por isso tenho de reduzir a trajetória.
00:01:12
Pressiono Shift para manter a linha vertical quando redesenhá-la,
00:01:16
depois aponto para o fim, procuro pela seta dupla e arrasto o fim para cima.
00:01:22
À medida que arrasto, observe na mira que aparece.
00:01:26
Ajuda-me a alinhar visualmente o fim da trajetória com o marcador.
00:01:30
Solto o mouse e a tecla Shift e clico em outro lugar.
00:01:35
Esta é a primeira trajetória.
00:01:37
Vamos pré-visualizar.
00:01:39
A seta para no segundo marcador.
00:01:42
Preciso de mais três trajetórias de animação para a seta curva.
00:01:46
Para a próxima, seleciono novamente a seta
00:01:49
e, desta vez, clico em Adicionar Animação uma vez que a seta já tem uma trajetória.
00:01:55
Nessa galeria, escolho novamente as Linhas.
00:01:59
A segunda trajetória é aplicada e é uma que está atualmente selecionada.
00:02:03
Lembre que a trajetória selecionada tem sempre círculos vermelhos e verdes
00:02:07
e não setas no início e no fim.
00:02:11
Tenho de redimensionar esta nova trajetória para que caiba entre o segundo e terceiro marcadores.
00:02:16
Pressiono Shift para manter a linha vertical,
00:02:19
depois, aponto para o círculo verde no início da trajetória,
00:02:22
procuro o cursor da seta dupla e arrasto o ponto inicial para o segundo marcador.
00:02:28
Solto o mouse e a tecla Shift.
00:02:32
O ponto inicial para a segunda trajetória está agora aqui.
00:02:36
O ponto final tem de estar no terceiro marcador.
00:02:39
A trajetória continua selecionada, por isso, pressiono Shift e arrasto para cima
00:02:43
o fim da trajetória para o terceiro marcador.
00:02:47
Tenho agora duas trajetórias de animação para a seta curva.
00:02:51
Vamos pré-visualizar.
00:02:54
A seta se desloca para baixo em duas etapas para o segundo e terceiro marcadores.
00:02:59
É mesmo isso que eu quero.
00:03:02
Por isso, para selecionar mais trajetórias, seleciono a seta curva,
00:03:06
uso Adicionar Animação para aplicar a trajetória
00:03:10
e, depois, redimensiono.
00:03:18
Agora o grupo de animação pode ajudar com este processo, por isso vamos abri-lo.
00:03:23
Aqui estão as trajetórias de animação que adicionei até agora.
00:03:26
Repare como quando eu selecionei o efeito da primeira trajetória no grupo
00:03:29
essa trajetória também fica selecionada no slide.
00:03:32
Seleciono o efeito da segunda trajetória no grupo e esta é selecionada no slide
00:03:37
e aqui está a terceira trajetória.
00:03:41
Outro detalhe é que as trajetórias que começam abaixo da seta curva
00:03:44
são ilustradas com uma imagem clara da seta curva no início e no fim.
00:03:50
Assim, à medida que redimensiono estas trajetórias sobrepostas,
00:03:52
posso selecioná-las no grupo de animação se quiser.
00:03:59
Agora, tenho todas as trajetórias de animação em seu lugar.
00:04:02
Antes de pré-visualizar, quero ajustar a duração.
00:04:06
Uma forma rápida é selecioná-las todas.
00:04:08
Vou clicar na que está no fundo, pressiono Shift
00:04:11
e clico na que está no topo para selecionar o conjunto, depois mudo a definição da duração aqui.
00:04:18
Em vez de dois segundos, vou reduzir para 0,75.
00:04:23
Observe como a caixa de duração que está no grupo de Animação reduz
00:04:26
à medida que diminuo o número.
00:04:29
Para ver a sequência, clico em Reproduzir selecionados.
00:04:33
A seta desce e para em cada marcador.
00:04:37
Termino a sequência de animação adicionando um efeito de texto.
00:04:41
Quero que o efeito torne este texto de cinza em branco.
00:04:45
Selecionarei os marcadores
00:04:51
e na Galeria Animação escolherei um efeito de Ênfase
00:04:55
chamado Cor do Pincel.
00:04:59
Agora abrirei as Opções de Efeito para o grupo.
00:05:05
Quero que o efeito torne este texto branco, por isso, vou mudar esta cor azul para branco.
00:05:10
Também quero animar o texto por palavra e não por letra,
00:05:14
por isso, escolho Por palavra.
00:05:18
Para ver apenas o efeito de texto, vou clicar em Reproduzir selecionados;
00:05:22
o texto realça linha a linha.
00:05:29
Minha última tarefa é reordenar as trajetórias de animação para que sejam reproduzidas entre os efeitos de texto.
00:05:35
Seleciono a primeira trajetória de animação
00:05:37
e arrasto para baixo sob a primeira linha de texto que é «Localização».
00:05:44
Depois, faço isso com o resto das trajetórias, por ordem,
00:05:48
para que a segunda fique por baixo de «Tempo».
00:05:52
A terceira vai para baixo de «Regras de Vestuário»
00:05:55
e a quarta se segue a «O que levar».
00:06:00
Também quero que os efeitos de texto se reproduzam automaticamente após cada trajetória,
00:06:05
por isso, pressiono Ctrl e clico para selecionar cada efeito de texto que se segue a uma trajetória.
00:06:12
Definirei para que tenham um Início após o anterior.
00:06:17
Vamos clicar em Reproduzir todos para ver toda a sequência.
00:06:26
Um último detalhe: na sequência original, a seta aparecia
00:06:31
e acendia a primeira linha.
00:06:33
Isso é feito com o efeito de entrada Aparecer na seta
00:06:36
pedido no início da sequência.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In questo elenco una freccia contribuisce a creare un impatto visivo..
00:00:08
Ad ogni clic del mouse freccia si sposta verso il basso nell'elenco.
00:00:11
punteggiatura e illuminazione il testo come va..
00:00:15
I percorsi di movimento tipo di azione possibile, .
00:00:17
guidando la freccia verso il basso punto di e attivando gli effetti di testo..
00:00:22
Una sequenza come questa è abbastanza semplice per creare, ma potrebbe non sembrare così..
00:00:27
Ho intenzione di ricrearlo ora per mostrarvi più tecniche.
00:00:30
per l'utilizzo del movimento tracciati e animazioni..
00:00:33
Ecco la lista con non sono state applicate animazioni..
00:00:36
Per questo esercizio, ho ingrandito per una vista ravvicinata e distolgo l'anteprima automatica..
00:00:42
Per prima cosa applicherò i percorsi di movimento.
00:00:45
I sentieri vanno su questa freccia chevron;
00:00:48
per il primo percorso, seleziono la freccia, apro il Galleria di animazioni e scegliere Linee. .
00:00:58
Viene applicato un percorso verso il basso ed è quello che voglio.
00:01:02
L'immagine pallida della freccia chevron mi mostra dove si sposterà la freccia, .
00:01:06
ma voglio che si fermi al secondo proiettile, quindi ho bisogno di accorciare il percorso..
00:01:12
Premo Maiusc per mantenere linea verticale come ho ridisegnato,.
00:01:16
poi puntare alla fine, cercare i due freccia di testa e trascinare l'estremità verso l'alto..
00:01:22
Mentre trascino, nota questo mirino che appare..
00:01:26
Mi aiuta visivamente a allineare all'estremità del percorso con il proiettile..
00:01:30
Rilascio il mouse e Maiusc e fare clic di distanza..
00:01:35
C'è il primo percorso.
00:01:37
Diamo un'anteprima.
00:01:39
La freccia si ferma in corrispondenza del secondo punto elenco.
00:01:42
Ho bisogno di altri tre movimenti percorsi per la freccia chevron..
00:01:46
Per il prossimo, seleziono di nuovo la freccia
00:01:49
e questa volta faccio clic su Aggiungi animazione dal la freccia ha già un percorso..
00:01:55
In tale raccolta, scelgo di nuovo Linee.
00:01:59
Il secondo percorso viene applicato ed è quello attualmente selezionato..
00:02:03
Tenere presente che il percorso ha sempre cerchi rossi e verdi .
00:02:07
piuttosto che frecce all'inizio e alla fine.
00:02:11
Ho bisogno di ridimensionare questo nuovo percorso per andare tra il secondo e il terzo proiettile..
00:02:16
Premo Maiusc per mantenere la linea verticale,
00:02:19
poi punto al verde cerchio all'inizio del percorso, .
00:02:22
cercare il cursore a freccia a due punte e trascinare il punto iniziale sul secondo punto elenco..
00:02:28
Lascio il mouse e il tasto Maiusc.
00:02:32
Il punto di partenza per il secondo percorso è ora qui..
00:02:36
L'punto finale deve essere al terzo proiettile..
00:02:39
Il percorso è ancora selezionato così premo Maiusc e trascino verso l'alto.
00:02:43
alla fine del percorso al terzo proiettile..
00:02:47
Ora ho due mozioni percorsi per la freccia chevron..
00:02:51
Vediamo in anteprima come viene riprodotto.
00:02:54
La freccia si sposta verso il basso in due il secondo proiettile e il terzo proiettile..
00:02:59
È esattamente quello che voglio.
00:03:02
Quindi, per aggiungere altri percorsi, Seleziono il gallone, .
00:03:06
usare Aggiungi animazione per applicare il percorso
00:03:10
e quindi ridimensionare il tracciato.
00:03:18
Ora il riquadro animazione può aiutare con questo processo, quindi apriamolo..
00:03:23
Ecco la mozione percorsi che ho aggiunto finora..
00:03:26
Si noti come quando si seleziona il primo effetto percorso nel riquadro,.
00:03:29
che il percorso è anche selezionato sulla diapositiva..
00:03:32
Seleziono il secondo effetto percorso nel riquadro ed è selezionato sulla diapositiva.
00:03:37
e c'è la terza via.
00:03:41
Un altro dettaglio è che per i percorsi che iniziano sotto il gallone, .
00:03:44
sono mostrati con un'immagine pallida della chevron all'inizio e alla fine..
00:03:50
Così, mentre sto ridimensionando questi tracciati stratificati,
00:03:52
Posso selezionarli nel riquadro di animazione, se si desidera..
00:03:59
Ora ho tutti i percorsi di movimento in posizione..
00:04:02
Prima di visualizzarli in anteprima, desidero per regolare il tempo di riproduzione..
00:04:06
Un modo rapido è quello di selezionarli tutti.
00:04:08
Farò clic su quello in basso, premere Maiusc
00:04:11
e fare clic su quello superiore per selezionare l'intervallo, allora cambierò la durata di impostazione qui..
00:04:18
Invece di due secondi Lo riduco a .75. .
00:04:23
Si noti come la durata nella casella abbreviazione del riquadro Animazione.
00:04:26
come diminuire il numero.
00:04:29
Per guardare la sequenza, Farò clic su Riproduci selezionato..
00:04:33
La freccia si sposta verso il basso e si ferma ad ogni proiettile..
00:04:37
Completa l'animazione sequenza aggiungendo un effetto di testo..
00:04:41
Voglio che l'effetto si trasformi questo testo dal grigio al bianco..
00:04:45
Seleziono il segnaposto
00:04:51
e nella Galleria d'Animazione, Scelgo un effetto Enfasi .
00:04:55
chiamato colore del pennello.
00:04:59
Ora apro Effetto Opzioni per il gruppo..
00:05:05
Voglio che l'effetto trasformi il testo in bianco, quindi cambierò questo colore blu in bianco..
00:05:10
Inoltre voglio animare il testo con la parola invece che per lettera, .
00:05:14
quindi scelgo Per parola.
00:05:18
Per visualizzare solo il testo effetto, farò clic su Riproduci selezionato;.
00:05:22
il testo evidenzia riga per riga.
00:05:29
Il mio ultimo compito è quello di riordinare il movimento in modo che giochino tra gli effetti di testo..
00:05:35
Seleziono il primo percorso animazione
00:05:37
e trascinarlo verso il basso sotto la prima riga di testo che è "Posizione". .
00:05:44
Poi lo farò con il resto dei percorsi in ordine, .
00:05:48
così il secondo va sotto "Tempo".
00:05:52
Il terzo va sotto "Dress code"
00:05:55
e il quarto segue "Cosa portare".
00:06:00
Un'altra cosa è, voglio che gli effetti di testo per riprodursi automaticamente dopo ogni tracciato, .
00:06:05
quindi premo Ctrl e cliccherò per selezionare ogni effetto di testo che segue un percorso..
00:06:12
Ill impostare questi per Iniziare dopo il precedente.
00:06:17
Clicchiamo su Riproduci tutto per riprodurre l'intera sequenza..
00:06:26
Un ultimo dettaglio: nel sequenza originale, la freccia volato in .
00:06:31
e ha illuminato la prima linea.
00:06:33
Questo è fatto con un Fly In effetto ingresso sulla freccia.
00:06:36
all'inizio della sequenza.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
在此清單中有一個箭頭 有助於創建視覺衝擊。.
00:00:08
每次使用滑鼠按一下 箭頭向下移動清單.
00:00:11
點點和照明 向上的文本,因為它去。.
00:00:15
運動路徑使 可能的行動,.
00:00:17
通過驅動箭頭向下子彈 專案符號並觸發文字效果。.
00:00:22
像這樣的序列相當簡單 創建,但它可能不會看起來那樣。.
00:00:27
我要重新創建它 現在向您展示更多的技術.
00:00:30
用於運動 路徑和動畫。.
00:00:33
下面是清單 未應用動畫。.
00:00:36
在本練習中,我已放大 特寫視圖,我將關閉自動預覽。.
00:00:42
首先,我將應用運動路徑。
00:00:45
路徑進入這個V形箭頭;
00:00:48
對於第一個路徑,我選擇箭頭,打開 動畫庫並選擇"線條"。.
00:00:58
向下路徑被應用,這就是我想要的。
00:01:02
長方形箭頭的蒼白圖像 顯示箭頭將移動到哪裡,.
00:01:06
但我希望它停在第二顆子彈上 所以我需要縮短路徑。.
00:01:12
我按 Shift 保持 線垂直,我重繪它,.
00:01:16
然後指向結束,尋找兩個 箭頭,並向上拖動結束。.
00:01:22
當我拖動時,請注意 出現的十字游標。.
00:01:26
它説明我在視覺上排隊 路徑的末尾與子彈。.
00:01:30
我釋放滑鼠和 移動鍵並按一下離開。.
00:01:35
這是第一條小路。
00:01:37
讓我們預覽一下。
00:01:39
箭頭止在第二個專案符號處。
00:01:42
我還需要三個動作 長方形箭頭的路徑。.
00:01:46
對於下一個,我再次選擇箭頭
00:01:49
這一次,我點擊添加動畫,因為 箭頭已經有一個路徑。.
00:01:55
在那個庫中,我再次選擇"線條"。
00:01:59
應用第二個路徑,它的 當前選擇。.
00:02:03
請記住,所選 路徑始終有紅色和綠色圓圈.
00:02:07
而不是在開始和結束處的箭頭。
00:02:11
我需要調整這條新路徑的大小才能走 在第二和第三顆子彈之間。.
00:02:16
我按 Shift 保持線條垂直,
00:02:19
然後,我指向綠色 在路徑的開始圈,.
00:02:22
查找兩個箭頭游標 並將起始點拖動到第二個專案符號。.
00:02:28
我鬆開滑鼠和移位鍵。
00:02:32
的起點 第二條路徑現在在這裡。.
00:02:36
終點需要 在第三顆子彈。.
00:02:39
路徑仍被選中 所以我按Shift和拖動.
00:02:43
路徑的末尾 第三顆子彈。.
00:02:47
我現在有兩個動作 長方形箭頭的路徑。.
00:02:51
讓我們預覽一下。
00:02:54
箭頭分兩步向下移動,以 第二顆子彈和第三顆子彈。.
00:02:59
這正是我想要的。
00:03:02
因此,要添加更多路徑, 我選擇雪佛龍,.
00:03:06
使用"添加動畫"應用路徑
00:03:10
然後調整路徑大小。
00:03:18
現在動畫窗格可以説明 用這個過程,所以讓我們打開它。.
00:03:23
這裡是運動 到目前為止,我添加的路徑。.
00:03:26
請注意如何選擇 窗格中的第一個路徑效果,.
00:03:29
該路徑也是 在幻燈片上選擇。.
00:03:32
我選擇第二個路徑效果 在窗格中,並在幻燈片上選中.
00:03:37
還有第三條路
00:03:41
另一個細節是 從V形下方開始的路徑,.
00:03:44
他們顯示一個蒼白的圖像 在開始和結束的雪佛龍。.
00:03:50
所以,當我調整這些分層路徑的尺寸時,
00:03:52
我可以選擇它們 如果我想,在動畫窗格中。.
00:03:59
現在,我得到了所有 運動路徑就位。.
00:04:02
在預覽它們之前,我想要 調整他們的上場時間。.
00:04:06
一個快速的方法是選擇它們全部。
00:04:08
我將按一下底部,按 Shift
00:04:11
並按一下頂部選擇範圍, 然後我會更改此處的持續時間設置。.
00:04:18
而不是兩秒鐘 我會把這個減少到.75。.
00:04:23
注意持續時間 框在動畫窗格中縮短.
00:04:26
當我減少數位。
00:04:29
要觀看序列, 我將按一下"已選擇播放"。.
00:04:33
箭頭向下移動 並停止在每顆子彈。.
00:04:37
我將完成動畫 通過添加文字效果來序列。.
00:04:41
我希望效果轉向 此文本從灰色到白色。.
00:04:45
我將選擇預留位置
00:04:51
在動畫庫中, 我將選擇強調效果.
00:04:55
稱為畫筆顏色。
00:04:59
現在,我將打開效果 組的選項。.
00:05:05
我希望效果使文本變白, 所以我要把這個藍色改成白色。.
00:05:10
此外,我想動畫的文本 用字而不是字母,.
00:05:14
所以我會選擇按字。
00:05:18
只查看文本 效果,我將按一下"播放選定";".
00:05:22
文本逐行突出顯示。
00:05:29
我的最後一個任務是重新排序的運動 路徑,以便它們在文字效果之間播放。.
00:05:35
我將選擇第一個運動路徑
00:05:37
並拖動下來 第一個文本行是"位置"。.
00:05:44
然後,我會做到這一點與 其餘路徑的順序,.
00:05:48
所以第二個在"時間"下。
00:05:52
第三個在"著裝規範"下
00:05:55
第四個是"帶什麼"
00:06:00
另一件事是,我想要文字效果 在每個路徑後自動播放,.
00:06:05
所以我將按Ctrl,然後按一下選擇 遵循路徑的每個文字效果。.
00:06:12
我會把這些設置為"開始"。
00:06:17
讓我們按一下"全部播放"到 播放完整序列。.
00:06:26
最後的細節:在 原始序列,箭頭飛入.
00:06:31
並照亮了第一行。
00:06:33
這是與飛入完成 箭頭的入口效果.
00:06:36
在序列的開始順序上排序。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
このリストでは矢印 視覚的な影響を作成するのに役立ちます。.
00:00:08
各マウスをクリックすると、 矢印がリストの下に移動する.
00:00:11
句読点と照明 テキストを上に進みます。.
00:00:15
モーションパスはこれを行います 可能なアクションの種類,.
00:00:17
弾丸の下の矢印を駆動することによって 箇条書きを選択し、テキスト効果をトリガーします。.
00:00:22
このようなシーケンスは非常に単純です を作成しますが、そのようには見えない場合があります。.
00:00:27
私はそれを再作成するつもりです 今、あなたにより多くの技術を示すために.
00:00:30
モーションを使用する場合 パスとアニメーション。.
00:00:33
ここにリストがあります アニメーションは適用されません。.
00:00:36
この演習では、拡大表示しました。 クローズアップビューを表示すると、自動プレビューをオフにします。.
00:00:42
まず、モーションパスを適用します。
00:00:45
パスはこのシェブロン矢印上に行きます。
00:00:48
最初のパスでは、矢印を選択し、 アニメーション ギャラリーを選択し、[線] を選択します。.
00:00:58
ダウンパスが適用され、それが私が望むものです。
00:01:02
シェブロン矢印の淡いイメージ 矢印がどこに移動するかを示し、.
00:01:06
でも第2弾で止めて欲しい だから私はパスを短くする必要があります。.
00:01:12
Shift キーを押しながら、 私はそれを再描画すると、垂直線、.
00:01:16
その後、最後を指し、2つを探します 先頭矢印をクリックし、端を上にドラッグします。.
00:01:22
ドラッグ中に、この点に注意してください。 表示される十字線。.
00:01:26
それは視覚的に並ぶのを助ける 弾丸を持つパスの終わり。.
00:01:30
私はマウスを解放し、 キーをシフトし、離れてクリックします。.
00:01:35
最初の道がある
00:01:37
プレビューしてみましょう。
00:01:39
矢印は2番目の弾丸で停止します。
00:01:42
あと3つの動きが必要だ シェブロン矢印のパス。.
00:01:46
次の1つのために、私は再び矢印を選択します
00:01:49
そして、今回は私が以来、アニメーションを追加をクリックします 矢印には既に 1 つのパスがあります。.
00:01:55
そのギャラリーで、私は再びラインを選択します。
00:01:59
2 番目のパスが適用され、 現在選択されているもの。.
00:02:03
選択した パスには常に赤と緑の円があります.
00:02:07
開始時と終了時に矢印ではなく。
00:02:11
この新しいパスのサイズを変更する必要がある 2 番目と 3 番目の箇条書きの間。.
00:02:16
Shift キーを押しながら線を垂直に保ち、
00:02:19
それから私は緑を指し パスの先頭に円を描く.
00:02:22
2 つの方向矢印カーソルを探す 開始点を 2 番目の行頭文字にドラッグします。.
00:02:28
マウスとShiftキーを放しました。
00:02:32
の開始点 2 番目のパスがここにあります。.
00:02:36
エンドポイントは、 第3弾に.
00:02:39
パスはまだ選択されています だから私はシフトを押して、上にドラッグ.
00:02:43
パスの終わり 第3弾に。.
00:02:47
私は今、2つの動きを持っています シェブロン矢印のパス。.
00:02:51
それでは、この再生方法をプレビューしてみましょう。
00:02:54
矢印は2つのステップで下に移動し、 第2弾と第3弾。.
00:02:59
それはまさに私が望むものです。
00:03:02
パスを追加するには、 シェブロンを選び、.
00:03:06
[アニメーションの追加] を使用してパスを適用する
00:03:10
パスのサイズを変更します。
00:03:18
アニメーション ペインが役立つようになりました。 このプロセスで、それを開きましょう。.
00:03:23
ここに動きがあります 私はこれまでに追加したパス。.
00:03:26
選択時に注意してください ペインの最初のパス効果、.
00:03:29
そのパスも スライドで選択されます。.
00:03:32
2 番目のパス効果を選択します。 ペインで、スライドで選択されます。.
00:03:37
そして、3番目の道があります。
00:03:41
もう一つの詳細は、 シェブロンの下から始まるパス、.
00:03:44
淡い画像で表示される 始まりと終わりのシェブロンの。.
00:03:50
だから、私はこれらの階層化されたパスをサイズ変更しているように、
00:03:52
私はそれらを選択することができます 必要にあって、アニメーション ペインに表示します。.
00:03:59
今、私はすべてのを持っている モーション パスを所定の位置に配置します。.
00:04:02
プレビューする前に、 彼らの演奏時間を調整するために。.
00:04:06
簡単な方法は、それらすべてを選択することです。
00:04:08
一番下をクリックして Shift キーを押します。
00:04:11
一番上のボタンをクリックして範囲を選択し、 その後、ここで設定する期間を変更します。.
00:04:18
2 秒の代わりに これを.75に減らします。.
00:04:23
期間に注目してください アニメーション ペインの短縮ボックス.
00:04:26
数を減らすように。
00:04:29
シーケンスを見るには、 [選択した再生] をクリックします。.
00:04:33
矢印が下に移動する 各弾丸で停止します。.
00:04:37
アニメーションを完成します テキスト効果を追加してシーケンスします。.
00:04:41
効果を変えてほしい このテキストは灰色から白色にします。.
00:04:45
プレースホルダを選択します
00:04:51
アニメーションギャラリーでは、 強調効果を選択します.
00:04:55
ブラシの色と呼ばれています。
00:04:59
今、私は効果を開きます グループのオプション。.
00:05:05
テキストを白にする効果が欲しい だから、この青い色を白に変えます。.
00:05:10
また、テキストをアニメーション化したい 文字の代わりに単語で、.
00:05:14
だから私は単語で選択します。
00:05:18
テキストだけを表示するには [選択した再生] をクリックします。.
00:05:22
テキストは 1 行ずつ強調表示されます。
00:05:29
私の最後のタスクは、モーションを並べ替える パスは、テキスト効果の間で再生されます。.
00:05:35
最初のモーション パスを選択します。
00:05:37
下にドラッグして "位置" である最初のテキスト行。.
00:05:44
それから私はそれを行います 残りのパスを順番に並べ替え、.
00:05:48
だから、2つ目は「時間」の下に行きます。
00:05:52
3つ目は「ドレスコード」の下に
00:05:55
そして4つ目は「何を持って来るか」に続きます。
00:06:00
もう一つは、テキスト効果が欲しい 各パスの後に自動的に再生するには、.
00:06:05
だから私はCtrlを押して、クリックして選択します パスの後に続く各テキスト効果。.
00:06:12
前の後に開始するように設定します。
00:06:17
[すべてを再生] をクリックしてみましょう 完全なシーケンスを再生します。.
00:06:26
最終的な詳細: 元のシーケンス、矢印が飛んでいった.
00:06:31
そして最初の行を点灯します。
00:06:33
それはフライインで終わった 矢印の入り口効果.
00:06:36
シーケンスの先頭に並べ替えられます。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Trong danh sách này một mũi tên giúp tạo tác động trực quan..
00:00:08
Với mỗi nhấp chuột mũi tên di chuyển xuống danh sách.
00:00:11
nhấn mạnh và chiếu sáng lên các văn bản như nó đi..
00:00:15
Đường dẫn chuyển động làm cho loại hành động có thể, .
00:00:17
bằng lái xe mũi tên xuống đạn để đạn và kích hoạt các hiệu ứng văn bản..
00:00:22
Một chuỗi như thế này là khá đơn giản để tạo ra, nhưng nó có thể không nhìn theo cách đó..
00:00:27
Tôi sẽ tái tạo nó bây giờ để hiển thị cho bạn nhiều kỹ thuật.
00:00:30
cho sử dụng chuyển động đường dẫn và hình ảnh động..
00:00:33
Dưới đây là danh sách với không áp dụng hình ảnh động..
00:00:36
Đối với bài tập này, tôi đã phóng to cho một đóng lên xem và tôi sẽ tắt tự động xem trước..
00:00:42
Trước tiên tôi sẽ áp dụng các đường dẫn chuyển động.
00:00:45
Các đường dẫn đi trên mũi tên này Chevron;
00:00:48
cho đường dẫn đầu tiên, tôi chọn mũi tên, mở Bộ sưu tập hoạt hình và chọn Lines. .
00:00:58
Một con đường xuống được áp dụng và đó là những gì tôi muốn.
00:01:02
Hình ảnh nhợt nhạt của mũi tên Chevron cho tôi thấy nơi mũi tên sẽ di chuyển đến, .
00:01:06
nhưng tôi muốn nó dừng lại ở viên đạn thứ hai, Vì vậy tôi cần phải rút ngắn đường dẫn..
00:01:12
Tôi nhấn Shift để giữ cho thẳng đứng như tôi vẽ lại nó,.
00:01:16
sau đó trỏ đến cuối, hãy tìm hai đầu mũi tên và kéo kết thúc lên trên..
00:01:22
Khi tôi kéo, lưu ý điều này crosshairs xuất hiện..
00:01:26
Nó giúp tôi trực quan để dòng lên cuối con đường với viên đạn..
00:01:30
Tôi nhả chuột và Phím Shift và bấm đi..
00:01:35
Có con đường đầu tiên.
00:01:37
Hãy xem trước nó.
00:01:39
Mũi tên dừng lại ở viên đạn thứ hai.
00:01:42
Tôi cần thêm ba chuyển động đường dẫn cho mũi tên Chevron..
00:01:46
Đối với một kế tiếp, tôi chọn mũi tên một lần nữa
00:01:49
và lần này tôi nhấp vào Thêm Animation kể từ mũi tên đã có một đường dẫn..
00:01:55
Trong thư viện đó, tôi chọn Lines một lần nữa.
00:01:59
Đường dẫn thứ hai được áp dụng và một trong đó hiện đang được chọn..
00:02:03
Hãy nhớ rằng các lựa chọn con đường luôn có vòng tròn màu đỏ và màu xanh lá cây .
00:02:07
thay vì mũi tên ở đầu và cuối.
00:02:11
Tôi cần phải thay đổi kích thước con đường mới này để đi giữa các viên đạn thứ hai và thứ ba..
00:02:16
Tôi nhấn Shift để giữ đường thẳng đứng,
00:02:19
sau đó tôi trỏ đến màu xanh lá cây vòng tròn ở đầu con đường, .
00:02:22
Tìm con trỏ mũi tên hai đầu và kéo điểm bắt đầu vào viên đạn thứ hai..
00:02:28
Tôi để cho chuột và phím Shift.
00:02:32
Điểm khởi đầu cho con đường thứ hai là bây giờ ở đây..
00:02:36
Điểm kết thúc cần được ở viên đạn thứ ba..
00:02:39
Đường dẫn vẫn được chọn Vì vậy tôi nhấn Shift và kéo lên.
00:02:43
cuối con đường đến viên đạn thứ ba..
00:02:47
Tôi bây giờ có hai chuyển động đường dẫn cho mũi tên Chevron..
00:02:51
Hãy xem trước cách chơi này.
00:02:54
Mũi tên di chuyển xuống trong hai bước để bullet thứ hai và bullet thứ ba..
00:02:59
Đó là chính xác những gì tôi muốn.
00:03:02
Vì vậy, để thêm đường dẫn nhiều hơn, Tôi chọn các Chevron, .
00:03:06
sử dụng thêm Animation để áp dụng đường dẫn
00:03:10
và sau đó thay đổi kích thước đường dẫn.
00:03:18
Bây giờ cửa sổ hoạt hình có thể giúp với quá trình này, vì vậy hãy mở nó..
00:03:23
Dưới đây là các chuyển động đường dẫn tôi đã thêm cho đến nay..
00:03:26
Lưu ý cách khi tôi chọn hiệu ứng đường đầu tiên trong ngăn,.
00:03:29
con đường đó cũng được chọn trên ảnh chiếu..
00:03:32
Tôi chọn hiệu ứng đường dẫn thứ hai trong khung và nó được chọn trên slide.
00:03:37
và có con đường thứ ba.
00:03:41
Một chi tiết khác là cho Các đường dẫn bắt đầu dưới đây Chevron, .
00:03:44
chúng được hiển thị với một hình ảnh nhạt của Chevron lúc bắt đầu và kết thúc..
00:03:50
Vì vậy, như tôi là thay đổi kích thước các đường dẫn lớp,
00:03:52
Tôi có thể chọn chúng trong khung hoạt hình nếu tôi muốn..
00:03:59
Bây giờ tôi đã có tất cả các đường chuyển động tại chỗ..
00:04:02
Trước khi tôi xem trước chúng, tôi muốn để điều chỉnh thời gian chơi của họ..
00:04:06
Một cách nhanh chóng là để chọn tất cả.
00:04:08
Tôi sẽ nhấp vào một dưới cùng, nhấn Shift
00:04:11
và nhấp vào một phần trên cùng để chọn phạm vi, sau đó tôi sẽ thay đổi thời gian thiết lập ở đây..
00:04:18
Thay vì hai giây Tôi sẽ giảm này để. 75. .
00:04:23
Lưu ý cách thời gian hộp đó là trong Animation Pane rút ngắn.
00:04:26
như tôi giảm số lượng.
00:04:29
Để xem trình tự, Tôi sẽ nhấp vào Play được chọn..
00:04:33
Mũi tên di chuyển xuống và dừng lại ở mỗi viên đạn..
00:04:37
Tôi sẽ hoàn thành các hình ảnh động trình tự bằng cách thêm một hiệu ứng văn bản..
00:04:41
Tôi muốn có hiệu lực để biến văn bản này từ màu xám sang màu trắng..
00:04:45
Tôi sẽ chọn trình giữ chỗ
00:04:51
và trong bộ sưu tập hoạt hình, Tôi sẽ chọn một hiệu ứng nhấn mạnh .
00:04:55
được gọi là brush color.
00:04:59
Bây giờ tôi sẽ mở Effect Tùy chọn cho nhóm..
00:05:05
Tôi muốn có hiệu ứng để chuyển văn bản màu trắng, Vì vậy tôi sẽ thay đổi màu xanh này để trắng..
00:05:10
Ngoài ra tôi muốn animate văn bản bằng từ thay vì chữ, .
00:05:14
Vì vậy tôi sẽ chọn theo từ.
00:05:18
Để chỉ xem văn bản hiệu quả, tôi sẽ bấm vào Play selected;.
00:05:22
văn bản nổi bật theo dòng.
00:05:29
Nhiệm vụ cuối cùng của tôi là sắp xếp lại chuyển động đường dẫn để họ chơi giữa các hiệu ứng văn bản..
00:05:35
Tôi sẽ chọn đường dẫn chuyển động đầu tiên
00:05:37
và kéo nó xuống dưới dòng văn bản đầu tiên là "Location". .
00:05:44
Sau đó, tôi sẽ làm điều đó với phần còn lại của đường dẫn theo thứ tự, .
00:05:48
do đó, một trong những thứ hai đi theo "thời gian".
00:05:52
Một trong những thứ ba đi theo "Dress Mã"
00:05:55
và một trong những thứ tư sau "gì để mang lại".
00:06:00
Một điều nữa là, tôi muốn các hiệu ứng văn bản để tự động phát sau mỗi đường dẫn, .
00:06:05
Vì vậy tôi sẽ nhấn Ctrl và bấm để chọn mỗi hiệu ứng văn bản sau một đường dẫn..
00:06:12
Tôi sẽ thiết lập này để bắt đầu sau khi trước đó.
00:06:17
Hãy nhấp vào chơi tất cả để chơi trình tự đầy đủ..
00:06:26
Một chi tiết cuối cùng: trong trình tự gốc, mũi tên bay vào .
00:06:31
và thắp sáng dòng đầu tiên.
00:06:33
Đó là thực hiện với một Fly in hiệu ứng lối vào trên mũi tên.
00:06:36
Đặt hàng vào đầu trình tự.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Dalam daftar ini Panah membantu menciptakan dampak visual..
00:00:08
Dengan setiap klik mouse panah bergerak ke bawah daftar.
00:00:11
ketepatan dan pencahayaan teks sebagai it goes..
00:00:15
Jalur gerak membuat ini jenis tindakan yang mungkin, .
00:00:17
dengan menggerakkan peluru panah ke bawah untuk peluru dan memicu efek teks..
00:00:22
Sebuah urutan seperti ini cukup sederhana untuk membuat, tetapi mungkin tidak terlihat seperti itu..
00:00:27
Aku akan menciptakan itu sekarang untuk menunjukkan lebih banyak teknik.
00:00:30
untuk menggunakan gerak jalan dan animasi..
00:00:33
Berikut daftar dengan tidak ada animasi diterapkan..
00:00:36
Untuk latihan ini, saya telah memperbesar untuk Tampilan close up dan saya akan mematikan Auto preview..
00:00:42
Pertama saya akan menerapkan jalur gerak.
00:00:45
Jalan pergi di Chevron ini Panah;
00:00:48
untuk jalur pertama, saya pilih Panah, buka Galeri animasi dan memilih Lines. .
00:00:58
A Down path diterapkan dan itulah yang saya inginkan.
00:01:02
Gambar yang pucat dari panah Chevron menunjukkan di mana panah akan bergerak ke, .
00:01:06
tapi aku ingin berhenti di peluru kedua, Jadi saya perlu mempersingkat jalan..
00:01:12
Saya menekan Shift untuk menjaga garis vertikal seperti yang saya redraw itu,.
00:01:16
kemudian arahkan ke akhir, mencari dua kepala panah dan drag ujung ke atas..
00:01:22
Saat saya menyeret, perhatikan ini pada crosshmengudara yang muncul..
00:01:26
Ini membantu saya secara visual untuk berbaris ujung jalan dengan peluru..
00:01:30
Saya melepaskan mouse dan Tombol Shift dan klik jauhnya..
00:01:35
Ada jalur pertama.
00:01:37
Mari kita pratinjaunya.
00:01:39
Panah berhenti pada peluru kedua.
00:01:42
Aku butuh tiga gerak lagi jalan untuk panah Chevron..
00:01:46
Untuk berikutnya, saya pilih panah lagi
00:01:49
dan kali ini saya klik Add Animation sejak panah sudah memiliki satu jalur..
00:01:55
Di Galeri itu, saya memilih Lines lagi.
00:01:59
Jalur kedua diterapkan dan salah satu yang saat ini dipilih..
00:02:03
Ingatlah bahwa pilihan jalan selalu memiliki lingkaran merah dan hijau .
00:02:07
daripada panah di awal dan akhir.
00:02:11
Saya perlu mengubah ukuran jalan baru ini untuk pergi antara peluru kedua dan ketiga..
00:02:16
Saya menekan Shift untuk menjaga garis vertikal,
00:02:19
kemudian saya menunjuk ke hijau lingkaran di awal lintasan, .
00:02:22
mencari dua kursor panah menuju dan tarik titik awal ke peluru kedua..
00:02:28
Aku membiarkan mouse dan tombol Shift.
00:02:32
Titik awal untuk jalan kedua sekarang di sini..
00:02:36
Titik akhir perlu berada di peluru ketiga..
00:02:39
Jalur ini masih dipilih Jadi saya Tekan Shift dan drag up.
00:02:43
ujung jalan ke peluru ketiga..
00:02:47
Saya sekarang memiliki dua gerakan jalan untuk panah Chevron..
00:02:51
Mari kita preview bagaimana bermain ini.
00:02:54
Panah bergerak turun dalam dua langkah untuk peluru kedua dan peluru ketiga..
00:02:59
Itulah yang saya inginkan.
00:03:02
Jadi untuk menambahkan lebih banyak jalur, Saya memilih Chevron, .
00:03:06
Gunakan Add Animation untuk menerapkan path
00:03:10
dan kemudian mengubah ukuran jalan.
00:03:18
Sekarang panel animasi dapat membantu dengan proses ini, jadi mari kita buka..
00:03:23
Berikut adalah gerakan jalur yang telah saya tambahkan sejauh ini..
00:03:26
Perhatikan bagaimana ketika saya memilih efek jalur pertama di panel,.
00:03:29
jalan itu juga dipilih pada slide..
00:03:32
Saya memilih efek jalur kedua di panel dan dipilih pada slide.
00:03:37
dan ada jalan ketiga.
00:03:41
Detail lainnya adalah bahwa untuk jalan yang dimulai di bawah Chevron, .
00:03:44
mereka ditampilkan dengan gambar pucat dari Chevron di awal dan akhir..
00:03:50
Jadi, karena saya mengubah ukuran jalur berlapis ini,
00:03:52
Saya dapat memilih mereka di panel animasi jika saya ingin..
00:03:59
Sekarang aku punya semua jalan gerak di tempatnya..
00:04:02
Sebelum saya melihat mereka, saya ingin untuk menyesuaikan waktu bermain mereka..
00:04:06
Cara cepat adalah dengan memilih mereka semua.
00:04:08
Saya akan mengklik bagian bawah, tekan Shift
00:04:11
dan klik bagian atas untuk memilih rentang, maka saya akan mengubah pengaturan durasi di sini..
00:04:18
Daripada dua detik Aku akan menurunkannya. 75. .
00:04:23
Perhatikan bagaimana durasi kotak yang ada di panel animasi mempersingkat.
00:04:26
seperti yang saya mengurangi jumlah.
00:04:29
Untuk melihat urutan, Saya akan klik Play dipilih..
00:04:33
Panah bergerak ke bawah dan berhenti di setiap peluru..
00:04:37
Aku akan menyelesaikan animasi urutan dengan menambahkan efek teks..
00:04:41
Saya ingin efeknya berbalik teks ini dari kelabu ke putih..
00:04:45
Saya akan memilih placeholder
00:04:51
dan di Galeri animasi, Saya akan memilih efek penekanan .
00:04:55
disebut Brush Color.
00:04:59
Sekarang saya akan membuka Effect Pilihan untuk grup..
00:05:05
Saya ingin efek untuk mengubah teks putih, Jadi saya akan mengubah warna biru ini menjadi putih..
00:05:10
Juga saya ingin menghidupkan teks dengan kata bukan huruf, .
00:05:14
Jadi saya akan memilih dengan kata.
00:05:18
Untuk melihat teks saja Efek, saya akan klik Play Selected;.
00:05:22
teks akan menyoroti baris demi baris.
00:05:29
Tugas terakhir saya adalah untuk menyusun ulang gerak jalur sehingga mereka bermain di antara efek teks..
00:05:35
Saya akan memilih jalur gerak pertama
00:05:37
dan tarik ke bawah di bawah baris teks pertama yang merupakan "location". .
00:05:44
Kemudian saya akan melakukannya dengan sisa jalur dalam rangka, .
00:05:48
Jadi yang kedua berjalan di bawah "Time".
00:05:52
Yang ketiga berjalan di bawah "Dress Code"
00:05:55
dan yang keempat mengikuti "apa yang harus membawa".
00:06:00
Hal lain adalah, saya ingin efek teks diputar otomatis setelah setiap jalur, .
00:06:05
Jadi saya akan tekan Ctrl dan klik untuk memilih setiap efek teks yang mengikuti jalan..
00:06:12
Saya akan mengatur ini ke Start setelah sebelumnya.
00:06:17
Mari kita klik Mainkan semua untuk memutar urutan penuh..
00:06:26
Detail akhir: di urutan semula, anak panah itu terbang .
00:06:31
dan menyala baris pertama.
00:06:33
Itu dilakukan dengan Fly In Efek masuk pada Panah.
00:06:36
diperintahkan pada awal urutan.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
В этом списке стрелка помогает создать визуальное воздействие..
00:00:08
С каждой мышью нажмите стрелка движется вниз по списку.