Word - Ink Equation Tutorial

In this video, you will learn about the Ink Equation feature in Microsoft 365. The video covers how to include complex math equations in your documents using the Insert Equation option.
Whether you have a touch device or not, you can write equations by hand and the application will convert them to text.
You can also erase, select, and correct your equations as you go.
This feature is a valuable tool for easily including math equations in your documents.

  • 0:43
  • 1518 views
00:00:06
Now you can go to Inset, Equation,
00:00:10
Ink Equation, any time you want to include a complex math
00:00:14
equation in your document.
00:00:16
If you have a touch device, you can use your finger
00:00:19
or a touch stylus to write math equations by hand
00:00:22
and then the application will convert it to text.
00:00:25
If you don't have a touch device, you can use a mouse
00:00:28
to write too.
00:00:29
You can also erase,
00:00:33
select and correct what you've written as you go.
00:00:37
Similarly, you can also use the Ink equations
00:00:40
in Excel and PowerPoint.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
We hebben veel werk gedaan aan dit document gebruik makende van
00:00:05
de commando's en opties op twee tabs, de Thuis tab
00:00:08
en de Invoegen tab.
00:00:11
Wat met de andere?
00:00:13
Wel, laat ons naar een paar kijken, op de Design tab,
00:00:16
U kan kleuren en thema's aanpassen.
00:00:18
Op de Layout tab kan u dingen doen zoals
00:00:20
pagina marges aanpassen en kolommen toevoegen.
00:00:23
Op de View tab kan u aanpassen hoe u
00:00:26
het document bekijkt.
00:00:27
Bijvoorbeeld, u kan deze checkbox selecteren om de meetbalk toe te voegen.
00:00:31
Neem een beetje om de tabs te verkennen.
00:00:33
U kan ook deze kleine pijlen langs de onderkant van de ribbon aanklikken
00:00:36
om dialoogvensters te openen met zelfs nog meer opties.
00:00:39
In deze video zullen we gewoon een paar
00:00:42
laatste retouches toepassen op uw document.
00:00:44
Allereerst, laten we een hoofding en een voetnoot toevoegen, we doen dit op de Invoegen tab,
00:00:50
het is redelijk eenvoudig.
00:00:51
Klik hoofding, kijk in de gallerij
00:00:54
en klik diegene die u bevalt.
00:00:56
Als u niet de perfecte hoofding kan vinden, dan kan u altijd starten met eentje
00:00:59
en het aanpassen naargelang uw wensen.
00:01:01
Laat ons met band kiezen, dan deze tekst wisselen
00:01:05
met de titel van het document.
00:01:07
Met de hoofding geselecteerd krijgen we de hoofding
00:01:09
en voetnoten Tools Design tab.
00:01:11
Hierboven kunnen we het design van de hoofding aanpassen.
00:01:14
In ons document hebben we niet echt nood
00:01:16
om de hoofding te zien op de eerste pagina,
00:01:17
dus selecteer een andere eerste pagina klik dan sluit hoofding
00:01:22
en voetnoten.
00:01:24
Nu start de hoofding die we net toegevoegd hebben pas op de tweede pagina.
00:01:29
Op de tweede pagina, klik voetnoten laat ons met band invoegen zodat het design
00:01:34
dezelfde is als de hoofding.
00:01:36
Nu, hier is een andere manier om de hoofding en voetnoten te sluiten.
00:01:39
Dubbelklik gewoon op het document.
00:01:43
Vervolgens, klik Layout tab, alvorens we het document printen
00:01:46
laat ons de pagina instellingen nakijken.
00:01:49
Klik marges, standaard is normaal geselecteerd
00:01:52
als u een hele boel foto's en andere objecten heeft
00:01:55
op uw pagina, dan kan u smallere marges verkiezen
00:01:57
of een van de andere keuzes.
00:01:59
In orientatie, kan u wisselen
00:02:01
van de standaard portrait orientatie naar landscape die de pagina
00:02:05
90 graden roteert.
00:02:07
Klik grootte als u een papiergrootte wenst te gebruiken die verschillen is dan
00:02:10
de standaard 81/2 op 11 inches.
00:02:14
Laat ons een laatste gebied verkennen, de Design tab.
00:02:17
Bekijk de thema's gallerij, u kan een verschillend thema uitproberen
00:02:20
om uw document een professioneel uitzicht te geven
00:02:22
met een consistente set fonts en kleuren.
00:02:29
Kies een documentformaat om snel een verschillend uitzicht toe te passen
00:02:32
op uw fonts en stijlen.
00:02:34
U kan een heel professioneel uitziend document
00:02:36
creëeren door dingen zoals templates, stijlen en thema's te gebruiken.
00:02:39
U kan snel en eenvoudig een schitterend ontwerp creëren.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Mathematische Gleichungen einzubinden ist viel einfacher geworden.
00:00:06
Sie können jetzt zu „Einfügen”, „Formel”,
00:00:10
„Freihandformel” gehen, wenn Sie eine komplexe mathematische
00:00:14
Formel in Ihr Dokument einfügen möchten.
00:00:16
Wenn Sie ein Gerät mit Touch-Oberfläche haben, können Sie Ihren Finger
00:00:19
oder einen Touchstift verwenden, um mathematische Formeln per Hand zu schreiben,
00:00:22
das Programm wird sie dann in Text umwandeln.
00:00:25
Wenn Sie kein Gerät mit Touchoberfläche haben, können Sie auch eine Maus verwenden,
00:00:28
um zu schreiben.
00:00:29
Sie können auch löschen,
00:00:33
auswählen und korrigieren, was Sie geschrieben haben, während Sie arbeiten.
00:00:37
Auf ähnliche Weise können Sie auch Freihandgleichungen
00:00:40
in Excel und PowerPoint verwenden.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Incluir ecuaciones matemáticas es ahora mucho más fácil.
00:00:06
Ahora puede ir a Insertar, Ecuación,
00:00:10
y Ecuación de tinta cada vez que quiera incluir una ecuación matemática
00:00:14
compleja en su documento.
00:00:16
Si tiene un dispositivo táctil, puede usar el dedo
00:00:19
o un lápiz táctil para escribir ecuaciones matemáticas a mano,
00:00:22
y luego la aplicación lo convertirá en texto.
00:00:25
Si no tiene un dispositivo táctil, también puede usar el ratón
00:00:28
para escribir.
00:00:29
También puede borrar,
00:00:33
seleccionar y corregir lo escrito sobre la marcha.
00:00:37
Del forma similar, también puede utilizar las Ecuaciones
00:00:40
de tinta en Excel y PowerPoint.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Incluir equações matemáticas ficou muito mais fácil.
00:00:06
Agora você pode ir até Inserir, Equação,
00:00:10
Equação à Tinta, sempre que quiser incluir uma equação
00:00:14
matemática complexa em seu documento.
00:00:16
Se você tiver um dispositivo tátil, pode usar seu dedo
00:00:19
ou uma caneta para tela tátil para escrever equações matemáticas à mão
00:00:22
e depois o aplicativo a converte em texto.
00:00:25
Se você não tiver um dispositivo tátil, também pode usar o mouse
00:00:28
para escrever.
00:00:29
Você também pode apagar,
00:00:33
selecionar e corrigir o que escreveu quando quiser.
00:00:37
Do mesmo modo, também pode usar a Equação à Tinta
00:00:40
no Excel e PowerPoint.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Inclusione di equazioni matematiche è diventato molto più facile..
00:00:06
Ora puoi andare su Inset, Equation,
00:00:10
Equazione input penna, ogni volta che si vogliono includere una matematica complessa.
00:00:14
equazione nel documento.
00:00:16
Se si dispone di un dispositivo touch, è possibile utilizzare il dito.
00:00:19
o uno stilo tocco da scrivere equazioni matematiche a mano.
00:00:22
e poi l'applicazione lo convertirà in testo..
00:00:25
Se non hai un tocco dispositivo, è possibile utilizzare un mouse.
00:00:28
per scrivere troppo.
00:00:29
È anche possibile cancellare,
00:00:33
selezionare e correggere ciò che hai scritto mentre si va.
00:00:37
Allo stesso modo, è anche possibile utilizzare le equazioni di input penna.
00:00:40
in Excel e PowerPoint.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
包括數學方程 變得容易得多。.
00:00:06
現在你可以轉到Inset,方程,
00:00:10
墨蹟方程,任何時候你 想包括一個複雜的數學.
00:00:14
等式。
00:00:16
如果您有觸摸設備, 您可以使用你的手指.
00:00:19
或觸摸手寫筆寫 手工數學方程.
00:00:22
然後應用程式 會將其轉換為文本。.
00:00:25
如果你沒有觸摸 設備,您可以使用滑鼠.
00:00:28
寫太。
00:00:29
您也可以擦除,
00:00:33
選擇並更正您所寫的內容。
00:00:37
同樣,您也可以 使用墨蹟方程.
00:00:40
在 Excel 和 PowerPoint 中。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
数学方程式を含む ずっと簡単になりました。.
00:00:06
今、あなたはインセット、方程式に行くことができます、
00:00:10
インク方程式、いつでも 複雑な数学を含める.
00:00:14
ドキュメント内の方程式。
00:00:16
タッチデバイスをお持ちの場合は、 あなたは指を使うことができる.
00:00:19
または書き込むタッチスタイラス 手で数学方程式.
00:00:22
そして、アプリケーション テキストに変換します。.
00:00:25
タッチがない場合 デバイス、あなたはマウスを使用することができます.
00:00:28
あまりにも書くために。
00:00:29
消去することもできます。
00:00:33
あなたが行くように書いたものを選択し、修正します。
00:00:37
同様に、 インク方程式を使用する.
00:00:40
エクセルとパワーポイントで。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bao gồm phương trình toán học đã gạt dễ dàng hơn nhiều..
00:00:06
Bây giờ bạn có thể đi đến inset, phương trình,
00:00:10
Phương trình mực, bất kỳ thời gian bạn muốn bao gồm một toán học phức tạp.
00:00:14
phương trình trong tài liệu của bạn.
00:00:16
Nếu bạn có một thiết bị cảm ứng, bạn có thể sử dụng ngón tay.
00:00:19
hoặc bút cảm ứng để viết toán học phương trình bằng tay.
00:00:22
và sau đó ứng dụng sẽ chuyển đổi nó sang văn bản..
00:00:25
Nếu bạn không có một liên lạc thoại, bạn có thể sử dụng chuột.
00:00:28
để viết quá.
00:00:29
Bạn cũng có thể xóa,
00:00:33
chọn và sửa những gì bạn đã viết khi bạn đi.
00:00:37
Tương tự, bạn cũng có thể sử dụng phương trình Ink.
00:00:40
trong Excel và PowerPoint.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Termasuk persamaan matematika telah mendapatkan jauh lebih mudah..
00:00:06
Sekarang Anda dapat pergi ke inset, persamaan,
00:00:10
Persamaan tinta, setiap kali Anda ingin menyertakan matematika kompleks.
00:00:14
persamaan dalam dokumen Anda.
00:00:16
Jika Anda memiliki perangkat sentuh, Anda dapat menggunakan jari.
00:00:19
atau stylus sentuh untuk persamaan matematika dengan tangan.
00:00:22
dan kemudian aplikasi akan mengubahnya menjadi teks..
00:00:25
Jika Anda tidak memiliki sentuhan perangkat, Anda dapat menggunakan.
00:00:28
untuk menulis juga.
00:00:29
Anda juga dapat menghapus,
00:00:33
memilih dan mengoreksi apa yang Anda tulis saat Anda pergi.
00:00:37
Demikian pula, Anda juga dapat menggunakan persamaan tinta.
00:00:40
di Excel dan PowerPoint.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Включая математические уравнения стало намного проще..
00:00:06
Теперь вы можете перейти к вставке, уравнение,
00:00:10
Уравнение чернил, в любое время хотите включить сложную математику.
00:00:14
уравнение в документе.
00:00:16
Если у вас есть сенсорное устройство, Вы можете использовать свой палец.
00:00:19
или сенсорный стилус, чтобы написать математические уравнения вручную.
00:00:22
, а затем приложение преобразует его в текст..
00:00:25
Если у вас нет прикосновения устройство, вы можете использовать мышь.
00:00:28
писать тоже.
00:00:29
Вы также можете стереть,
00:00:33
выбрать и исправить то, что вы написали, как вы идете.
00:00:37
Аналогичным образом, вы также можете использовать уравнения чернил.
00:00:40
в Excel и PowerPoint.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Включително математически уравнения е станал много по-лесно..
00:00:06
Сега можете да отидете на Inset, уравнение,
00:00:10
уравнение, когато искате да включите сложна.
00:00:14
уравнението във вашия документ.
00:00:16
Ако имате сензорно устройство, можете да използвате пръста си.
00:00:19
или с докосване на стилус за писане математически уравнения на ръка.
00:00:22
и след това приложението ще го конвертира в текст..
00:00:25
Ако нямате докосване устройство, можете да използвате.
00:00:28
да пишете.
00:00:29
Можете също да изтриете,
00:00:33
изберете и коригирате това, което сте написали, докато отивате.
00:00:37
По същия начин можете да използване на уравненията на ръкопис.
00:00:40
в Excel и PowerPoint.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Inclusiv ecuațiile matematice a devenit mult mai ușor..
00:00:06
Acum poți merge la Inset, Ecuație,
00:00:10
Ecuația cu cerneală, de fiecare dată când doriți să includeți o matematică complexă.
00:00:14
ecuație în document.
00:00:16
Dacă aveți un dispozitiv tactil, puteți folosi degetul.
00:00:19
sau un stylus tactil pentru a scrie ecuații matematice de mână.
00:00:22
și apoi cererea îl va converti în text..
00:00:25
Dacă nu aveți o atingere dispozitiv, puteți utiliza un mouse.
00:00:28
pentru a scrie prea.
00:00:29
Puteți șterge, de asemenea,
00:00:33
selectați și corectați ceea ce ați scris pe parcurs.
00:00:37
În mod similar, puteți, de asemenea, utilizarea ecuațiilor cerneală.
00:00:40
în Excel și PowerPoint.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Включення математичних формул стало набагато простіше..
00:00:06
Тепер можна перейти до inset, рівняння,
00:00:10
Формула рукописних даних у будь-який час хочете включити складні математичні.
00:00:14
у документі.
00:00:16
Якщо у вас сенсорний пристрій, ви можете використовувати пальцем.
00:00:19
або сенсорний стилус, щоб написати математичні рівняння вручну.
00:00:22
а потім програма перетворить його на текст..
00:00:25
Якщо у вас немає дотику пристрій, ви можете використовувати мишу.
00:00:28
щоб написати теж.
00:00:29
Також можна стерти,
00:00:33
виберіть і виправте те, що ви написали під час нього.
00:00:37
Аналогічним чином, ви також можете використання формул рукописних даних.
00:00:40
у програмах Excel і PowerPoint.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Matematik denklemleri dahil çok daha kolay hale gelmiştir..
00:00:06
Şimdi Inset, Denklem,.
00:00:10
Mürekkep Denklemi, her zaman karmaşık bir matematik eklemek istiyorum.
00:00:14
belgenizde denklem.
00:00:16
Dokunmatik cihazınız varsa, parmağınızı kullanabilirsiniz.
00:00:19
veya yazmak için bir dokunuş kalemi elle matematik denklemleri.
00:00:22
ve daha sonra uygulama metne dönüştürür..
00:00:25
Eğer bir dokunuş yoksa cihaz, bir fare kullanabilirsiniz.
00:00:28
çok yazmak için.
00:00:29
Ayrıca silebilirsiniz,
00:00:33
olarak yazdıklarını seçin ve düzeltin.
00:00:37
Benzer şekilde, aynı zamanda Mürekkep denklemlerini kullanma.
00:00:40
Excel ve PowerPoint'te.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Incluindo equações matemáticas tornou-se muito mais fácil..
00:00:06
Agora pode ir ao Inset, Equação,
00:00:10
Equação de tinta, sempre que quer incluir uma matemática complexa.
00:00:14
equação no seu documento.
00:00:16
Se tiver um dispositivo de toque, pode usar o dedo.
00:00:19
ou um toque de estilete para escrever equações matemáticas à mão.
00:00:22
e, em seguida, a aplicação irá convertê-lo em texto..
00:00:25
Se não tiver um toque dispositivo, você pode usar um rato.
00:00:28
para escrever também.
00:00:29
Também pode apagar,
00:00:33
selecione e corrija o que escreveu à medida que vai.
00:00:37
Da mesma forma, também pode usar as equações de tinta.
00:00:40
em Excel e PowerPoint.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Uključujući matematičke jednačine Postalo je mnogo lakљe..
00:00:06
Sada moћeљ da ideљ na Inset, Jednaиina,
00:00:10
Jednačina sa mastilom, svaki put kada želite da uključite složenu matematiku.
00:00:14
jednačina u dokumentu.
00:00:16
Ako imate uređaj osetljiv na dodir, Možeš da koristiš prst.
00:00:19
ili malo stila za pisanje matematičke jednačine ručno.
00:00:22
a zatim i zahtev konvertovati ga u tekst..
00:00:25
Ako nemaљ dodir. uređaj, možete da koristite miš.
00:00:28
Da piљem.
00:00:29
Takođe možete da obrišete,
00:00:33
izaberite i ispravite ono što ste napisali u mašti.
00:00:37
Slično tome, takođe možete korišćenje jednačina mastilom.
00:00:40
u programima Excel i PowerPoint.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
الآن يمكنك الذهاب إلى Inset، المعادلة،
00:00:10
معادلة الحبر، في أي وقت تريد تضمين الرياضيات المعقدة.
00:00:14
المعادلة في المستند.
00:00:16
إذا كان لديك جهاز يعمل باللمس، يمكنك استخدام إصبعك.
00:00:19
أو قلم لمس للكتابة معادلات الرياضيات باليد.
00:00:22
ثم التطبيق سوف يحولها إلى نص..
00:00:25
إذا لم يكن لديك لمسة الجهاز ، يمكنك استخدام الماوس.
00:00:28
للكتابة أيضا.
00:00:29
يمكنك أيضا محو،
00:00:33
حدد ما كتبته وصححه أثناء التنقل.
00:00:37
وبالمثل، يمكنك أيضا استخدام معادلات الحبر.
00:00:40
في إكسيل وباور بوينت.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
이제 인셋, 방정식으로 이동하여
00:00:10
잉크 방정식, 언제든지 복잡한 수학을 포함하려면.
00:00:14
문서의 방정식입니다.
00:00:16
터치 장치가 있는 경우 당신은 당신의 손가락을 사용할 수 있습니다.
00:00:19
또는 쓰기 터치 스타일러스 손으로 수학 방정식.
00:00:22
그리고 응용 프로그램 텍스트로 변환합니다..
00:00:25
터치가 없는 경우 마우스를 사용할 수 있습니다..
00:00:28
너무 쓸 수 있습니다.
00:00:29
삭제할 수도 있습니다.
00:00:33
당신이 가서 작성한 것을 선택하고 수정합니다.
00:00:37
마찬가지로, 당신은 또한 할 수 있습니다 잉크 방정식 사용.
00:00:40
엑셀 및 파워 포인트에서.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
现在你可以转到插图,方程式,
00:00:10
墨迹方程式,任何时候 想要包括一个复杂的数学.
00:00:14
文档中的公式。
00:00:16
如果您有触摸设备, 你可以用你的手指.
00:00:19
或触摸手写笔 手动数学方程式.
00:00:22
,然后是应用程序 会将其转换为文本。.
00:00:25
如果您没有触摸 设备,您可以使用鼠标.
00:00:28
也要写。
00:00:29
您也可以擦除,
00:00:33
选择并更正您编写的内容。
00:00:37
同样,您也可以 使用墨迹公式.
00:00:40
在 Excel 和 PowerPoint 中。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
ตอนนี้คุณสามารถไปที่ แทรก, สมการ,
00:00:10
สมการหมึก ทุกเมื่อที่คุณ ต้องการรวมคณิตศาสตร์เชิงซ้อน.
00:00:14
สมการในเอกสารของคุณ
00:00:16
ถ้าคุณมีอุปกรณ์สัมผัส คุณสามารถใช้นิ้วของคุณ.
00:00:19
หรือสไตลัสสัมผัสที่จะเขียน สมการคณิตศาสตร์ด้วยมือ.
00:00:22
แล้วจึงใช้แอปพลิเคชัน จะแปลงเป็นข้อความ.
00:00:25
หากคุณไม่ได้สัมผัส คุณสามารถใช้เมาส์ได้.
00:00:28
เขียนด้วย
00:00:29
คุณยังสามารถลบได้
00:00:33
เลือกและแก้ไขสิ่งที่คุณเขียนในขณะที่คุณไป
00:00:37
ในทํานองเดียวกันคุณยังสามารถ ใช้สมการหมึก.
00:00:40
ใน Excel และ PowerPoint

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show