SharePoint (Classic Sites) - Restricting a document to read-only mode (Extract a document) Tutorial

  • 2:05
  • 364 views
00:00:08
on your SharePoint site
00:00:09
while making sure that no
00:00:10
one else can make a change,
00:00:12
even if it is shared for Co editing.
00:00:16
For this. You will need to extract this file.
00:00:20
You can then edit it online or
00:00:23
offline as many times as you like.
00:00:27
And you will be the only one who can do it.
00:00:30
Start the extraction by selecting
00:00:34
your file and choosing check out.
00:00:38
Once finished.
00:00:39
Red tick appears next to the
00:00:42
documents name to let you know
00:00:45
that you have extracted it.
00:00:48
On the side of your employees,
00:00:50
this tech will appear in Gray by
00:00:52
hovering over the name of the file.
00:00:55
They can see who extracted it.
00:00:57
If they open the document.
00:00:59
It opens in reading mode.
00:01:02
It is still try to change it.
00:01:06
A message informs them that a
00:01:09
document has been extracted.
00:01:11
Once your document has been
00:01:13
changed and if you want to allow
00:01:15
your employees to edit it again,
00:01:17
you will need to switch it to check in mode.
00:01:21
You can add a comment to clarify the
00:01:24
nature of the changes you have made.
00:01:27
These comments will be available in
00:01:29
the history of the documents versions.
00:01:37
If you do not want to keep the
00:01:40
changes made on the document,
00:01:42
or if you have not made any changes
00:01:44
and want to make this option
00:01:47
available to other colleagues again.
00:01:49
You can cancel the checkout extraction.
00:01:53
Note that you will lose absolutely
00:01:55
all the changes you may have done
00:01:58
to the document, nor will they
00:02:00
be added to the version history.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
Möglicherweise müssen Sie ein Dokument bearbeiten
00:00:08
auf Ihrer SharePoint-Website
00:00:09
dabei sicherstellen, dass keine
00:00:10
eine andere kann eine Änderung vornehmen,
00:00:12
auch wenn es für co-Bearbeitung freigegeben ist.
00:00:16
Dafür. Sie müssen diese Datei extrahieren.
00:00:20
Sie können es dann online bearbeiten oder
00:00:23
offline so oft Sie möchten.
00:00:27
Und du wirst der Einzige sein, der es tun kann.
00:00:30
Starten Sie die Extraktion, indem Sie
00:00:34
Ihre Datei und die Auswahl auschecken.
00:00:38
Einmal fertig.
00:00:39
Rotes Häkchen erscheint neben dem
00:00:42
Dokumentname, um Sie zu informieren
00:00:45
dass Sie es extrahiert haben.
00:00:48
Auf der Seite Ihrer Mitarbeiter
00:00:50
Diese Technologie erscheint in Grau von
00:00:52
wenn Sie den Namen der Datei bewegen.
00:00:55
Sie können sehen, wer es extrahiert hat.
00:00:57
Wenn sie das Dokument öffnen.
00:00:59
Es wird im Lesemodus geöffnet.
00:01:02
Es ist immer noch versuchen, es zu ändern.
00:01:06
Eine Nachricht informiert sie, dass ein
00:01:09
Dokument extrahiert wurde.
00:01:11
Sobald Ihr Dokument
00:01:13
geändert und wenn Sie
00:01:15
Ihre Mitarbeiter, um es erneut zu bearbeiten,
00:01:17
Sie müssen es in den Eincheckmodus wechseln.
00:01:21
Sie können einen Kommentar hinzufügen, um die
00:01:24
Art der von Ihnen vorgenommenen Änderungen.
00:01:27
Diese Kommentare sind in
00:01:29
die Historie der Dokumentversionen.
00:01:37
Wenn Sie die
00:01:40
Änderungen am Dokument,
00:01:42
oder wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben
00:01:44
und möchten diese Option
00:01:47
anderen Kollegen wieder zur Verfügung.
00:01:49
Sie können die Auszugsextraktion abbrechen.
00:01:53
Beachten Sie, dass Sie absolut verlieren
00:01:55
alle Änderungen, die Sie möglicherweise vorgenommen haben
00:01:58
dem Dokument, noch werden sie
00:02:00
dem Versionsverlauf hinzugefügt werden.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
Возможно, потребуется редактировать документ
00:00:08
на вашем сайте SharePoint
00:00:09
убедившись, что нет
00:00:10
еще один может внести изменения,
00:00:12
даже если он является общим для редактирования Co.
00:00:16
За это. Вам нужно будет извлечь этот файл.
00:00:20
Затем вы можете редактировать его в Интернете или
00:00:23
в автономном режиме столько раз, сколько вам нравится.
00:00:27
И вы будете единственным, кто может это сделать.
00:00:30
Начните добычу, выбрав
00:00:34
ваш файл и выбор проверить.
00:00:38
После того, как закончил.
00:00:39
Красный тик появляется рядом с
00:00:42
имя документов, чтобы сообщить вам
00:00:45
что вы извлекли его.
00:00:48
На стороне ваших сотрудников,
00:00:50
эта технология появится в серый по
00:00:52
зависания над именем файла.
00:00:55
Они могут видеть, кто его извлек.
00:00:57
Если они откроют документ.
00:00:59
Он открывается в режиме чтения.
00:01:02
Он по-прежнему пытаются изменить его.
00:01:06
Сообщение сообщает им, что
00:01:09
документ был извлечен.
00:01:11
После того, как ваш документ был
00:01:13
изменилось, и если вы хотите, чтобы
00:01:15
ваших сотрудников, чтобы отредактировать его снова,
00:01:17
вам нужно будет переключить его, чтобы проверить в режиме.
00:01:21
Вы можете добавить комментарий для уточнения
00:01:24
характер изменений, которые вы сделали.
00:01:27
Эти комментарии будут доступны в
00:01:29
история версий документов.
00:01:37
Если вы не хотите, чтобы сохранить
00:01:40
изменения, внесенные в документ,
00:01:42
или если вы не внесли никаких изменений
00:01:44
и хочу сделать этот вариант
00:01:47
доступны для других коллег снова.
00:01:49
Вы можете отменить оформление заказа.
00:01:53
Обратите внимание, что вы потеряете абсолютно
00:01:55
все изменения, которые вы, возможно, сделали
00:01:58
к документу, и они не будут
00:02:00
быть добавлены в историю версии.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
Belgeyi düzenlemeniz gerekebilir
00:00:08
SharePoint sitenizde
00:00:09
hayır olduğundan emin olurken
00:00:10
başka biri değişiklik yapabilir,
00:00:12
Co düzenleme için paylaşılsa bile.
00:00:16
Bunun için. Bu dosyayı ayıklamanız gerekir.
00:00:20
Daha sonra çevrimiçi olarak düzenleyebilir veya
00:00:23
istediğiniz kadar çevrimdışı.
00:00:27
Ve bunu yapabilecek tek kişi sen olacaksın.
00:00:30
Öğesini seçerek ayıklamayı başlatın
00:00:34
dosyanızı seçin ve kullanıma almayı seçin.
00:00:38
Bir kere bitirdin mi.
00:00:39
Kırmızı onay işareti,
00:00:42
size bildirmek için belge adı
00:00:45
Onu ayıkladığını.
00:00:48
Çalışanlarınızın tarafında,
00:00:50
Bu teknoloji Gri renkte görünecektir:
00:00:52
dosyanın adının üzerine geliniyor.
00:00:55
Kimin çıkardığını görebilirler.
00:00:57
Belgeyi açarlarsa.
00:00:59
Okuma modunda açılır.
00:01:02
Hala değiştirmeye çalışıyor.
00:01:06
Bir mesaj onlara bir
00:01:09
belge ayıklandı.
00:01:11
Belgeniz
00:01:13
değiştirildi ve izin vermek istiyorsanız
00:01:15
çalışanlarınızın yeniden düzenlemesi,
00:01:17
check-in moduna geçmek için değiştirmeniz gerekecektir.
00:01:21
Netleştirmek için bir açıklama ekleyebilirsiniz.
00:01:24
yaptığınız değişikliklerin doğası.
00:01:27
Bu yorumlar
00:01:29
belge sürümlerinin geçmişi.
00:01:37
Eğer tutmak istemiyorsanız
00:01:40
belgede yapılan değişiklikler,
00:01:42
veya herhangi bir değişiklik yapmadıysanız
00:01:44
ve bu seçeneği yapmak istiyorum
00:01:47
diğer iş arkadaşları için tekrar kullanılabilir.
00:01:49
Ödeme ayıklamayı iptal edebilirsiniz.
00:01:53
Kesinlikle kaybedeceğinizi unutmayın
00:01:55
yapmış olabileceğiniz tüm değişiklikler
00:01:58
belgeye, onlar da
00:02:00
sürüm geçmişine eklenecek.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
على موقع SharePoint
00:00:09
مع التأكد من أن لا
00:00:10
يمكن لأحد آخر إجراء تغيير،
00:00:12
حتى لو كان مشتركا لتحرير Co.
00:00:16
لهذا. ستحتاج إلى استخراج هذا الملف.
00:00:20
يمكنك بعد ذلك تحريره عبر الإنترنت أو
00:00:23
دون اتصال عدة مرات كما تريد.
00:00:27
وستكون الوحيد الذي يمكنه فعل ذلك
00:00:30
بدء عملية الاستخراج عن طريق تحديد
00:00:34
ملفك واختيار السحب.
00:00:38
بمجرد الانتهاء.
00:00:39
تظهر علامة حمراء بجوار
00:00:42
اسم المستندات لإعلامك
00:00:45
التي قمت باستخراجها.
00:00:48
إلى جانب موظفيك
00:00:50
ستظهر هذه التقنية في الرمادي بواسطة
00:00:52
تحوم فوق اسم الملف.
00:00:55
يمكنهم رؤية من استخرجها
00:00:57
إذا فتحوا المستند.
00:00:59
يفتح في وضع القراءة.
00:01:02
وهي لا تزال تحاول تغييره.
00:01:06
رسالة تخبرهم أن
00:01:09
تم استخراج المستند.
00:01:11
بمجرد أن يتم المستند
00:01:13
تغيير وإذا كنت تريد السماح
00:01:15
موظفيك لتحريره مرة أخرى،
00:01:17
ستحتاج إلى تبديله لتسجيل الوصول في الوضع.
00:01:21
يمكنك إضافة تعليق لتوضيح
00:01:24
طبيعة التغييرات التي قمت بها.
00:01:27
وستكون هذه التعليقات متاحة في
00:01:29
تاريخ إصدارات المستندات.
00:01:37
إذا كنت لا تريد الاحتفاظ
00:01:40
التغييرات التي أجريت على المستند،
00:01:42
أو إذا لم تقم بأي تغييرات
00:01:44
وتريد أن تجعل هذا الخيار
00:01:47
متاحة للزملاء الآخرين مرة أخرى.
00:01:49
يمكنك إلغاء عملية استخراج الدفع.
00:01:53
لاحظ أنك ستخسر تماما
00:01:55
كل التغييرات التي قد تكون قمت بها
00:01:58
إلى الوثيقة، ولن
00:02:00
يمكن إضافتها إلى محفوظات الإصدار.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
nel sito di SharePoint
00:00:09
assicurandosi che no
00:00:10
un altro può fare un cambiamento,
00:00:12
anche se è condiviso per l'editing Co.
00:00:16
Per questo. Dovrai estrarre questo file.
00:00:20
È quindi possibile modificarlo online o
00:00:23
offline tutte le volte che vuoi.
00:00:27
E sarai l'unico che può farlo.
00:00:30
Avviare l'estrazione selezionando
00:00:34
il file e la scelta dell'estrazione.
00:00:38
Una volta finito.
00:00:39
Il segno di spunta rosso appare accanto al
00:00:42
nome dei documenti per informarti
00:00:45
che l'hai estratto.
00:00:48
Dalla parte dei tuoi dipendenti,
00:00:50
questa tecnologia apparirà in grigio da
00:00:52
passando il mouse sopra il nome del file.
00:00:55
Possono vedere chi l'ha estratto.
00:00:57
Se aprono il documento.
00:00:59
Si apre in modalità di lettura.
00:01:02
Sta ancora cercando di cambiarlo.
00:01:06
Un messaggio li informa che un
00:01:09
il documento è stato estratto.
00:01:11
Una volta che il documento è stato
00:01:13
modificato e se si desidera consentire
00:01:15
i tuoi dipendenti per modificarlo di nuovo,
00:01:17
dovrai passare alla modalità di check-in.
00:01:21
È possibile aggiungere un commento per chiarire il
00:01:24
natura delle modifiche apportate.
00:01:27
Questi commenti saranno disponibili in
00:01:29
la cronologia delle versioni dei documenti.
00:01:37
Se non si desidera mantenere il
00:01:40
modifiche apportate al documento,
00:01:42
o se non hai apportato modifiche
00:01:44
e vuoi fare questa opzione
00:01:47
a disposizione di altri colleghi di nuovo.
00:01:49
È possibile annullare l'estrazione del checkout.
00:01:53
Nota che perderai assolutamente
00:01:55
tutte le modifiche che potresti aver apportato
00:01:58
al documento, né lo faranno
00:02:00
essere aggiunto alla cronologia delle versioni.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
サイト上
00:00:09
いいえ、それを確認しながら
00:00:10
他の人は変更を加えることができます。
00:00:12
共同編集のために共有されている場合でも。
00:00:16
こちらは。このファイルを抽出する必要があります。
00:00:20
その後、オンラインで編集するか、または
00:00:23
あなたが好きなだけ何度もオフラインにしてください。
00:00:27
そして、あなたはそれを行うことができる唯一の人になります。
00:00:30
抽出を開始するには、
00:00:34
ファイルを選択し、[チェックアウト] を選択します。
00:00:38
一度終了しました。
00:00:39
赤いダニが
00:00:42
お知らせするドキュメント名
00:00:45
あなたがそれを抽出したことを。
00:00:48
従業員の側では、
00:00:50
この技術は、次の方法でグレーに表示されます
00:00:52
ファイル名の上に移動します。
00:00:55
彼らはそれを抽出した人を見ることができます。
00:00:57
ドキュメントを開いた場合。
00:00:59
読み取りモードで開きます。
00:01:02
それはまだそれを変更しようとします。
00:01:06
メッセージは、メッセージがメッセージを表示します。
00:01:09
ドキュメントが抽出されました。
00:01:11
ドキュメントが完了したら
00:01:13
変更され、許可する場合
00:01:15
従業員が再度編集するには、
00:01:17
モードで確認するには、切り替える必要があります。
00:01:21
明確にするコメントを追加することができます。
00:01:24
あなたが行った変更の性質。
00:01:27
これらのコメントは、
00:01:29
ドキュメントバージョンの履歴。
00:01:37
保持したくない場合は、
00:01:40
ドキュメントに加えられた変更
00:01:42
または、変更を行っていない場合
00:01:44
このオプションを設定したい
00:01:47
他の同僚が再び利用できます。
00:01:49
チェックアウトの抽出はキャンセルできます。
00:01:53
あなたは絶対に失われることに注意してください
00:01:55
あなたが行った可能性のあるすべての変更
00:01:58
ドキュメントに対して、また、ドキュメントに対して
00:02:00
バージョン履歴に追加されます。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
쉐어포인트 사이트에서
00:00:10
다른 하나는 변화를 만들 수 있습니다,
00:00:12
공동 편집을 위해 공유되는 경우에도 마찬가지입니다.
00:00:16
이를 위해. 이 파일을 추출해야 합니다.
00:00:20
그런 다음 온라인으로 편집하거나
00:00:23
원하는 만큼 오프라인 으로 사용하실 수 있습니다.
00:00:27
그리고 당신은 그것을 할 수있는 유일한 사람이 될 것입니다.
00:00:30
선택하여 추출 시작
00:00:34
파일 과 체크 아웃을 선택합니다.
00:00:38
일단 완료되었습니다.
00:00:39
빨간색 틱 옆에 표시됩니다.
00:00:42
알려주는 문서 이름
00:00:45
당신이 그것을 추출한 것을.
00:00:48
직원의 측면에,
00:00:50
이 기술은 회색에 표시됩니다.
00:00:52
파일 이름 위로 마우스를 가져가고 있습니다.
00:00:55
그들은 누가 그것을 추출했는지 볼 수 있습니다.
00:00:57
문서를 열면 됩니다.
00:00:59
그것은 읽기 모드에서 열립니다.
00:01:02
그것은 여전히 그것을 변경하려고합니다.
00:01:06
메시지는 그들에게
00:01:09
문서가 추출되었습니다.
00:01:11
문서가 완료되면
00:01:13
변경 및 허용하려는 경우
00:01:15
직원들이 다시 편집할 수 있습니다.
00:01:17
당신은 모드를 확인하기 위해 그것을 전환해야합니다.
00:01:21
주석을 추가하여
00:01:24
변경 사항의 특성입니다.
00:01:27
이러한 의견은
00:01:29
문서 버전의 기록입니다.
00:01:37
유지하지 않으려면
00:01:40
문서에 대한 변경 사항,
00:01:42
또는 변경하지 않은 경우
00:01:44
이 옵션을 만들고 싶습니다.
00:01:47
다른 동료가 다시 사용할 수 있습니다.
00:01:49
체크아웃 추출을 취소할 수 있습니다.
00:01:53
절대적으로 잃게 됩니다 참고
00:01:55
수행할 수 있는 모든 변경 사항
00:01:58
문서에, 그들은 하지 않습니다.
00:02:00
버전 기록에 추가합니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
在 SharePoint 網站上
00:00:09
同時確保否
00:00:10
其他人可以做出改變,
00:00:12
即使它被共享以進行 Co 編輯。
00:00:16
為此。您將需要解壓縮此檔。
00:00:20
然後,您可以在線編輯它,或者
00:00:23
離線次數,只要你喜歡。
00:00:27
而你將是唯一能做到這一點的人。
00:00:30
通過選擇開始提取
00:00:34
您的文件並選擇簽出。
00:00:38
一旦完成。
00:00:39
紅色勾號出現在
00:00:42
文件名稱,讓您知道
00:00:45
您已經提取了它。
00:00:48
在員工方面,
00:00:50
這項技術將出現在灰色由
00:00:52
將滑鼠懸停在檔名上。
00:00:55
他們可以看到是誰提取的。
00:00:57
如果他們打開文件。
00:00:59
它將以閱讀模式打開。
00:01:02
它仍然試圖改變它。
00:01:06
一條消息通知他們
00:01:09
文件已被提取。
00:01:11
一旦您的文檔完成
00:01:13
已更改,並且如果要允許
00:01:15
您的員工再次編輯它,
00:01:17
您需要將其切換到簽入模式。
00:01:21
您可以添加註釋以闡明
00:01:24
您所做的更改的性質。
00:01:27
這些評論將在
00:01:29
文件版本的歷史記錄。
00:01:37
如果您不想保留
00:01:40
對文件所做的更改,
00:01:42
或者,如果您尚未進行任何更改
00:01:44
並希望做出這個選擇
00:01:47
再次可供其他同事使用。
00:01:49
您可以取消結帳提取。
00:01:53
請注意,您將絕對失敗
00:01:55
您可能已完成的所有變更
00:01:58
到文檔,他們也不會
00:02:00
添加到版本歷史記錄中。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
在 SharePoint 网站上
00:00:09
同时确保否
00:00:10
其他人可以做出改变,
00:00:12
即使它被共享以进行 Co 编辑。
00:00:16
为此。您将需要解压缩此文件。
00:00:20
然后,您可以在线编辑它,或者
00:00:23
离线次数,只要你喜欢。
00:00:27
而你将是唯一能做到这一点的人。
00:00:30
通过选择开始提取
00:00:34
您的文件并选择签出。
00:00:38
一旦完成。
00:00:39
红色勾号出现在
00:00:42
文档名称,让您知道
00:00:45
您已经提取了它。
00:00:48
在员工方面,
00:00:50
这项技术将出现在灰色由
00:00:52
将鼠标悬停在文件名上。
00:00:55
他们可以看到是谁提取的。
00:00:57
如果他们打开文档。
00:00:59
它将以阅读模式打开。
00:01:02
它仍然试图改变它。
00:01:06
一条消息通知他们
00:01:09
文档已被提取。
00:01:11
一旦您的文档完成
00:01:13
已更改,并且如果要允许
00:01:15
您的员工再次编辑它,
00:01:17
您需要将其切换到签入模式。
00:01:21
您可以添加注释以阐明
00:01:24
您所做的更改的性质。
00:01:27
这些评论将在
00:01:29
文档版本的历史记录。
00:01:37
如果您不想保留
00:01:40
对文档所做的更改,
00:01:42
或者,如果您尚未进行任何更改
00:01:44
并希望做出这个选择
00:01:47
再次可供其他同事使用。
00:01:49
您可以取消结账提取。
00:01:53
请注意,您将绝对失败
00:01:55
您可能已完成的所有更改
00:01:58
到文档,他们也不会
00:02:00
添加到版本历史记录中。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
en el sitio de SharePoint
00:00:09
mientras se asegura de que no
00:00:10
uno más puede hacer un cambio,
00:00:12
incluso si se comparte para la coedición.
00:00:16
Para ello. Deberá extraer este archivo.
00:00:20
A continuación, puede editarlo en línea o
00:00:23
offline tantas veces como quieras.
00:00:27
Y tú serás el único que podrá hacerlo.
00:00:30
Inicie la extracción seleccionando
00:00:34
su archivo y elegir desproteger.
00:00:38
Una vez terminado.
00:00:39
La marca roja aparece junto a la
00:00:42
nombre de los documentos para informarle
00:00:45
que lo has extraído.
00:00:48
Del lado de sus empleados,
00:00:50
esta tecnología aparecerá en gris por
00:00:52
pasando el cursor sobre el nombre del archivo.
00:00:55
Pueden ver quién lo extrajo.
00:00:57
Si abren el documento.
00:00:59
Se abre en modo de lectura.
00:01:02
Todavía es tratar de cambiarlo.
00:01:06
Un mensaje les informa que un
00:01:09
se ha extraído el documento.
00:01:11
Una vez que su documento ha sido
00:01:13
cambiado y si desea permitir
00:01:15
sus empleados para editarlo de nuevo,
00:01:17
deberá cambiarlo al modo de registro.
00:01:21
Puede agregar un comentario para aclarar el
00:01:24
naturaleza de los cambios que ha realizado.
00:01:27
Estos comentarios estarán disponibles en
00:01:29
el historial de las versiones de los documentos.
00:01:37
Si no desea conservar el
00:01:40
cambios realizados en el documento,
00:01:42
o si no ha realizado ningún cambio
00:01:44
y quieres hacer esta opción
00:01:47
disponible para otros colegas de nuevo.
00:01:49
Puede cancelar la extracción de pago.
00:01:53
Tenga en cuenta que perderá absolutamente
00:01:55
todos los cambios que haya realizado
00:01:58
al documento, ni lo harán
00:02:00
se agregará al historial de versiones.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
pe site-ul SharePoint
00:00:09
asigurându-vă în același timp că nu
00:00:10
unul altcineva poate face o schimbare,
00:00:12
chiar dacă este partajat pentru editarea Co.
00:00:16
Pentru aceasta. Va trebui să extrageți acest fișier.
00:00:20
Apoi îl puteți edita online sau
00:00:23
offline de câte ori doriți.
00:00:27
Și vei fi singurul care o poate face.
00:00:30
Începeți extragerea selectând
00:00:34
fișierul și alegerea check out.
00:00:38
Odată terminat.
00:00:39
Bifa roșie apare lângă
00:00:42
numele documentelor pentru a vă anunța
00:00:45
că l-ați extras.
00:00:48
De partea angajaților dvs.,
00:00:50
această tehnologie va apărea în Gri de
00:00:52
trecând cu mouse-ul peste numele fișierului.
00:00:55
Ei pot vedea cine a extras-o.
00:00:57
Dacă deschid documentul.
00:00:59
Se deschide în modul de citire.
00:01:02
Este încă încearcă să-l schimbe.
00:01:06
Un mesaj îi informează că o
00:01:09
documentul a fost extras.
00:01:11
După ce documentul a fost
00:01:13
schimbat și dacă doriți să permiteți
00:01:15
angajații dumneavoastră să-l editați din nou,
00:01:17
va trebui să-l comutați pentru a verifica modul.
00:01:21
Puteți adăuga un comentariu pentru a clarifica
00:01:24
natura modificărilor pe care le-ați făcut.
00:01:27
Aceste comentarii vor fi disponibile în
00:01:29
istoricul versiunilor documentelor.
00:01:37
Dacă nu doriți să păstrați
00:01:40
modificările aduse documentului;
00:01:42
sau dacă nu ați făcut nicio modificare
00:01:44
și doriți să faceți această opțiune
00:01:47
la dispoziția altor colegi din nou.
00:01:49
Puteți anula extragerea comenzii.
00:01:53
Rețineți că veți pierde absolut
00:01:55
toate modificările pe care le-ați făcut
00:01:58
la document, nici nu vor
00:02:00
să fie adăugate la istoricul versiunilor.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
em seu site do SharePoint
00:00:09
ao mesmo tempo em que se certifica de que não
00:00:10
pode-se fazer uma mudança,
00:00:12
mesmo que seja compartilhado para edição de Co.
00:00:16
Por isso. Você precisará extrair este arquivo.
00:00:20
Em seguida, você pode editá-lo on-line ou
00:00:23
offline quantas vezes quiser.
00:00:27
E você será o único que pode fazê-lo.
00:00:30
Inicie a extração selecionando
00:00:34
seu arquivo e escolha confira.
00:00:38
Uma vez terminado.
00:00:39
Carrapato vermelho aparece ao lado do
00:00:42
nome de documentos para que você saiba
00:00:45
que você o extraiu.
00:00:48
Do lado de seus empregados,
00:00:50
esta tecnologia vai aparecer em Gray por
00:00:52
pairando sobre o nome do arquivo.
00:00:55
Eles podem ver quem o extraiu.
00:00:57
Se eles abrirem o documento.
00:00:59
Ele abre no modo de leitura.
00:01:02
Ainda é tentar mudá-lo.
00:01:06
Uma mensagem informa-lhes que um
00:01:09
documento foi extraído.
00:01:11
Uma vez que seu documento tenha sido
00:01:13
mudou e se você quiser permitir
00:01:15
seus funcionários para editá-lo novamente,
00:01:17
você precisará trocá-lo para verificar o modo de entrada.
00:01:21
Você pode adicionar um comentário para esclarecer o
00:01:24
natureza das mudanças que você fez.
00:01:27
Esses comentários estarão disponíveis em
00:01:29
a história das versões dos documentos.
00:01:37
Se você não quer manter o
00:01:40
alterações feitas no documento,
00:01:42
ou se você não fez nenhuma alteração
00:01:44
e quero fazer essa opção
00:01:47
disponível para outros colegas novamente.
00:01:49
Você pode cancelar a extração do checkout.
00:01:53
Note que você vai perder absolutamente
00:01:55
todas as mudanças que você pode ter feito
00:01:58
para o documento, nem eles
00:02:00
ser adicionado ao histórico da versão.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
บนไซต์ SharePoint ของคุณ
00:00:09
ในขณะที่ทําให้แน่ใจว่าไม่
00:00:10
อีกคนหนึ่งสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้
00:00:12
แม้ว่าจะแชร์สําหรับการแก้ไข Co ก็ตาม
00:00:16
สําหรับสิ่งนี้ คุณจะต้องขยายแฟ้มนี้
00:00:20
จากนั้นคุณสามารถแก้ไขออนไลน์หรือ
00:00:23
ออฟไลน์ได้หลายครั้งตามที่คุณต้องการ
00:00:27
และคุณจะเป็นคนเดียวที่ทําได้
00:00:30
เริ่มต้นการแยกโดยการเลือก
00:00:34
ไฟล์ของคุณและเลือกเช็คเอาท์
00:00:38
เมื่อเสร็จแล้ว
00:00:39
เครื่องหมายขีดสีแดงจะปรากฏถัดจาก
00:00:42
ชื่อเอกสารที่จะแจ้งให้คุณทราบ
00:00:45
ที่ท่านได้ดึงมันออกมา
00:00:48
ด้านพนักงานของคุณ
00:00:50
เทคโนโลยีนี้จะปรากฏเป็นสีเทาโดย
00:00:52
โฮเวอร์เหนือชื่อของไฟล์
00:00:55
พวกเขาสามารถเห็นได้ว่าใครสกัดมันออกมา
00:00:57
ถ้าเอกสารเหล่านั้นเปิด
00:00:59
มันเปิดในโหมดการอ่าน
00:01:02
มันยังคงพยายามที่จะเปลี่ยนมัน
00:01:06
ข้อความแจ้งพวกเขาว่า
00:01:09
เอกสารถูกแยกออกแล้ว
00:01:11
เมื่อเอกสารของคุณได้รับ
00:01:13
เปลี่ยนแปลงและถ้าคุณต้องการอนุญาต
00:01:15
พนักงานของคุณเพื่อแก้ไขอีกครั้ง
00:01:17
คุณจะต้องสลับไปยังโหมดเช็คอิน
00:01:21
คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นเพื่อชี้แจง
00:01:24
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทํา
00:01:27
ข้อคิดเห็นเหล่านี้จะพร้อมใช้งานใน
00:01:29
ประวัติความเป็นมาของเวอร์ชันเอกสาร
00:01:37
ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บ
00:01:40
การเปลี่ยนแปลงที่ทําบนเอกสาร
00:01:42
หรือหากคุณยังไม่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ
00:01:44
และต้องการทําให้ตัวเลือกนี้
00:01:47
มีให้สําหรับเพื่อนร่วมงานคนอื่นอีกครั้ง
00:01:49
คุณสามารถยกเลิกการสกัดการชําระเงินได้
00:01:53
โปรดทราบว่าคุณจะสูญเสียอย่างแน่นอน
00:01:55
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณอาจทํา
00:01:58
และพวกเขาจะไม่ทําเช่นนั้น
00:02:00
จะถูกเพิ่มลงในประวัติรุ่น

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
na Vašoj SharePoint lokaciji
00:00:09
dok se postaram da ne
00:00:10
jedan drugi može da napravi promenu,
00:00:12
čak i ako se deli za Co uređivanje.
00:00:16
Za ovo. Moraćete da izdvojite ovu datoteku.
00:00:20
Zatim ga možete uređivati na mreži ili
00:00:23
van mreže onoliko puta koliko želite.
00:00:27
I ti ćeš biti jedini koji to može da uradi.
00:00:30
Započnite izdvajanje izborom
00:00:34
vaš fajl i odabir odjavljivanja.
00:00:38
Kada zavrљimo.
00:00:39
Crveni krpelj se pojavljuje pored
00:00:42
ime dokumenata koje vas obavestim
00:00:45
da si ga izdvojio.
00:00:48
Na strani vaših zaposlenih,
00:00:50
this tech will appear in Gray by
00:00:52
lebdi iznad imena datoteke.
00:00:55
Mogu da vide ko ga je izvukao.
00:00:57
Ako otvore dokument.
00:00:59
Otvara se u režimu čitanja.
00:01:02
Još uvek pokušava da ga promeni.
00:01:06
Poruka ih obaveštava da je
00:01:09
dokument je izdvojen.
00:01:11
Jednom kada dokument bude
00:01:13
promenjeno i ako želite da dozvolite
00:01:15
vaše zaposlene da ga ponovo uređuju,
00:01:17
moraćete da ga promenite da biste proverili režim.
00:01:21
Možete dodati komentar da biste pojasnili
00:01:24
priroda promena koje ste napravili.
00:01:27
Ovi komentari će biti dostupni u
00:01:29
istorija verzija dokumenata.
00:01:37
Ako ne želite da zadržite
00:01:40
izvršene promene na dokumentu,
00:01:42
ili ako niste napravili nikakve promene
00:01:44
i želite da napravite ovu opciju
00:01:47
ponovo dostupno drugim kolegama.
00:01:49
Možete da otkažete izdvajanje od odjavljivanja.
00:01:53
Imajte na nauda da ćete izgubiti apsolutno
00:01:55
sve promene koje ste možda uradili
00:01:58
dokumentu, niti će
00:02:00
da bude dodata u istoriju verzija.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !