Office Online - Presentation of the interface of your profile Tutorial

  • 1:41
  • 350 views
00:00:03
Let's take a look at your
00:00:05
office profile page together.
00:00:06
People in your company can get
00:00:08
to know you more by clicking
00:00:09
on your picture or contact
00:00:11
information to view your profile.
00:00:15
Most companies already complete
00:00:17
your profile with some information.
00:00:19
The look of this profile pages
00:00:21
depends on how administrators
00:00:22
have customized the profiles for
00:00:24
your company and your options for
00:00:26
updating and improving your profile.
00:00:31
To access it from any page in
00:00:33
your office portal, click on your
00:00:35
profile picture in the top right.
00:00:38
Then click here.
00:00:39
You then access your profile page
00:00:41
where you can find your photo,
00:00:44
your name and your contact details.
00:00:46
You also have a view of
00:00:48
your outlook calendar,
00:00:49
hour by hour for the current day D.
00:00:51
About me section allows you to add
00:00:53
other information about yourself,
00:00:55
such as the projects you are working on,
00:00:57
your skills,
00:00:58
or the schools you have attended.
00:01:00
You can edit this information as
00:01:02
well as your contact information.
00:01:05
By clicking this button once again,
00:01:07
your customization options depend on
00:01:09
the permissions issued by your company.
00:01:12
In the right section you can
00:01:15
find your recent documents.
00:01:17
As well as the attachments you
00:01:18
have received and sent by email,
00:01:20
you also have a view of the
00:01:22
contents you use frequently by
00:01:24
clicking on one of these contacts,
00:01:26
you can access their profile.
00:01:28
Finally,
00:01:28
office lets you view documents recently
00:01:30
created or edited by your contacts.
00:01:32
Be aware that these are only files that
00:01:35
have been shared with you or that are
00:01:38
in folders to which you have access.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hajde da pogledamo tvoje
00:00:05
stranica profila kancelarije zajedno.
00:00:06
Ljudi u vašem društvu mogu da dobiju
00:00:08
da vas više poznajem klikom
00:00:09
na vašoj slici ili kontaktu
00:00:11
informacije za prikaz vašeg profila.
00:00:15
Većina kompanija je već dovršena
00:00:17
vaš profil sa nekim informacijama.
00:00:19
Izgled ovih stranica profila
00:00:21
zavisi kako administratori
00:00:22
prilagodili profile za
00:00:24
vašu kompaniju i vaše opcije za
00:00:26
ažuriranje i poboljšanje vašeg profila.
00:00:31
Pristupanje sa bilo koje stranice u programu
00:00:33
vaš kancelarijski portal, kliknite na svoj
00:00:35
profilna slika u gornjem desnom redu.
00:00:38
Zatim kliknite ovde.
00:00:39
Zatim pristupate stranici profila
00:00:41
gde možeš da nađeš svoju fotografiju,
00:00:44
vaše ime i vaše kontakt podatke.
00:00:46
Takođe imate pogled na
00:00:48
vaš outlook kalendar,
00:00:49
sat po sat za tekući dan D.
00:00:51
Osnovni podaci o meni vam omogućavaju da dodate
00:00:53
druge informacije o sebi,
00:00:55
kao što su projekti na kojima radite,
00:00:57
tvoje veštine,
00:00:58
ili škole koje ste pohađali.
00:01:00
Ove informacije možete da uređujete kao
00:01:02
kao i vaše kontakt informacije.
00:01:05
Tako što ćete još jednom kliknuti na ovo dugme,
00:01:07
opcije prilagođavanja zavise od
00:01:09
dozvole koje izdaje vaša kompanija.
00:01:12
U pravom odeljku možete
00:01:15
pronađite nedavne dokumente.
00:01:17
Kao i prilozi koje ste
00:01:18
primili i poslali e-poštom,
00:01:20
takođe imate pogled na
00:01:22
sadržaj koji često koristite
00:01:24
klik na jedan od ovih kontakata,
00:01:26
možete pristupiti njihovom profilu.
00:01:28
Konaиno
00:01:28
office vam omogućava da nedavno pregledate dokumente
00:01:30
kreirali ili uredili vaši kontakti.
00:01:32
Imajte na umu da su to samo datoteke koje
00:01:35
su podeljeni sa vama ili koji su
00:01:38
u fasciklama kojima imate pristup.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !