PowerPoint - Picture backgrounds: Two methods Tutorial

  • 4:58
  • 692 views
00:00:05
ways to use a picture background.
00:00:07
A lot of people want to use a watermark or even a logo;
00:00:10
to do that as we talked about in the previous video,
00:00:13
you need to open up your slide masters.
00:00:14
So let's do that.
00:00:15
Let's go over here to View and click Slide master
00:00:20
and now again the left-hand side is no longer your presentation,
00:00:23
it's all of the slide masters.
00:00:25
You could pick the top one and put something there but that would -
00:00:29
anything you put here will be an all of your slides.
00:00:31
I don't think you need your logo on all your slides,
00:00:34
just maybe a few of them, unless you're doing something for security.
00:00:37
So I'm going to pick this slide here, I'm going to put something here.
00:00:40
Now if you're doing something small,
00:00:42
you'd just insert it like a regular picture, it's not background
00:00:45
just a little watermark so let's say a logo.
00:00:47
So, Insert, Pictures, you can grab them from online,
00:00:51
I'm going to grab them from my desktop here
00:00:54
and I'll grab the logo
00:00:56
and I can drag this around to where I want it, I just click the outside
00:01:00
and I can pull it down.
00:01:01
There's some guides that pop up that kind of guide you in
00:01:05
and tell you when you're level with things.
00:01:07
I'm going to put it right there and this will appear
00:01:09
anytime I'd choose this slide in my presentation.
00:01:12
I'll show you that in just a moment, but since I'm here
00:01:14
let's just add a picture but we're going to add
00:01:16
a background picture the whole width, so to do that,
00:01:19
what we want to do is right click on the blank part of the slide,
00:01:24
Format background.
00:01:25
We'll come back over here to Picture or Texture fill,
00:01:28
except this time we're going to choose a picture under File
00:01:32
and I'm going to choose this picture - might be something for a, let's say
00:01:36
a first slide for a jumping off event or
00:01:38
maybe this is a slide we use a lot in our advertising we want to use.
00:01:42
Now it's a pretty strong picture with a lot of colors,
00:01:44
so again this is the background we want to drop it down,
00:01:47
it's the foreground that's important.
00:01:49
So I click this transparency bar and move that down quite a ways actually.
00:01:56
Just so it's subtly there.
00:02:00
OK. And when I'm done, go up to Close master view in the ribbon
00:02:05
and now I'm back to my presentation
00:02:07
and here I'm going to add a new slide, and here's this new slide I just made.
00:02:11
So I can choose that one anytime I want the background with the logo.
00:02:15
Now there's another ways to use pictures that I think is a little bit -
00:02:19
for me, it's a lot more fun, but I think it's a vibrant way of doing it.
00:02:22
Let me show you that.
00:02:23
I'm going to just insert a regular picture.
00:02:25
Let me get a new slide here, a new blank slide
00:02:29
and then I'm going to insert a picture.
00:02:33
I'm going to choose the same picture.
00:02:36
I'm going to change a few things here.
00:02:38
I'm going to close the Format menu here by clicking the box
00:02:43
and then down here on the bottom right-hand corner,
00:02:46
that's the zoom, that's it's not controlling the slides
00:02:48
it's controlling the workspace.
00:02:50
And what I want to do is I want to make this smaller.
00:02:52
Now the large white box, that's the slide itself with the picture,
00:02:56
you can see what it's going to look like here in the thumbnail on the left-hand side,
00:03:00
so kind of watch both spaces,
00:03:02
but what I want to do here is I want to take this picture
00:03:05
and I'm going to use an element of the picture.
00:03:08
One of the things, that we have these big beautiful
00:03:10
pictures now and if you have something that has a lot of
00:03:13
a quality to it you can blow it up and it still looks really nice.
00:03:17
So you can kind of see what I'm doing here, I just want
00:03:19
to grab an element of this picture,
00:03:21
just kind of the steps, the kind of the action of the picture.
00:03:25
And it has a nice big negative space here, the cement.
00:03:28
That's a great place to put text.
00:03:30
So let's do that. Let's click Insert, Text box.
00:03:37
Let's put a big text box in here, let me just type in
00:03:39
something really quick.
00:03:40
Let me make a big font here, something they can read in the back row.
00:03:49
So then I can put the text and again I can kind of see
00:03:52
where it's going to be if I look at the left side.
00:03:54
If I look at the thumbnail at the same time and now let
00:03:57
me show you what it looks like when it's fully done
00:04:03
- there!
00:04:04
That's a great way I think to use a big vibrant
00:04:07
picture with some action, that it's a background but
00:04:10
still it's not that kind of just barely there,
00:04:13
it's really vibrant and can really help tell your story.
00:04:16
In fact we can do even - you want to do a little extra?
00:04:18
We'll do a little extra. Watch this!
00:04:20
That new tool with PowerPoint 2013, the eyedropper.
00:04:24
Watch what I can do here.
00:04:25
I'm going to select the text
00:04:29
and then this little mini menu pops up and I can change the font colors;
00:04:33
let me click on that.
00:04:34
And here I can use that eyedropper and I can use any
00:04:38
picture, any color here - I can use the green of the grass
00:04:41
or the blue jeans.
00:04:42
Let me use a little bit of that orange shirt
00:04:46
and click that and now my text blends a color from the picture right in the font.
00:04:54
That's a pretty good-looking slide.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dus hier gaan we u een aantal verschillende
00:00:05
manieren laten zien om een achtergrondafbeelding te gebruiken.
00:00:07
Veel mensen willen een watermerk of zelfs een logo gebruiken;
00:00:10
om dat te doen zoals we in de vorige video hebben besproken,
00:00:13
moet u uw slide masters openen.
00:00:14
Dus laten we dat doen.
00:00:15
Laten we hier naar toe gaan naar Weergave en klikken op Slide master
00:00:20
en nu weer is de linkerhand kant niet langer uw presentatie,
00:00:23
het zijn alle slide masters.
00:00:25
U zou de bovenste kunnen kiezen en daar iets plaatsen, maar dat zou -
00:00:29
alles wat u hier plaatst zal op al uw dia's zijn.
00:00:31
Ik denk niet dat u uw logo op al uw dia's nodig hebt,
00:00:34
misschien een paar, tenzij u iets doet uit veiligheid.
00:00:37
Dus ga ik deze dia hier kiezen, ik ga hier iets plaatsen.
00:00:40
Als u nu iets kleins doet,
00:00:42
zou u het gewoon als een normale afbeelding kunnen invoegen,
00:00:45
gewoon een klein watermerk dus laten we zeggen een logo.
00:00:47
Dus, Invoegen, Afbeeldingen, u kunt ze online ophalen,
00:00:51
ik ga ze ophalen vanaf mijn bureaublad hier
00:00:54
en haal ik het logo op
00:00:56
en ik kan dit overal naar toe slepen waar ik het wil, ik klik gewoon op de buitenkant
00:01:00
en ik kan het naar beneden trekken.
00:01:01
Er zijn een aantal hulplijnen die opduiken bij dat soort lijnen waar u bent
00:01:05
en u vertellen wanneer alles in orde is.
00:01:07
Ik ga het daar plaatsen en dit zal
00:01:09
elke keer verschijnen wanneer ik deze dia in mijn presentatie zou kiezen.
00:01:12
Ik zal u dat zo meteen laten zien, maar aangezien ik hier ben,
00:01:14
laten we gewoon een afbeelding toevoegen, maar we gaan een
00:01:16
achtergrondafbeelding toevoegen over de hele breedte, dus om dat te doen,
00:01:19
willen we rechts klikken op het lege gedeelte van de dia,
00:01:24
Opmaak achtergrond.
00:01:25
We komen hier terug bij Afdrukken of Textuur vullen,
00:01:28
alleen deze keer gaan we een afbeelding kiezen onder Bestand
00:01:32
en kies ik deze afbeelding - misschien iets voor een, laten we zeggen
00:01:36
een eerste dia voor een jump evenement of
00:01:38
misschien is dit een dia die we veel in onze advertenties willen gebruiken.
00:01:42
Nu is het een behoorlijk sterke afbeelding met veel kleuren,
00:01:44
dus weer opnieuw is dit de achtergrond die we willen neerplaatsen,
00:01:47
het is de voorgrond die belangrijk is.
00:01:49
Dus klik ik op deze transparantiebalk en verplaats die eigenlijk behoorlijk naar beneden.
00:01:56
Het is net zo subtiel daar.
00:02:00
OK. En als ik klaar ben, ga naar boven naar Sluit master view in het lint
00:02:05
en nu ga ik terug naar mijn presentatie
00:02:07
en hier ga ik een nieuwe dia toevoegen, en ziet u deze nieuwe dia die ik zojuist heb gemaakt.
00:02:11
Dus ik kan die altijd kiezen als ik de achtergrond met het logo wil.
00:02:15
Nu zijn er nog andere manieren om afbeeldingen te gebruiken waarvan ik denk dat het een beetje -
00:02:19
voor mij, is het veel leuker, maar ik denk dat het een levendige manier is om het te doen.
00:02:22
Ik zal het u laten zien.
00:02:23
Ik ga gewoon een normale afbeelding invoegen.
00:02:25
Laat me hier een nieuwe dia nemen, een nieuwe lege dia
00:02:29
en dan ga ik een afbeelding invoegen.
00:02:33
Ik zal dezelfde afbeelding kiezen.
00:02:36
Ik ga hier een paar dingen veranderen.
00:02:38
Ik ga het menu Opmaak hier sluiten door op het vakje te klikken
00:02:43
en vervolgens hier beneden in de rechter onderhoek.
00:02:46
dat is de zoom, dat wil zeggen het controleert niet de dia's
00:02:48
het controleert de werkruimte.
00:02:50
En wat ik wil doen is dit kleiner maken.
00:02:52
Nu het grote witte vak, dat is de dia zelf met de afbeelding,
00:02:56
u kunt zien hoe het hier in de miniatuur aan de linkerkant zal uitzien,
00:03:00
dus kijkt het uit naar beide ruimtes,
00:03:02
maar wat ik hier wil doen, is deze afbeelding nemen
00:03:05
en ik ga een element van de afbeelding gebruiken.
00:03:08
Eén van de dingen, is dat we nu deze grote mooie
00:03:10
afbeeldingen hebben en als u iets hebt dat veel
00:03:13
kwaliteit bezit, kunt u het uitvergroten en ziet het nog steeds erg leuk uit.
00:03:17
Dus u kunt een beetje zien wat ik hier doe, ik wil gewoon
00:03:19
een element van deze afbeelding nemen,
00:03:21
gewoon een deel ervan, het soort actie van de foto.
00:03:25
En het heeft hier een mooie grote negatieve ruimte, het cement.
00:03:28
Dat is een geweldige plek om tekst te plaatsen.
00:03:30
Dus laten we dat doen. Laten we klikken op Invoegen, Tekstvak.
00:03:37
Laten we hier een groot tekstvak plaatsen, laat me even
00:03:39
heel snel iets typen.
00:03:40
Laat me hier een groot lettertype maken, iets wat ze zelfs in de achterste rij kunnen lezen.
00:03:49
Dus dan kan ik de tekst plaatsen en opnieuw kan ik zien
00:03:52
waar het zal zijn als ik naar de linkerkant kijk.
00:03:54
Als ik tegelijkertijd naar de miniatuur kijk, laat ik
00:03:57
u nu zien hoe het eruit ziet als het helemaal klaar is
00:04:03
- daar is het!
00:04:04
Dat is een geweldige manier om een ​​grote levendige
00:04:07
afbeelding te gebruiken met wat actie, dat het een achtergrond is,
00:04:10
maar toch is het niet zoiets dat nauwelijks zichtbaar is,
00:04:13
het is echt levendig en kan echt helpen om uw verhaal te vertellen.
00:04:16
Sterker nog, we kunnen het zelfs - wilt u een beetje extra doen?
00:04:18
We doen een beetje extra. Kijk eens dit!
00:04:20
Die nieuwe tool met PowerPoint 2013, de pipet.
00:04:24
Kijk wat ik hier kan doen.
00:04:25
Ik ga de tekst selecteren
00:04:29
en dan verschijnt dit kleine mini menu en kan ik de lettertypekleuren veranderen;
00:04:33
laat me daar op klikken.
00:04:34
En hier kan ik die pipet gebruiken en ik kan elke
00:04:38
afbeelding, elke kleur hier gebruiken - Ik kan het groen van het gras
00:04:41
of de blauwe jeans gebruiken.
00:04:42
Laat me een klein stukje van dat oranje shirt gebruiken
00:04:46
en klik erop en nu combineert mijn tekst een kleur van de afbeelding rechts in het lettertype.
00:04:54
Dat is een behoorlijk mooie dia.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Möglichkeiten zeigen, wie Sie
00:00:05
einen Bildhintergrund verwenden können.
00:00:07
Viele möchten ein Wasserzeichen oder sogar ein Logo verwenden.
00:00:10
Wie Sie im vorhergehenden Video erfahren haben,
00:00:13
müssen Sie zuerst den Folienmaster öffnen.
00:00:14
Das tue ich nun.
00:00:15
Ich wechsle zu „Ansicht” und klicke auf „Folienmaster”.
00:00:20
Hier besteht die Anzeige auf der linken Seite wieder nur aus Folienmastern
00:00:23
und zeigt nicht mehr meine Präsentation.
00:00:25
Ich könnte den obersten Master auswählen und etwas darauf einfügen. Aber das wäre nicht gut,
00:00:29
weil alles, was ich hier einfüge, auf allen Folien enthalten wäre.
00:00:31
Ich denke nicht, dass ein Logo auf allen Folien benötigt wird,
00:00:34
vielleicht nur ein paar davon – es sei denn, dass ein Logo aus juristischen Gründen erforderlich ist.
00:00:37
Deshalb wähle ich diese Folie hier aus und füge etwas hier ein.
00:00:40
Wenn das ein kleines Element ist,
00:00:42
das Sie wie ein normales Bild einfügen, ist das kein Hintergrund,
00:00:45
sondern ein kleines Wasserzeichen, also beispielsweise ein Logo.
00:00:47
Ich klicke auf „Einfügen” > „Bilder”. Die können Sie online herunterladen.
00:00:51
Ich will aber ein Bild von meinem Desktop einfügen
00:00:54
und doppelklicke auf das Logo.
00:00:56
Das kann ich dorthin ziehen, wo ich es haben möchte. Ich klicke einfach auf den
00:01:00
Rand und kann es nach unten ziehen.
00:01:01
Hier werden einige Führungslinien eingeblendet, die mir zeigen,
00:01:05
ob Elemente korrekt ausgerichtet sind
00:01:07
Ich lege es jetzt hier ab. Und das wird jedes Mal angezeigt,
00:01:09
wenn ich diese Folie in meiner Präsentation auswähle.
00:01:12
Das werde ich Ihnen gleich zeigen, doch wenn ich schon mal hier bin,
00:01:14
füge ich schnell ein Bild hinzu – nun allerdings ein
00:01:16
Hintergrundbild, das sich über die gesamte Breite erstreckt.
00:01:19
Dazu klicke ich mit der rechten Maustaste auf den leeren Teil der Folie und auf
00:01:24
„Hintergrund formatieren”.
00:01:25
Hierhin kehre ich später für eine Bild- oder Texturfüllung zurück.
00:01:28
Doch jetzt wähle ich erst einmal ein Bild über „Datei” aus,
00:01:32
und zwar dieses hier. Das könnte auch ein Bild für
00:01:36
die erste Folie zu einer Auftaktveranstaltung sein.
00:01:38
Oder vielleicht ist das eine Folie, die bei unserer geplanten Werbekampagne noch viele Male verwendet werden soll.
00:01:42
Auf jeden Fall ist es ein richtig auffallendes Bild mit vielen Farben.
00:01:44
Doch, wie bereits gesagt: Dies ist lediglich der Hintergrund, den ich einfüge,
00:01:47
wichtig ist der Vordergrund!
00:01:49
Ich zeige also den Schieberegler für „Transparenz” an und verschiebe ihn weit nach rechts.
00:01:56
So wird das Bild blasser und zurückhaltender.
00:02:00
OK. Wenn ich damit fertig bin, klicke ich im Menüband auf „Masteransicht schließen”.
00:02:05
Dann wird wieder meine Präsentation angezeigt.
00:02:07
Hier füge ich jetzt eine neue Folie hinzu. Und hier ist die neue Folie, die ich gerade erstellt habe!
00:02:11
Die kann ich ab jetzt immer dann auswählen, wenn ich den Hintergrund mit einem Logo benötige.
00:02:15
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie Bilder verwendet werden können,
00:02:19
und die ... macht mir viel mehr Spaß. Ich denke, dass es eine echt dynamische Möglichkeit ist.
00:02:22
Und die will ich Ihnen jetzt zeigen.
00:02:23
Ich werde ein ganz normales Bild einfügen.
00:02:25
Dazu erstelle ich hier eine neue, leere Folie
00:02:29
und dann füge ich ein Bild ein.
00:02:33
Ich wähle dasselbe Bild aus.
00:02:36
Hier will ich ein paar Dinge ändern.
00:02:38
Ich schließe das Menü „Format”, indem ich auf das Schließfeld klicke.
00:02:43
Hier unten in der rechten Ecke,
00:02:46
das ist der Zoom. Mit dem wird nicht die Folie,
00:02:48
sondern der Arbeitsbereich gesteuert.
00:02:50
Und ich möchte das hier verkleinern.
00:02:52
Das große weiße Feld ist jetzt die Folie selbst mit dem Bild.
00:02:56
Hier in der Miniaturansicht auf der linken Seite kann ich mir gleichzeitig anschauen,
00:03:00
wie das aussehen wird.
00:03:02
Jetzt möchte ich dieses Bild nehmen
00:03:05
und ein Element daraus verwenden –
00:03:08
aus einem dieser großen, schönen Bilder.
00:03:10
Und wenn Sie ein Bild mit hoher Auflösung
00:03:13
haben, können Sie es vergrößern, und es sieht immer noch richtig gut aus.
00:03:17
Schauen Sie also jetzt, was ich tue. Ich möchte ein Element
00:03:19
dieses Bilds verwenden –
00:03:21
nur die Art der Schritte ... die mit dem Bild gezeigte Aktion.
00:03:25
Und hier auf dem Weg gibt es einen schönen, großen, freien Raum.
00:03:28
Der ist zum Einfügen von Text bestens geeignet.
00:03:30
Das tue ich nun. Ich klicke auf „Einfügen” > „Textfeld”.
00:03:37
Hier füge ich ein großes Textfeld ein und gebe schnell
00:03:39
einen kurzen Text ein.
00:03:40
Für den wähle ich hier eine große Schriftart aus. Ein Text, der noch in der letzten Reihe zu lesen ist.
00:03:49
Hier kann ich Text einfügen und sehen, wo er
00:03:52
stehen wird, wenn ich gleichzeitig nach links,
00:03:54
auf die Miniaturansicht schaue. Und jetzt zeige ich Ihnen,
00:03:57
wie die Folie aussieht, wenn sie ganz fertig ist.
00:04:03
Hier!
00:04:04
Dies ist meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, ein großes dynamisches Bild,
00:04:07
das eine bestimmte Aktion zeigt, so zu verwenden,
00:04:10
dass es ein Hintergrund ist, der aber kaum auffällt.
00:04:13
Es ist wirklich dynamisch und kann eine Hilfe für meine Präsentation sein.
00:04:16
Tatsächlich kann ich sogar ... soll ich noch ein bisschen mehr mit dem Bild machen?
00:04:18
Ja – ich zeige es Ihnen schnell. Dieses neue
00:04:20
Tool in PowerPoint 2013, die „Pipette”.
00:04:24
Schauen Sie, was ich hier machen kann.
00:04:25
Ich markiere den Text.
00:04:29
Dann wird dieses Minimenü eingeblendet und ich kann die Schriftfarbe ändern.
00:04:33
Ich klicke darauf.
00:04:34
Und hier kann ich die Pipette verwenden und dazu jeden beliebigen Teil des Bilds
00:04:38
und jede beliebige Farbe. Ich kann das Grün vom Gras
00:04:41
oder das Blau aus den Bluejeans verwenden.
00:04:42
Ich möchte etwas von dem orangen Hemd verwenden
00:04:46
und klicke darauf. Jetzt wird bei meinem Text die Farbe aus dem Bild direkt in die Schrift gemischt.
00:04:54
So habe ich jetzt eine richtig gut aussehende Folie.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
En este vídeo vamos a mostrarle un par de formas
00:00:05
alternativas de usar una imagen de fondo.
00:00:07
A mucha gente le gusta usar una marca de agua o un logo.
00:00:10
Para hacer esto, tal y como dijimos en el anterior vídeo,
00:00:13
es necesario abrir los los patrones de las diapositivas.
00:00:14
Así que vamos a hacerlo,
00:00:15
Vamos a irnos aquí, a Vista y hacemos clic en Patrón de diapositivas.
00:00:20
Ahora, el lado izquierdo ha vuelto a desparecer de la presentación,
00:00:23
todo el espacio es para los patrones de diapositivas.
00:00:25
Podría seleccionar la diapositiva superior y añadir algo aquí, aunque
00:00:29
todo lo que incluya aquí se mostrará en todas las diapositivas.
00:00:31
No creo que necesite su logo en todas las diapositivas,
00:00:34
solo en algunas de ellas, a menos que lo haga por motivos de seguridad.
00:00:37
Por lo tanto, voy a seleccionar esta diapositiva y añadir algo en ella.
00:00:40
Si está trabajando con algo pequeño,
00:00:42
solo tiene que insertarlo como una imagen normal, no es un fondo, solo una pequeña
00:00:45
marca de agua, por lo que pongamos que es un logo.
00:00:47
Así que, Insertar, Imágenes, puede seleccionar un elemento de una página web,
00:00:51
yo voy a seleccionar un elemento de mi escritorio.
00:00:54
Selecciono el logo
00:00:56
y lo puede arrastrar hacia donde quiera, solo hago clic
00:01:00
y puedo moverlo.
00:01:01
Se muestran algunas guías que le pueden orientar
00:01:05
al indicarle cuando un elemento se encuentra alineado con el resto.
00:01:07
Voy a colocarlo aquí y aparecerá cada vez
00:01:09
que seleccione esta diapositiva en mi presentación.
00:01:12
Se lo mostraré a continuación, pero ya que estamos aquí
00:01:14
vamos a añadir otra imagen. Pero lo que vamos a añadir realmente es
00:01:16
una imagen de fondo que ocupe toda la superficie de la diapositiva. Para hacer esto,
00:01:19
tenemos que hacer clic derecho en una zona en blanco de la diapositiva
00:01:24
y seleccionar Formato de fondo.
00:01:25
Nos dirigimos a Relleno con imagen o textura,
00:01:28
pero esta vez vamos a seleccionar una imagen de Archivo,
00:01:32
concretamente esta imagen. Podemos a usarla para, por ejemplo,
00:01:36
una primera diapositiva de un evento de saltos
00:01:38
o quizás para una diapositiva que vamos a usar mucho en un anuncio que queremos crear.
00:01:42
Es una imagen bastante potente con muchos colores
00:01:44
por lo que una vez más queremos dejar el fondo en un segundo plano,
00:01:47
el primer plano es lo importante.
00:01:49
Así que hago clic en esta barra de transparencia y la desplazo reduciendo bastante el valor.
00:01:56
Hasta aquí, es bastante sutil ya.
00:02:00
Perfecto. Una vez he acabado, voy hacia arriba, a la cinta, y hago clic en Cerrar vista Patrón.
00:02:05
De este modo, vuelvo a mi presentación
00:02:07
y aquí es donde añadiré una nueva diapositiva. Aquí está la nueva diapositiva que acabo de crear.
00:02:11
Puede seleccionarla cada vez que quiera tener el fondo con el logo.
00:02:15
A continuación, le mostraré formas alternativas de usar imágenes que, bajo mi punto de vista,
00:02:19
son bastante más divertidas, un modo más emocionante de hacerlo.
00:02:22
Déjeme mostrárselo.
00:02:23
Sencillamente voy a insertar una imagen normal.
00:02:25
Crearé una dispositiva, una nueva y en blanco,
00:02:29
y a continuación voy a insertar una imagen.
00:02:33
Voy a elegir la misma imagen,
00:02:36
solo que cambiaré algunas cosas.
00:02:38
Voy a cerrar el menú Formato haciendo clic en el recuadro.
00:02:43
Aquí en la esquina inferior derecha,
00:02:46
se encuentra el zoom, no controla las diapositivas
00:02:48
sino el espacio de trabajo.
00:02:50
Lo que quiero es reducirlo.
00:02:52
El recuadro blanco grande es la diapositiva que incluye la imagen,
00:02:56
puede comprobar cómo se va a ver aquí en la miniatura del lado izquierdo,
00:03:00
por lo que trate de visualizar ambos espacios.
00:03:02
Lo que yo pretendo hacer con esta imagen
00:03:05
es usar solo una parte de la imagen.
00:03:08
Una de las cosas que tenemos ahora son unas
00:03:10
bonitas imágenes de gran tamaño y si añade algo de mucha calidad
00:03:13
podría ampliarlo y seguiría viéndose bien.
00:03:17
Por lo que ya puede hacerse una idea de lo que estoy haciendo aquí, solo quiero
00:03:19
tomar un elemento de esta imagen,
00:03:21
solo la parte inferior, que capte de alguna manera la acción que lleva implícita la imagen.
00:03:25
Hay un espacio negativo muy amplio aquí, el cemento.
00:03:28
Es un gran espacio para incluir texto.
00:03:30
Así que vamos a hacerlo, Para ello, hacemos clic en Insertar, Cuadro de texto.
00:03:37
Vamos a crear un cuadro de texto grande aquí, voy a escribir
00:03:39
algo rápido.
00:03:40
Incluiré una fuente de gran tamaño, algo que se pueda leer incluso desde la última fila.
00:03:49
Así, que puedo redactar un texto y de nuevo puedo comprobar
00:03:52
cómo va a quedar con solo mirar al lado izquierdo.
00:03:54
Si se fija en la miniatura al mismo tiempo, le mostraré
00:03:57
cómo va a quedar cuando termine.
00:04:03
¡Ahí está!
00:04:04
Creo que es un excelente modo de utilizar una imagen potente
00:04:07
con algo de acción, que sea un fondo,
00:04:10
pero no uno de esos intrascendentes que ni se perciben,
00:04:13
sino uno que destaque y pueda ayudarle a contar su historia.
00:04:16
De hecho, podemos hacer más. ¿Quiere un consejo adicional?
00:04:18
Le mostraré un truco más. ¡Mire esto!
00:04:20
Se trata de una nueva herramienta del PowerPoint 2013, el Cuentagotas.
00:04:24
Fíjese en lo que puedo hacer.
00:04:25
Voy a seleccionar el texto
00:04:29
y aparecerá este pequeño menú. mediante el cual puedo cambiar los colores de la fuente.
00:04:33
Haré clic aquí.
00:04:34
Y aquí puedo utilizar el Cuentagotas en cualquier imagen y
00:04:38
para cualquier color. Puedo utilizar el verde de la hierba
00:04:41
o el azul de los vaqueros.
00:04:42
Voy a utilizar el naranja de la camisa
00:04:46
y luego haré clic aquí para que la fuente de mi texto sea de un color procedente de la imagen.
00:04:54
Ha quedado una diapositiva realmente bonita.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos mostrar aqui algumas maneiras
00:00:05
diferentes de uma uma imagem de plano de fundo.
00:00:07
Diversas pessoas querem usar uma marca d’água ou até mesmo uma logomarca;
00:00:10
para fazer como falamos no vídeo anterior,
00:00:13
você precisa abrir seu slide mestre.
00:00:14
Então, vamos fazer isso.
00:00:15
Vamos até Visualizar aqui em clicar em Slide mestre
00:00:20
e agora, novamente à esquerda não temos mais sua apresentação,
00:00:23
mas sim os slides mestre.
00:00:25
Você pode escolher o primeiro da lista e colocar alguma coisa nele, mas lembre-se,
00:00:29
qualquer coisa que você colocar aqui estará em todos os seus slides.
00:00:31
Não acho que você precise da sua logo em todos os slides,
00:00:34
talvez em alguns deles, a menos que esteja fazendo alguma coisa para segurança.
00:00:37
Então vou escolher este slide aqui e vou colocar alguma coisa aqui.
00:00:40
Agora, se você for fazer alguma coisa pequena,
00:00:42
você vai inserir apenas como uma imagem normal; não se trata de uma imagem de fundo,
00:00:45
apenas uma marca d’água pequena, então vamos dizer uma logo.
00:00:47
Então, Inserir, Imagens, você pode pegá-las on-line.
00:00:51
Vou pegá-las do meu computador aqui
00:00:54
e vou arrastar o a logo
00:00:56
e posso arrastá-la para onde eu quiser. Apenas clico fora
00:01:00
e posso baixá-la.
00:01:01
Existem alguns guias que surgem e orientam você,
00:01:05
dizendo quando você está nivelado com as coisas.
00:01:07
Vou colocar a imagem bem aqui e ela vai aparecer
00:01:09
sempre que eu escolher este slide na minha apresentação.
00:01:12
Vou lhe mostrar isso em alguns instantes, mas já que estou aqui,
00:01:14
vamos adicionar uma imagem, mas vamos adicionar
00:01:16
uma imagem de plano de fundo que pegue a largura inteira do slide.
00:01:19
O que precisamos fazer é clicar com o botão direito na parte vazia do slide,
00:01:24
Formatar plano de fundo.
00:01:25
Voltaremos aqui para preenchimento com Imagem ou Textura,
00:01:28
mas neste momento estamos aqui para escolher uma imagem em Arquivo
00:01:32
E vou escolher esta imagem - pode ser alguma coisa para um, vamos dizer,
00:01:36
primeiro slide para um evento de salto ou
00:01:38
talvez seja um slide muito usado em nossa publicidade.
00:01:42
Esta é uma imagem bastante forte e bonita com muitas cores,
00:01:44
então, mais uma vez, é um plano de fundo que queremos suavizar,
00:01:47
uma vez que o texto em primeiro plano que importa.
00:01:49
Clico, então, na barra de transparência e a movo um pouco.
00:01:56
De modo que a imagem esteja sutilmente lá.
00:02:00
OK. Quando tiver concluído, vou em Fechar modo de exibição Mestre na faixa de opções
00:02:05
e agora estou de volta à apresentação
00:02:07
e aqui vou adicionar um novo slide e aqui está o novo slide que acabei de criar.
00:02:11
Assim, posso escolher este a qualquer momento que eu queira o plano de fundo com a logo.
00:02:15
Agora, existe outra forma de usar imagens que eu acho um pouco mais -
00:02:19
que é para mim muito mais divertido, mas acho que é uma forma vibrante de se fazer isso.
00:02:22
Deixe-me mostrar a você.
00:02:23
Vou apenas inserir uma imagem normal.
00:02:25
Deixe-me pegar um novo slide aqui, um novo slide em branco
00:02:29
e então vou inserir uma imagem.
00:02:33
Vou escolher a mesma imagem.
00:02:36
Estou alterando algumas coisinhas aqui.
00:02:38
Vou fechar o menu Formatar aqui, clicando na caixa
00:02:43
e então aqui embaixo, no canto inferior direito,
00:02:46
Está o zoom, que não está controlando os slides,
00:02:48
mas o espaço de trabalho.
00:02:50
E o que eu quero fazer é tornar isso menor.
00:02:52
Agora, a grande caixa branca, que é o slide em si com a imagem,
00:02:56
você vai vai ver a aparência dele aqui na miniatura, na lateral esquerda,
00:03:00
então preste atenção nos dois lados,
00:03:02
mas o que eu quero fazer é pegar esta imagem
00:03:05
e eu vou usar um elemento da imagem.
00:03:08
Uma das coisas de termos esta grande e bela
00:03:10
imagem, agora e se você tiver alguma coisa que tenha muita
00:03:13
qualidade, você pode expandi-la e ela ainda vai parecer muito boa.
00:03:17
Então você pode ser o que eu estou fazer aqui, eu quero apenas
00:03:19
arrastar um elemento desta imagem,
00:03:21
como os degraus, a espécie de ação da imagem.
00:03:25
E ela tem um ótimo e grande espaço negativo aqui, o cimento.
00:03:28
Este é um ótimo espaço como colocar texto.
00:03:30
Então, vamos fazer isso. Vamos clicar em Inserir, Caixa de texto.
00:03:37
Vamos colocar uma grande caixa de texto aqui. Deixe-me apenas digitar
00:03:39
algo realmente rápido.
00:03:40
Vou colocar uma fonte grande, que possa ser lida lá atrás, na última fila.
00:03:49
Então eu posso colocar novamente o texto e novamente ver
00:03:52
onde ele vai ficar se eu olhar à esquerda.
00:03:54
Se eu olhar para a miniatura ao mesmo tempo e agora, deixe-me
00:03:57
mostrar como fica quando está completamente finalizado.
00:04:03
Aqui!
00:04:04
Esta é uma ótima forma, eu acho, de uma uma imagem
00:04:07
grande e vibrante, com alguma ação. Trata-se de um plano de fundo, mas
00:04:10
ainda assim não é simplesmente do tipo que só está lá,
00:04:13
realmente é vibrante e pode realmente ajudá-lo a contar a sua história.
00:04:16
Na verdade, podemos fazer ainda mais. Quer um extra?
00:04:18
Vamos fazer um extra. Veja isso!
00:04:20
Esta é a nova ferramenta do PowerPoint 2013, o conta-gota.
00:04:24
Veja o que eu posso fazer aqui.
00:04:25
Vou selecionar o texto
00:04:29
e então este pequeno menu aparece e eu posso alterar as cores da fonte;
00:04:33
deixe-me clicar nesta.
00:04:34
E aqui eu posso usar o conta-gota e posso usar qualquer
00:04:38
imagem, qualquer cor aqui; posso usar o verde da grama
00:04:41
ou o azul jeans.
00:04:42
Deixe-me usar um pouco mais desta camisa laranja
00:04:46
e clico aqui e agora meu texto combina um cor diretamente da imagem na cor da fonte.
00:04:54
Este é um belo slide.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Quindi qui stiamo andando a mostrarvi un paio di diversi.
00:00:05
modi per utilizzare uno sfondo dell'immagine.
00:00:07
Molte persone vogliono usare una filigrana o anche un logo;.
00:00:10
per farlo come abbiamo parlato circa nel video precedente, .
00:00:13
è necessario aprire gli schemi diapositiva..
00:00:14
Quindi facciamolo.
00:00:15
Andiamo qui a Visualizzare e fare clic su Schema diapositiva .
00:00:20
e ora di nuovo la sinistra lato non è più la tua presentazione,.
00:00:23
sono tutti gli schemi diapositiva.
00:00:25
Si potrebbe scegliere il primo e mettere qualcosa lì, ma che sarebbe - .
00:00:29
tutto ciò che si mette qui ci sarà un un tutte le diapositive..
00:00:31
Non credo che tu abbia bisogno del tuo logo su tutte le diapositive, .
00:00:34
solo forse alcuni di loro, a meno che stai facendo qualcosa per la sicurezza..
00:00:37
Quindi ho intenzione di scegliere questa diapositiva qui, ho intenzione di mettere qualcosa qui..
00:00:40
Ora, se stai facendo qualcosa di piccolo, .
00:00:42
basta inserirlo come un normale immagine, non è sfondo .
00:00:45
solo una piccola filigrana quindi diciamo un logo.
00:00:47
Quindi, Inserisci, Immagini, è può prenderli da online, .
00:00:51
Ho intenzione di afferrarli dal mio desktop qui .
00:00:54
e prendo il logo
00:00:56
e posso trascinare questo intorno dove lo voglio, faccio clic sull'esterno.
00:01:00
e posso tirarlo giù.
00:01:01
Ci sono alcune guide che pop fino quel tipo di guida in.
00:01:05
e dirvi quando sei in piano con le cose..
00:01:07
Ho intenzione di mettere a posto lì e questo apparirà.
00:01:09
ogni volta che avrei scelto questo diapositiva nella presentazione..
00:01:12
Vi mostrerò che in appena un momento, ma dato che sono qui.
00:01:14
aggiungiamo solo un'immagine ma stiamo andando ad aggiungere .
00:01:16
un'immagine di sfondo tutta la larghezza, in modo da farlo, .
00:01:19
quello che vogliamo fare è giusto fare clic sulla parte vuota della diapositiva, .
00:01:24
Formattare lo sfondo.
00:01:25
Torneremo qui all'immagine o al riempimento a trama,.
00:01:28
tranne che questa volta siamo andando a scegliere un'immagine sotto File .
00:01:32
e scelgo questa foto - potrebbe essere qualcosa per un, diciamo.
00:01:36
una prima diapositiva per un evento di salto fuori o
00:01:38
forse questa è una diapositiva usiamo un molto nella nostra pubblicità che vogliamo usare..
00:01:42
Ora è piuttosto forte immagine con un sacco di colori, .
00:01:44
così ancora una volta questo è lo sfondo vogliamo abbatterlo, .
00:01:47
è il primo piano che è importante.
00:01:49
Quindi faccio clic su questa barra di trasparenza e spostare che giù un bel modo in realtà..
00:01:56
Solo così è sottilmente lì.
00:02:00
Ok. E quando ho finito, salire per chiudere la visualizzazione master sulla barra multifunzione .
00:02:05
e ora torno alla mia presentazione
00:02:07
e qui ho intenzione di aggiungere una nuova diapositiva, e ecco questa nuova diapositiva che ho appena fatto..
00:02:11
Così posso scegliere che uno ogni volta che desidera lo sfondo con il logo..
00:02:15
Ora ci sono altri modi per utilizzare le immagini che penso sia un po' -.
00:02:19
per me, è molto più divertente, ma penso che sia un modo vibrante di farlo..
00:02:22
Lascia che te lo mostri.
00:02:23
Ho intenzione di solo inserire un'immagine normale..
00:02:25
Fammi ottenere una nuova diapositiva qui, una nuova diapositiva vuota .
00:02:29
e poi inserirò un'immagine.
00:02:33
Scelgo la stessa immagine.
00:02:36
Ho intenzione di cambiare un paio di cose qui..
00:02:38
Chiudo il Menu Formato qui facendo clic sulla casella.
00:02:43
e poi quaggiù su nell'angolo in basso a destra,.
00:02:46
questo è lo zoom, che è non è controllare le diapositive.
00:02:48
controlla l'area di lavoro.
00:02:50
E quello che voglio fare è Voglio rimpicciolirlo. .
00:02:52
Ora la grande scatola bianca, che è la diapositiva stessa con l'immagine, .
00:02:56
si può vedere che cosa sta andando a guardare come qui nella miniatura sul lato sinistro, .
00:03:00
così tipo di guardare entrambi gli spazi,
00:03:02
ma quello che voglio fare qui è Voglio fare questa foto .
00:03:05
e ho intenzione di utilizzare un elemento dell'immagine..
00:03:08
Una delle cose, che abbiamo questi grandi bei.
00:03:10
immagini ora e se si dispone di qualcosa che ha un sacco di.
00:03:13
una qualità ad esso si può soffiare e sembra ancora davvero bello..
00:03:17
Così si può tipo di vedere che cosa Sto facendo qui, voglio solo.
00:03:19
per prendere un elemento di questa immagine,
00:03:21
solo tipo di passi, il tipo di azione dell'immagine..
00:03:25
E ha una bella grande spazio negativo qui, il cemento..
00:03:28
Questo è un ottimo posto per mettere il testo.
00:03:30
Quindi facciamolo. Let ' s fare clic su Inserisci, Casella di testo..
00:03:37
Mettiamo una grande casella di testo qui, fammi solo digitare.
00:03:39
qualcosa di molto veloce.
00:03:40
Fammi fare un grande carattere qui, qualcosa che possono leggere nella fila posteriore..
00:03:49
Così poi posso mettere il testo e ancora una volta posso tipo di vedere.
00:03:52
dove sta andando essere se Guardo il lato sinistro..
00:03:54
Se guardo la miniatura allo stesso tempo e ora lasciare.
00:03:57
mi mostra quello che sembra come quando è completamente fatto.
00:04:03
- ecco!
00:04:04
Questo è un ottimo modo Penso di usare un grande vibrante.
00:04:07
immagine con qualche azione, che si tratta di uno sfondo, ma.
00:04:10
ancora non è così di appena lì, .
00:04:13
è davvero vibrante e può davvero aiutare a raccontare la tua storia..
00:04:16
In realtà possiamo fare anche - Vuoi fare un piccolo extra?.
00:04:18
Faremo un piccolo extra. Attento!
00:04:20
Quel nuovo strumento con PowerPoint 2013, il contagocce..
00:04:24
Guarda cosa posso fare qui.
00:04:25
Ho intenzione di selezionare il testo
00:04:29
e poi questo piccolo mini menu si apre e posso cambiare i colori del carattere; .
00:04:33
mi permetta di fare clic su questo.
00:04:34
E qui posso usare questo contagocce e posso usare qualsiasi.
00:04:38
immagine, qualsiasi colore qui - Posso usare il verde dell'erba .
00:04:41
o i jeans blu.
00:04:42
Fammi usare un po' di quella camicia arancione
00:04:46
e fare clic su questo e ora il mio testo si fonde un colore dall'immagine direttamente nel carattere..
00:04:54
È una bella diapositiva.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
所以在這裡,我們要 告訴你幾個不同的.
00:00:05
使用圖片背景的方法。
00:00:07
很多人想使用 浮水印,甚至標誌;.
00:00:10
做到這一點,因為我們談到 在上一段視頻中,.
00:00:13
你需要打開 幻燈片母版。.
00:00:14
所以,讓我們做到這一點。
00:00:15
讓我們到這裡 查看並按一下幻燈片母版.
00:00:20
現在再次左手 側不再是您的演示文稿,.
00:00:23
這是所有的幻燈片母版。
00:00:25
你可以選擇最上面的 並放置的東西,但那會 -.
00:00:29
任何你放 這裡將是您的所有幻燈片。.
00:00:31
我不認為你需要你的 所有幻燈片上的徽標,.
00:00:34
只是也許他們中的一些,除非 你為了安全做了一些事情.
00:00:37
所以我要選這張幻燈片 在這裡,我要把東西放在這裡。.
00:00:40
現在,如果你正在做 小東西,.
00:00:42
你只是插入它像一個常規 圖片,它不是背景.
00:00:45
只是一個小浮水印,所以讓我們說一個標誌。
00:00:47
所以,插入,圖片,你 可以從網上抓取它們.
00:00:51
我要抓住他們 從我的桌面在這裡.
00:00:54
我會抓住這個標誌
00:00:56
我可以拖這周圍 到我想要的地方,我只是點擊外面.
00:01:00
我可以把它拉下來
00:01:01
有一些指南,彈出 那種引導你.
00:01:05
並告訴你什麼時候 你與事物平起平下。.
00:01:07
我要把它糾正 在那裡,這將顯示.
00:01:09
任何時候我會選擇這個 幻燈片。.
00:01:12
我會告訴你,只是 片刻,但既然我在這裡.
00:01:14
讓我們只是添加圖片 但我們要添加.
00:01:16
背景圖片 整個寬度,所以這樣做,.
00:01:19
我們想要做的是正確的 按一下幻燈片的空白部分,.
00:01:24
設置背景格式。
00:01:25
我們會回來的 到圖片或紋理填充,.
00:01:28
除了這一次,我們 要在"檔"下選擇圖片.
00:01:32
我會選擇這張照片 可能是一個的東西,讓我們說.
00:01:36
跳轉事件的第一張幻燈片或
00:01:38
也許這是一個幻燈片,我們使用 很多,我們的廣告,我們希望使用。.
00:01:42
現在它很強大 有很多顏色的圖片,.
00:01:44
所以再次這是背景 我們想把它放下.
00:01:47
這是重要的前景。
00:01:49
因此,我按一下此透明度欄, 移動下來相當的方式實際上。.
00:01:56
只是,它微妙地有。
00:02:00
還行。等我做完了,就上去 關閉功能區中的主視圖.
00:02:05
現在我又回到了我的演示文稿
00:02:07
在這裡,我要添加一個新的幻燈片, 這是我剛剛製作的這張新幻燈片。.
00:02:11
所以我可以隨時選擇那個 需要帶有徽標的背景。.
00:02:15
現在有另一種方法 使用圖片,我認為是一點點 -.
00:02:19
對我來說,這是更有趣的, 但我認為這是一個充滿活力的方式做到這一點。.
00:02:22
讓我給你看
00:02:23
我只是 插入常規圖片。.
00:02:25
讓我獲取一張新幻燈片 在這裡,一個新的空白幻燈片.
00:02:29
然後我要插入一張圖片。
00:02:33
我要選擇同一張照片。
00:02:36
我要改變 這裡有些東西.
00:02:38
我要關閉 按一下框,在此處設置功能表格式.
00:02:43
然後在這裡 右下角,.
00:02:46
這是變焦,這是 它不控制幻燈片.
00:02:48
它控制著工作區
00:02:50
我想做的是 我想縮小一下。.
00:02:52
現在,大白盒子,這是 幻燈片本身與圖片,.
00:02:56
你可以看到它會看起來像什麼 在左側的縮略圖中,.
00:03:00
所以那種看兩個空間,
00:03:02
但我想在這裡做的是 我想拍這張照片.
00:03:05
我要使用一個 圖片的元素。.
00:03:08
事情之一, 我們有這些大美麗.
00:03:10
圖片現在,如果你有 有很多的東西.
00:03:13
品質,你可以吹它 起來,它仍然看起來真的很好。.
00:03:17
所以,你可以看到什麼 我在這裡做,我只想.
00:03:19
抓住這張照片的一個元素,
00:03:21
只是那種步驟,那種 圖片的操作。.
00:03:25
它有一個不錯的大 負空間在這裡,水泥。.
00:03:28
這是放置文本的好地方。
00:03:30
所以,讓我們做到這一點。讓我們 按一下"插入,文本"框。.
00:03:37
讓我們放一個大文字方塊 在這裡,讓我只是鍵入.
00:03:39
真正快速的東西。
00:03:40
讓我在這裡做個大字體, 他們可以在後排閱讀的東西。.
00:03:49
這樣我就可以把文本 再次,我可以看到.
00:03:52
它會在哪裡,如果 我看著左邊。.
00:03:54
如果我查看縮略圖 在同一時間,現在讓.
00:03:57
我告訴你它看起來 像當它完全完成.
00:04:03
-那裡!
00:04:04
這是一個很好的方式 我認為使用一個大的充滿活力的.
00:04:07
圖片與一些行動, 這是一個背景,但.
00:04:10
它仍然不是那種 只是勉強有,.
00:04:13
它真的充滿活力,可以 真正説明你講述你的故事。.
00:04:16
事實上,我們甚至可以 - 你想多做點什麼嗎?.
00:04:18
我們會多做一點。看這個!
00:04:20
那個新工具 PowerPoint 2013,滴孔器。.
00:04:24
看看我在這裡能做什麼
00:04:25
我將選擇文本
00:04:29
然後這個小迷你功能表彈出 向上,我可以改變字體顏色;.
00:04:33
讓我點擊一下。
00:04:34
在這裡,我可以使用它 滴滴,我可以使用任何.
00:04:38
圖片,任何顏色在這裡 - 我可以用綠草.
00:04:41
或藍色牛仔褲
00:04:42
讓我用一點橙色襯衫
00:04:46
並點擊,現在我的文本混合 字體中圖片中的顏色。.
00:04:54
這是一張漂亮的幻燈片。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
それでは、ここで行くつもりです あなたに異なるカップルを見せる.
00:00:05
画像の背景を使用する方法。
00:00:07
多くの人が使いたい 透かしやロゴ。.
00:00:10
私たちが話したようにそれを行うには 前のビデオについて、.
00:00:13
あなたは開く必要があります スライド マスタを使用します。.
00:00:14
それでは、そうしましょう。
00:00:15
こっちに行こう [スライド マスタ] を表示してクリックします。.
00:00:20
そして今再び左手 側はもはやあなたのプレゼンテーションではありません,.
00:00:23
これは、スライド マスタのすべてです。
00:00:25
あなたは一番上のものを選ぶことができます そしてそこに何かを置くが、それは -.
00:00:29
あなたが置くものは何でも ここにあなたのスライドのすべてになります。.
00:00:31
私はあなたが必要としないと思う すべてのスライドのロゴ、.
00:00:34
たぶん、そのほんの一部です。 あなたはセキュリティのために何かをしています。.
00:00:37
だから私はこのスライドを選ぶつもりです ここで、私はここに何かを置くつもりです。.
00:00:40
今やってるなら 何か小さなもの、.
00:00:42
普通のように挿入するだけ 写真、それは背景ではありません.
00:00:45
ほんの少しの透かしなので、ロゴを言いましょう。
00:00:47
だから、挿入、写真、あなた オンラインからそれらをつかむことができる、.
00:00:51
私は彼らをつかむつもりです 私のデスクトップから.
00:00:54
そして、私はロゴをつかむでしょう
00:00:56
そして、私はこれをドラッグすることができます 私が欲しい場所に、私はちょうど外側をクリックします.
00:01:00
そして、私はそれを引き下げることができます。
00:01:01
ポップなガイドがいくつかあります その種のガイドがあなたを.
00:01:05
そしていつあなたに言う あなたは物事と同じレベルです。.
00:01:07
私はそれを正しく置くつもりです そこに表示され、これは表示されます.
00:01:09
いつでも私はこれを選ぶ プレゼンテーションでスライドします。.
00:01:12
私はちょうどそれを見せてあげる 一瞬だが、私がここにいるから.
00:01:14
写真を追加しよう しかし、我々は追加するつもりです.
00:01:16
背景画像 全幅、そうするために、.
00:01:19
私たちがやりたいことは正しい スライドの空白部分をクリックします。.
00:01:24
背景を書式設定します。
00:01:25
こっちに戻ってくるから ピクチャまたはテクスチャ塗りつぶしに、.
00:01:28
今回を除いて、私たちは [ファイル] の下で画像を選択する.
00:01:32
この写真を選ぶ 何かのためにあるかもしれない、と言いましょう.
00:01:36
ジャンプオフイベントまたは
00:01:38
たぶん、これは私たちが使用するスライドです 私たちが使用したい私たちの広告の多く。.
00:01:42
今ではかなり強い 色の多い画像,.
00:01:44
だから、再びこれは背景です 私たちはそれを落としたい、.
00:01:47
重要なのはフォアグラウンドです。
00:01:49
だから私はこの透明バーをクリックし、 実際にはかなりの方法で下に移動します。.
00:01:56
ちょうどそう微妙にそこにあります。
00:02:00
わかりました。終わったら上がって リボンでマスター ビューを閉じる.
00:02:05
そして今、私は私のプレゼンテーションに戻っています
00:02:07
ここで新しいスライドを追加します。 ここに私が作ったこの新しいスライドがあります。.
00:02:11
だから私はいつでもその1つを選ぶことができる ロゴ付きの背景が必要です。.
00:02:15
今、別の方法があります 私は少しだと思う写真を使用する -.
00:02:19
私にとっては、もっと楽しいです。 しかし、私はそれがそれを行うための活気に満ちた方法だと思います。.
00:02:22
見せてあげよう
00:02:23
私はただ行くつもりです 通常の画像を挿入します。.
00:02:25
新しいスライドを取得する ここでは、新しい空白のスライド.
00:02:29
そして、私は写真を挿入するつもりです。
00:02:33
私は同じ絵を選ぶつもりです。
00:02:36
私は変わるつもりだ ここでいくつかの事柄。.
00:02:38
私は閉じるつもりです ボックスをクリックして、ここでメニューを書式設定します.
00:02:43
そして、この上に 右下隅、.
00:02:46
それはズームだ スライドを制御していない.
00:02:48
ワークスペースを制御しています。
00:02:50
そして、私がしたいことは 私はこれを小さくしたい。.
00:02:52
今、大きな白い箱、それは 画像とスライド自体,.
00:02:56
あなたはそれがどのようなものになるかを見ることができます 左側のサムネイルで.
00:03:00
両方のスペースを見ているので、
00:03:02
しかし、私がここでやりたいことは この写真を撮りたい.
00:03:05
そして、私は使用するつもりです 画像の要素。.
00:03:08
一つは、 私たちはこれらの大きな美しいを持っています.
00:03:10
今の写真とあなたが持っている場合 多くを持つ何か.
00:03:13
それに品質は、あなたがそれを吹くことができます アップし、それはまだ本当に素敵に見えます。.
00:03:17
だから、あなたは何を見ることができます 私はここでやっている、ただ欲しいだけ.
00:03:19
この絵の要素をつかむために、
00:03:21
ステップの種類、その種類 画像のアクション。.
00:03:25
そして、それは素敵な大きいです ここで負のスペース、セメント。.
00:03:28
それはテキストを入れるのに最適な場所です。
00:03:30
それでは、そうしましょう。みましょう [挿入] 、[テキスト] ボックスをクリックします。.
00:03:37
大きなテキストボックスを置きましょう ここでは、入力するだけでいい.
00:03:39
本当に迅速な何か。
00:03:40
ここで大きなフォントを作ろう 後ろの列で読むことができるもの。.
00:03:49
だから私はテキストを置くことができます そして再び私は一種の見ることができます.
00:03:52
場合は、それがどこに行くか 左側を見ます。.
00:03:54
サムネイルを見ると 同時に、今すぐ.
00:03:57
私は、それが見えるかをあなたに見せます それが完全に終わったときのように.
00:04:03
- あそこだ!
00:04:04
それは素晴らしい方法です 私は大きな活気を使用しようと思います.
00:04:07
いくつかのアクションを持つ画像, それは背景だが.
00:04:10
それでもそんな種類じゃない かろうじてそこに.
00:04:13
それは本当に活気に満ちており、 本当にあなたの物語を伝えるために役立ちます。.
00:04:16
実際、私たちもできる あなたは少し余分にしたいですか?.
00:04:18
もう少し余分にしようこれを見て下さい!
00:04:20
その新しいツール パワーポイント2013、スポイト。.
00:04:24
私がここで何ができるか見てください。
00:04:25
テキストを選択します
00:04:29
そして、この小さなミニメニューがポップ upと私はフォントの色を変更することができます。.
00:04:33
私はそれをクリックさせてください。
00:04:34
そして、ここで私はそれを使用することができます スポイトと私はいずれでも使用することができます.
00:04:38
写真、ここに任意の色 - 私は草の緑を使うことができる.
00:04:41
または青いジーンズ。
00:04:42
そのオレンジ色のシャツを少し使わせて下さい
00:04:46
それをクリックすると、今私のテキストがブレンド フォント内の図の色。.
00:04:54
それはかなり見栄えの良いスライドです。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vì vậy, ở đây chúng ta sẽ Hiển thị cho bạn một vài khác nhau.
00:00:05
cách sử dụng ảnh nền.
00:00:07
Rất nhiều người muốn sử dụng một Watermark hoặc thậm chí là một biểu tượng;.
00:00:10
để làm điều đó khi chúng ta nói về trong video trước, .
00:00:13
bạn cần phải mở ra slide Masters của bạn..
00:00:14
Vì vậy, hãy làm điều đó.
00:00:15
Chúng ta hãy đi qua đây để Xem và nhấp vào slide Master .
00:00:20
và bây giờ một lần nữa tay trái bên không còn là bản trình bày của bạn nữa,.
00:00:23
đó là tất cả các bậc thầy slide.
00:00:25
Bạn có thể chọn một trong những đầu trang và đặt một cái gì đó, nhưng mà có thể- .
00:00:29
bất cứ điều gì bạn đặt ở đây sẽ là tất cả các trang trình bày của bạn..
00:00:31
Tôi không nghĩ rằng bạn cần bạn biểu tượng trên tất cả các trang trình bày của bạn, .
00:00:34
chỉ có thể một vài trong số họ, trừ khi bạn đang làm một cái gì đó để bảo mật..
00:00:37
Vì vậy, tôi sẽ chọn slide này ở đây, tôi sẽ đặt một cái gì đó ở đây..
00:00:40
Bây giờ nếu bạn đang làm một cái gì đó nhỏ, .
00:00:42
bạn chỉ cần chèn nó như một thông thường hình ảnh, nó không phải là nền .
00:00:45
chỉ là một watermark nhỏ vì vậy hãy nói một biểu tượng.
00:00:47
Vì vậy, chèn, ảnh, bạn có thể lấy chúng từ trực tuyến, .
00:00:51
Tôi sẽ lấy chúng từ máy tính để bàn của tôi ở đây .
00:00:54
và tôi sẽ lấy logo
00:00:56
và tôi có thể kéo xung quanh đến nơi mà tôi muốn nó, tôi chỉ cần nhấp vào bên ngoài.
00:01:00
và tôi có thể kéo nó xuống.
00:01:01
Có một số hướng dẫn mà pop lên rằng loại hướng dẫn bạn trong.
00:01:05
và cho bạn biết khi nào bạn đang cấp với những thứ..
00:01:07
Tôi sẽ đặt nó đúng đó và điều này sẽ xuất hiện.
00:01:09
bất cứ lúc nào tôi muốn chọn này slide trong bài trình bày của tôi..
00:01:12
Tôi sẽ cho bạn thấy rằng chỉ trong một thời điểm, nhưng kể từ tôi ở đây.
00:01:14
Hãy chỉ cần thêm một hình ảnh nhưng chúng ta sẽ thêm .
00:01:16
ảnh nền toàn bộ chiều rộng, do đó, để làm điều đó, .
00:01:19
những gì chúng tôi muốn làm là đúng nhấp chuột vào phần trống của slide, .
00:01:24
Định dạng nền.
00:01:25
Chúng tôi sẽ quay lại đây vào hình ảnh hoặc kết cấu.
00:01:28
trừ lần này, chúng ta sẽ sẽ chọn một hình ảnh dưới file .
00:01:32
và tôi sẽ chọn hình ảnh này- có thể là một cái gì đó cho một, giả sử.
00:01:36
một slide đầu tiên cho một sự kiện nhảy ra hoặc
00:01:38
có lẽ đây là một slide chúng tôi sử dụng một rất nhiều trong quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi muốn sử dụng..
00:01:42
Bây giờ nó là một khá mạnh mẽ hình ảnh với rất nhiều màu sắc, .
00:01:44
Vì vậy một lần nữa đây là nền tảng chúng tôi muốn thả nó xuống, .
00:01:47
đó là nền trước đó là quan trọng.
00:01:49
Vì vậy, tôi nhấp vào thanh trong suốt và di chuyển mà xuống khá một cách thực sự..
00:01:56
Chỉ cần như vậy nó tinh tế ở đó.
00:02:00
Ok. Và khi tôi làm xong, đi lên để đóng xem chính trong ruy băng .
00:02:05
và bây giờ tôi trở lại trình bày của tôi
00:02:07
và ở đây tôi sẽ thêm một slide mới, và đây là slide mới này tôi chỉ thực hiện..
00:02:11
Vì vậy, tôi có thể chọn một bất cứ lúc nào tôi muốn nền với logo..
00:02:15
Bây giờ có một cách khác để sử dụng hình ảnh mà tôi nghĩ là một chút-.
00:02:19
cho tôi, đó là rất nhiều thú vị hơn, nhưng tôi nghĩ rằng đó là một cách sống động để làm điều đó..
00:02:22
Hãy để tôi cho bạn thấy điều đó.
00:02:23
Tôi sẽ chỉ chèn một hình ảnh thông thường..
00:02:25
Hãy để tôi có được một slide mới ở đây, một slide trống mới .
00:02:29
và sau đó tôi sẽ chèn một hình ảnh.
00:02:33
Tôi sẽ chọn cùng một bức tranh.
00:02:36
Tôi sẽ thay đổi một vài điều ở đây..
00:02:38
Tôi sẽ đóng cửa Menu định dạng ở đây bằng cách nhấp vào hộp.
00:02:43
và sau đó xuống đây trên ở góc dưới bên phải,.
00:02:46
đó là thu phóng, đó là nó không kiểm soát các slide.
00:02:48
nó kiểm soát không gian làm việc.
00:02:50
Và những gì tôi muốn làm là Tôi muốn làm điều này nhỏ hơn. .
00:02:52
Bây giờ hộp màu trắng lớn, đó là trang trình bày với hình ảnh, .
00:02:56
bạn có thể nhìn thấy những gì nó sẽ giống như ở đây trong hình thu nhỏ ở phía bên tay trái, .
00:03:00
như vậy loại xem cả hai không gian,
00:03:02
nhưng những gì tôi muốn làm ở đây là Tôi muốn chụp ảnh này .
00:03:05
và tôi sẽ sử dụng một phần tử của hình ảnh..
00:03:08
Một trong những điều, mà chúng tôi có những lớn đẹp.
00:03:10
hình ảnh bây giờ và nếu bạn có cái gì đó có rất nhiều.
00:03:13
một chất lượng để nó, bạn có thể thổi nó và nó vẫn trông thật sự tốt đẹp..
00:03:17
Vì vậy, bạn có thể loại xem những gì Tôi đang làm ở đây, tôi chỉ muốn.
00:03:19
để lấy một phần tử của bức ảnh này,
00:03:21
chỉ là loại các bước, các loại hành động của hình ảnh..
00:03:25
Và nó có một tốt đẹp lớn không gian tiêu cực ở đây, xi măng..
00:03:28
Đó là một nơi tuyệt vời để đặt văn bản.
00:03:30
Vì vậy, hãy làm điều đó. Hãy bấm chèn, hộp văn bản..
00:03:37
Hãy đặt một hộp văn bản lớn ở đây, hãy để tôi chỉ gõ vào.
00:03:39
một cái gì đó thực sự nhanh chóng.
00:03:40
Để tôi làm một phông chữ lớn ở đây, một cái gì đó họ có thể đọc trong hàng sau..
00:03:49
Vì vậy, sau đó tôi có thể đặt các văn bản và một lần nữa tôi có thể loại xem.
00:03:52
nơi mà nó sẽ được nếu Tôi nhìn vào phía bên trái..
00:03:54
Nếu tôi nhìn vào hình thu nhỏ tại cùng một thời gian và bây giờ cho.
00:03:57
tôi cho bạn thấy những gì nó trông như khi nó hoàn toàn được thực hiện.
00:04:03
có!
00:04:04
Đó là một cách tuyệt vời Tôi nghĩ rằng để sử dụng một sôi động lớn.
00:04:07
hình ảnh với một số hành động, rằng đó là một nền tảng nhưng.
00:04:10
nó vẫn không phải là loại chỉ barely có, .
00:04:13
nó thực sự sôi động và có thể thực sự giúp kể câu chuyện của bạn..
00:04:16
Trong thực tế, chúng tôi có thể làm bạn muốn làm thêm một chút?.
00:04:18
Chúng tôi sẽ làm thêm một chút. Xem này!
00:04:20
Đó là công cụ mới với PowerPoint 2013, Eyedropper..
00:04:24
Hãy xem tôi có thể làm gì ở đây.
00:04:25
Tôi sẽ chọn văn bản
00:04:29
và sau đó trình đơn mini nhỏ này bật và tôi có thể thay đổi màu sắc font; .
00:04:33
Hãy để tôi bấm vào đó.
00:04:34
Và ở đây tôi có thể sử dụng Eyedropper Tool và tôi có thể sử dụng bất kỳ.
00:04:38
hình ảnh, bất kỳ màu nào ở đây- Tôi có thể sử dụng màu xanh lá cây của cỏ .
00:04:41
hoặc quần jean màu xanh.
00:04:42
Hãy để tôi sử dụng một chút mà áo sơ mi màu cam
00:04:46
và nhấp vào đó và bây giờ văn bản của tôi hỗn hợp một màu từ hình ảnh ngay trong phông chữ..
00:04:54
Đó là một slide khá tốt.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Jadi di sini kita akan menunjukkan beberapa berbeda.
00:00:05
cara untuk menggunakan latar belakang gambar.
00:00:07
Banyak orang ingin menggunakan Watermark atau bahkan logo;.
00:00:10
untuk melakukan itu sewaktu kita tentang di video sebelumnya, .
00:00:13
Anda perlu membuka Master slide Anda..
00:00:14
Jadi mari kita lakukan itu.
00:00:15
Mari kita pergi ke sini untuk Lihat dan klik slide Master .
00:00:20
dan sekarang lagi-tangan kiri sisi tidak lagi presentasi Anda,.
00:00:23
itu semua Master slide.
00:00:25
Anda bisa memilih salah satu dan menaruh sesuatu di sana tetapi yang akan- .
00:00:29
apa pun yang Anda menaruh di sini akan menjadi semua slide Anda..
00:00:31
Saya tidak berpikir Anda perlu Anda logo pada semua slide Anda, .
00:00:34
mungkin hanya beberapa dari mereka, kecuali Anda melakukan sesuatu untuk keamanan..
00:00:37
Jadi saya akan memilih slide ini di sini, aku akan menaruh sesuatu di sini..
00:00:40
Sekarang jika Anda melakukan sesuatu yang kecil, .
00:00:42
Anda hanya memasukkan seperti biasa Gambar, itu bukan latar belakang .
00:00:45
hanya sedikit Watermark jadi katakanlah logo.
00:00:47
Jadi, sisipkan, Gambar, Anda dapat mengambilnya dari online, .
00:00:51
Aku akan ambil mereka dari desktop saya di sini .
00:00:54
dan aku akan ambil logo
00:00:56
dan saya dapat menyeret ini sekitar ke mana saya menginginkannya, saya hanya klik di luar.
00:01:00
dan aku bisa menariknya ke bawah.
00:01:01
Ada beberapa panduan yang pop Panduan semacam itu Anda dalam.
00:01:05
dan memberitahu Anda ketika Anda tingkat dengan hal..
00:01:07
Aku akan meletakkannya dengan benar sana dan ini akan muncul.
00:01:09
Kapan saja saya memilih ini slide dalam presentasi saya..
00:01:12
Saya akan menunjukkan bahwa hanya sesaat, tapi karena aku di sini.
00:01:14
Mari kita hanya menambahkan gambar Tapi kita akan menambahkan .
00:01:16
gambar latar belakang seluruh lebar, sehingga untuk melakukan itu, .
00:01:19
apa yang ingin kita lakukan adalah benar Klik pada bagian yang kosong pada slide, .
00:01:24
Format latar belakang.
00:01:25
Kami akan meninjau saran Anda. untuk mengisi gambar atau tekstur,.
00:01:28
kecuali kali ini kita akan memilih gambar di bawah file .
00:01:32
dan aku akan memilih gambar ini-- mungkin menjadi sesuatu untuk a, katakanlah.
00:01:36
slide pertama untuk acara melompat off atau
00:01:38
mungkin ini adalah slide kita menggunakan banyak iklan kami yang ingin kami gunakan..
00:01:42
Sekarang itu cukup kuat gambar dengan banyak warna, .
00:01:44
Jadi sekali lagi ini adalah latar belakang kita ingin menjatuhkannya, .
00:01:47
itu adalah latar depan yang penting.
00:01:49
Jadi saya klik Bar transparansi ini dan bergerak yang turun cukup cara sebenarnya..
00:01:56
Hanya Jadi itu halus di sana.
00:02:00
Oke. Dan ketika aku sudah selesai, naik untuk menutup tampilan Master di pita .
00:02:05
dan sekarang aku kembali ke presentasi saya
00:02:07
dan di sini saya akan menambahkan slide baru, dan Inilah slide baru ini saya baru saja dibuat..
00:02:11
Jadi saya bisa memilih yang satu Kapan saja saya ingin latar belakang dengan logo..
00:02:15
Sekarang ada cara lain untuk menggunakan gambar yang saya pikir sedikit-.
00:02:19
bagi saya, itu jauh lebih menyenangkan, tapi saya pikir itu adalah cara yang bersemangat untuk melakukannya..
00:02:22
Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bahwa.
00:02:23
Aku akan hanya menyisipkan gambar biasa..
00:02:25
Biarkan saya mendapatkan slide baru di sini, slide kosong baru .
00:02:29
dan kemudian saya akan menyisipkan gambar.
00:02:33
Aku akan memilih gambar yang sama.
00:02:36
Aku akan mengubah beberapa hal di sini..
00:02:38
Aku akan menutup Format menu di sini dengan mengklik kotak.
00:02:43
dan kemudian di sini di sudut kanan bawah,.
00:02:46
itu zoom, itu itu tidak mengendalikan slide.
00:02:48
itu mengendalikan ruang kerja.
00:02:50
Dan apa yang ingin saya lakukan adalah Saya ingin membuat ini lebih kecil. .
00:02:52
Sekarang kotak putih besar, itu slide itu sendiri dengan gambar, .
00:02:56
Anda dapat melihat apa itu akan terlihat seperti di sini, di thumbnail di sisi kiri, .
00:03:00
sehingga jenis menonton kedua ruang,
00:03:02
Tapi apa yang ingin saya lakukan di sini adalah Saya ingin mengambil gambar ini .
00:03:05
dan aku akan menggunakan elemen gambar..
00:03:08
Salah satu hal, bahwa Kami memiliki indah besar ini.
00:03:10
gambar sekarang dan jika Anda memiliki sesuatu yang memiliki banyak.
00:03:13
kualitas untuk itu Anda dapat pukulan itu dan masih terlihat sangat bagus..
00:03:17
Jadi Anda dapat jenis melihat apa Saya lakukan di sini, saya hanya ingin.
00:03:19
untuk mengambil sebuah elemen dari gambar ini,
00:03:21
hanya jenis langkah, jenis tindakan gambar..
00:03:25
Dan itu memiliki besar yang bagus Ruang negatif di sini, semen..
00:03:28
Itu tempat yang bagus untuk menaruh teks.
00:03:30
Jadi mari kita lakukan itu. Mari kita Klik menyisipkan, kotak teks..
00:03:37
Mari kita menaruh kotak teks besar di sini, biarkan aku hanya ketik.
00:03:39
sesuatu yang sangat cepat.
00:03:40
Biarkan aku membuat font besar di sini, sesuatu yang dapat mereka baca di baris belakang..
00:03:49
Jadi kemudian aku bisa meletakkan teks dan lagi aku bisa jenis melihat.
00:03:52
di mana itu akan terjadi jika Saya melihat sisi kiri..
00:03:54
Jika saya melihat thumbnail pada saat yang sama dan sekarang membiarkan.
00:03:57
saya menunjukkan kepada Anda apa yang terlihat seperti ketika itu sepenuhnya dilakukan.
00:04:03
ada!
00:04:04
Itu cara yang bagus Saya pikir untuk menggunakan bersemangat besar.
00:04:07
gambar dengan beberapa tindakan, bahwa itu latar belakang, tetapi.
00:04:10
masih tidak seperti itu hampir tak ada, .
00:04:13
itu sangat bersemangat dan dapat sangat membantu menceritakan kisah Anda..
00:04:16
Bahkan kita dapat melakukan Anda ingin melakukan sedikit tambahan?.
00:04:18
Kami akan melakukan sedikit tambahan. Menonton ini!
00:04:20
Bahwa alat baru dengan PowerPoint 2013, pipet..
00:04:24
Perhatikan apa yang bisa saya lakukan di sini.
00:04:25
Saya akan memilih teks
00:04:29
dan kemudian menu Mini kecil ini muncul dan saya dapat mengubah warna font; .
00:04:33
Biarkan aku klik pada itu.
00:04:34
Dan di sini saya dapat menggunakan pipet dan saya dapat menggunakan.
00:04:38
Gambar, warna apapun di sini-- Saya dapat menggunakan hijau rumput .
00:04:41
atau Jeans biru.
00:04:42
Biarkan saya menggunakan sedikit kemeja oranye
00:04:46
dan klik itu dan sekarang teks saya menyatu warna dari gambar tepat di font..
00:04:54
Itu slide yang tampak cukup bagus.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Так что здесь мы собираемся показать вам несколько различных.
00:00:05
способы использования фона изображения.
00:00:07
Многие люди хотят использовать водяной знак или даже логотип;.
00:00:10
сделать это, как мы говорили о в предыдущем видео, .
00:00:13
Вы должны открыть ваши мастера слайдов..
00:00:14
Так что давайте сделаем это.
00:00:15
Пойдем сюда, чтобы Просмотр и нажатие на мастер слайдов .
00:00:20
и теперь снова левая рука сторона больше не ваша презентация,.
00:00:23
это все мастера слайдов.
00:00:25
Вы можете выбрать верхний и положить что-то там, но это будет - .
00:00:29
все, что вы положили здесь будет все ваши слайды..
00:00:31
Я не думаю, что вам нужно ваше логотип на всех слайдах, .
00:00:34
просто, может быть, некоторые из них, если Вы делаете что-то для безопасности..
00:00:37
Так что я собираюсь выбрать этот слайд здесь, я собираюсь положить что-то здесь..
00:00:40
Теперь, если вы делаете что-то маленькое, .
00:00:42
Вы бы просто вставить его, как обычный картина, это не фон .
00:00:45
просто немного водяного знака, скажем, логотип.
00:00:47
Итак, Вставьте, Картинки, вы может захватить их из Интернете, .
00:00:51
Я схвачу их. с моего рабочего стола здесь .
00:00:54
и я возьму логотип
00:00:56
и я могу перетащить это вокруг туда, где я хочу, я просто нажмите снаружи.
00:01:00
и я могу вытащить его вниз.
00:01:01
Там в некоторых руководств, которые поп до такого рода направлять вас в.
00:01:05
и рассказать вам, когда Вы на уровне с вещами..
00:01:07
Я положу это правильно там, и это появится.
00:01:09
в любое время я бы выбрал это слайд в моей презентации..
00:01:12
Я покажу вам, что в просто момент, но так как я здесь.
00:01:14
Давайте просто добавим картинку но мы собираемся добавить .
00:01:16
фоновое изображение по всей ширине, так что для этого, .
00:01:19
то, что мы хотим сделать, это правильно нажмите на пустую часть слайда, .
00:01:24
Фон формата.
00:01:25
Мы вернемся сюда. для заполнения изображения или текстуры,.
00:01:28
за исключением этого времени мы собирается выбрать картинку под файлом .
00:01:32
и я собираюсь выбрать эту картину - может быть что-то для, скажем так.
00:01:36
первый слайд для прыжка с события или
00:01:38
может быть, это слайд мы используем много в нашей рекламе мы хотим использовать..
00:01:42
Теперь это довольно сильный изображение с большим количеством цветов, .
00:01:44
так что снова это фон мы хотим, чтобы бросить его вниз, .
00:01:47
это передний план, что важно.
00:01:49
Так что я нажимаю на эту прозрачность бар и двигаться, что вниз довольно способами на самом деле..
00:01:56
Просто так это тонко там.
00:02:00
Хорошо. И когда я закончила, подайся закрыть мастер-вид в ленте .
00:02:05
и теперь я вернулся к моей презентации
00:02:07
и здесь я собираюсь добавить новый слайд, и Вот этот новый слайд я только что сделал..
00:02:11
Так что я могу выбрать, что один в любое время я хотите фон с логотипом..
00:02:15
Теперь есть еще способы использовать фотографии, которые я думаю, это немного -.
00:02:19
для меня это намного веселее, но я думаю, что это яркий способ сделать это..
00:02:22
Позвольте мне показать вам, что.
00:02:23
Я собираюсь просто вставить обычную картинку..
00:02:25
Позвольте мне получить новый слайд здесь, новый пустой слайд .
00:02:29
а потом я собираюсь вставить фотографию.
00:02:33
Я выберу ту же картину.
00:02:36
Я собираюсь измениться несколько вещей здесь..
00:02:38
Я собираюсь закрыть Формат меню здесь, нажав на поле.
00:02:43
а затем здесь, на нижний правый угол,.
00:02:46
это зум, это он не контролирует слайды.
00:02:48
он контролирует рабочее пространство.
00:02:50
И то, что я хочу сделать, это Я хочу сделать это меньше. .
00:02:52
Теперь большая белая коробка, это слайд сам с изображением, .
00:02:56
Вы можете видеть, как это будет выглядеть здесь, в миниатюре на левой стороне, .
00:03:00
так рода смотреть оба пространства,
00:03:02
но то, что я хочу сделать здесь, это Я хочу сделать эту фотографию .
00:03:05
и я собираюсь использовать элемент картины..
00:03:08
Одна из вещей, что у нас есть эти большие красивые.
00:03:10
фотографии сейчас, и если у вас есть то, что имеет много.
00:03:13
качество к нему вы можете взорвать его вверх, и он по-прежнему выглядит очень хорошо..
00:03:17
Таким образом, вы можете вид видеть, что Я делаю здесь, я просто хочу.
00:03:19
чтобы захватить элемент этой картины,
00:03:21
просто вид шаги, вид действие картины..
00:03:25
И он имеет хороший большой отрицательное пространство здесь, цемент..
00:03:28
Это отличное место, чтобы положить текст.
00:03:30
Так что давайте сделаем это. Давайте нажмите Вставьте, Текст поле..
00:03:37
Давайте ставим большой текстовый ящик здесь, позвольте мне просто ввести в.
00:03:39
что-то очень быстро.
00:03:40
Позвольте мне сделать большой шрифт здесь, то, что они могут читать в заднем ряду..
00:03:49
Так что тогда я могу поставить текст и снова я могу вид видеть.
00:03:52
где это будет, если Я смотрю на левую сторону..
00:03:54
Если я взгляну на миниатюру в то же время и теперь пусть.
00:03:57
мне показать вам, что это выглядит например, когда это полностью сделано.
00:04:03
- там!
00:04:04
Это отличный способ Я думаю, чтобы использовать большой живой.
00:04:07
картина с некоторым действием, что это фон, но.
00:04:10
до сих пор это не так едва там, .
00:04:13
это действительно живой и может действительно помочь рассказать свою историю..
00:04:16
На самом деле мы можем сделать даже - Вы хотите сделать немного больше?.
00:04:18
Мы сделаем немного больше. Посмотрите на это!
00:04:20
Этот новый инструмент с PowerPoint 2013, глазная капля..
00:04:24
Посмотрите, что я могу сделать здесь.
00:04:25
Я собираюсь выбрать текст
00:04:29
, а затем этот маленький мини-меню появляется вверх, и я могу изменить цвета шрифта; .
00:04:33
Позвольте мне нажать на это.
00:04:34
И здесь я могу использовать это eyedropper и я могу использовать любой.
00:04:38
картинка, любой цвет здесь - Я могу использовать зеленый травы .
00:04:41
или синие джинсы.
00:04:42
Позвольте мне использовать немного, что оранжевая рубашка
00:04:46
и нажмите, что и теперь мой текст смешивается цвет от изображения прямо в шрифте..
00:04:54
Это довольно красивый слайд.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Така че, ние ще ви покажа няколко различни.
00:00:05
за използване на фон на картина.
00:00:07
Много хора искат да използват воден знак или дори лого;.
00:00:10
да направим това, докато говорихме за предходното видео, .
00:00:13
трябва да отворите на вашите слайдове..
00:00:14
Така че да го направим.
00:00:15
Да отидем тук, за да се видим. Преглед и щракнете върху Слайд образец .
00:00:20
а сега отново лявата ръка не е вече вашата презентация,.
00:00:23
това са всички слайдове.
00:00:25
Можеш да избереш най-горния и да постави нещо там, но това би било - .
00:00:29
всичко, което сложи тук ще бъде всички ваши слайдове..
00:00:31
Не мисля, че ти трябва твоята. логото на всички ваши слайдове, .
00:00:34
само някои от тях, освен ако не правиш нещо за охраната..
00:00:37
Ще избера този слайд. Тук ще сложа нещо..
00:00:40
Сега ако го правиш нещо малко, .
00:00:42
ще го вмъкнете като редовен картина, това не е фон .
00:00:45
само малко воден знак, така че нека кажем лого.
00:00:47
Така че, Поставете, Снимки, вие да ги вземете от интернет, .
00:00:51
Ще ги взема. от моя десктоп тук .
00:00:54
и аз ще хвана логото
00:00:56
и мога да го влача където искам, просто кликнете върху външната.
00:01:00
и мога да го издърпам надолу.
00:01:01
Има няколко водачи, които поп да ви води в.
00:01:05
и да ви кажа кога ти си на ниво с нещата..
00:01:07
Ще го оправя. и това ще се появи.
00:01:09
всеки път, когато избера това слайд в моята презентация..
00:01:12