Office Online - Office Online Apps Tutorial

  • 1:27
  • 441 views
00:00:03
Even if you're not familiar with
00:00:06
Microsoft 365, you already know Microsoft
00:00:08
Office desktop apps such as Word,
00:00:11
Excel, PowerPoint, and OneNote.
00:00:12
Depending on the type of subscription
00:00:15
your company has chosen for you,
00:00:17
you can use the office suite installed
00:00:20
on your computer or the online version.
00:00:22
Often you can use both.
00:00:26
If enabled, the office package installation
00:00:29
button is located on the home page.
00:00:32
The following video explains the
00:00:35
installation and configuration.
00:00:37
Let's take a look at online apps.
00:00:40
These apps are similar to the desktop
00:00:42
apps installed on your computer,
00:00:44
but you can use them to open
00:00:46
documents from your web browser,
00:00:48
as long as those documents are saved
00:00:51
to OneDrive or SharePoint space.
00:00:54
For instance. Let's open this document.
00:00:58
The appropriate app opens here.
00:01:01
It is word online.
00:01:02
You can edit this document as you see fit,
00:01:06
print it, share it.
00:01:08
This is very useful,
00:01:10
especially if you're working together
00:01:12
on the same document or simply if
00:01:14
you do not have the app installed on
00:01:16
the computer you are currently using.
00:01:18
Be aware that you can create
00:01:21
a document directly online.
00:01:22
We can see the different methods
00:01:24
in another video.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Čak i ako nisi upoznat sa
00:00:06
Microsoft 365, već poznajete Microsoft
00:00:08
Office aplikacije za radnu površinu kao što je Word,
00:00:11
Excel, PowerPoint i OneNote.
00:00:12
U zavisnosti od tipa pretplate
00:00:15
vaša kompanija je izabrala za vas,
00:00:17
možete koristiti instalirani kancelarijski paket
00:00:20
na računaru ili verziji na mreži.
00:00:22
Često možete da koristite oba.
00:00:26
Ako je omogućeno, instalacija office paketa
00:00:29
se nalazi na matičnoj stranici.
00:00:32
Sledeći video sadrži objašnjenja o
00:00:35
instalacija i konfiguracija.
00:00:37
Pogledajmo aplikacije na mreži.
00:00:40
Ove aplikacije su slične radnoj površini
00:00:42
aplikacije instalirane na računaru,
00:00:44
ali ih možete koristiti za otvaranje
00:00:46
dokumentima iz vašeg veb pregledača,
00:00:48
sve dok se ti dokumenti čuvaju
00:00:51
u OneDrive ili SharePoint prostor.
00:00:54
Na primer. Hajde da otvorimo ovaj dokument.
00:00:58
Odgovarajuća aplikacija se otvara ovde.
00:01:01
To je reč na internetu.
00:01:02
Ovaj dokument možete da uređujete onako kako vama odgovara,
00:01:06
odštampaj, podeli.
00:01:08
Ovo je veoma korisno,
00:01:10
naročito ako radite zajedno
00:01:12
na istom dokumentu ili jednostavno ako
00:01:14
nema instalirane aplikacije
00:01:16
računar koji trenutno koristite.
00:01:18
Imajte na umu da možete da kreirate
00:01:21
dokument direktno na mreži.
00:01:22
Možemo vidjeti različite metode
00:01:24
u drugom videu.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !