PowerPoint - Create a sequence with line paths Tutorial

  • 6:42
  • 947 views
00:00:08
With each mouse click the arrow moves down the list
00:00:11
punctuating and lighting up the text as it goes.
00:00:15
Motion paths make this kind of action possible,
00:00:17
by driving the arrow down bullet to bullet and triggering the text effects.
00:00:22
A sequence like this is fairly simple to create, but it may not look that way.
00:00:27
I'm going to recreate it now to show you more techniques
00:00:30
for using motion paths and animation.
00:00:33
Here's the list with no animations applied.
00:00:36
For this exercise, I've zoomed in for a close up view and I'll turn off Auto Preview.
00:00:42
First I'll apply the motion paths.
00:00:45
The paths go on this chevron arrow;
00:00:48
for the first path, I select the arrow, open the Animation Gallery and choose Lines.
00:00:58
A down path is applied and that's what I want.
00:01:02
The pale image of the chevron arrow shows me where the arrow will move to,
00:01:06
but I want it to stop at the second bullet, so I need to shorten the path.
00:01:12
I press Shift to keep the line vertical as I redraw it,
00:01:16
then point to the end, look for the two headed arrow and drag the end upward.
00:01:22
As I drag, note this crosshairs that appears.
00:01:26
It helps me visually to line up the end of the path with the bullet.
00:01:30
I release the mouse and Shift key and click away.
00:01:35
There's the first path.
00:01:37
Let's preview it.
00:01:39
The arrow stops at the second bullet.
00:01:42
I need three more motion paths for the chevron arrow.
00:01:46
For the next one, I select the arrow again
00:01:49
and this time I click Add Animation since the arrow already has one path.
00:01:55
In that gallery, I choose Lines again.
00:01:59
The second path is applied and it's the one that's currently selected.
00:02:03
Remember that the selected path always has red and green circles
00:02:07
rather than arrows at the start and end.
00:02:11
I need to resize this new path to go between the second and third bullets.
00:02:16
I press Shift to keep the line vertical,
00:02:19
then I point to the green circle at the start of the path,
00:02:22
look for the two headed arrow cursor and drag the starting point to the second bullet.
00:02:28
I let up the mouse and Shift key.
00:02:32
The starting point for the second path is now here.
00:02:36
The end point needs to be at the third bullet.
00:02:39
The path is still selected so I press Shift and drag up
00:02:43
the end of the path to the third bullet.
00:02:47
I now have two motion paths for the chevron arrow.
00:02:51
Let's preview how this plays.
00:02:54
The arrow moves down in two steps to the second bullet and third bullet.
00:02:59
That's exactly what I want.
00:03:02
So to add more paths, I select the chevron,
00:03:06
use Add Animation to apply the path
00:03:10
and then resize the path.
00:03:18
Now the animation pane can help with this process, so let's open it.
00:03:23
Here are the motion paths I've added so far.
00:03:26
Notice how when I select the first path effect in the pane,
00:03:29
that path is also selected on the slide.
00:03:32
I select the second path effect in the pane and it's selected on the slide
00:03:37
and there's the third path.
00:03:41
Another detail is that for the paths that start below the chevron,
00:03:44
they're shown with a pale image of the chevron at the start and end.
00:03:50
So, as I'm resizing these layered paths,
00:03:52
I can select them in the animation pane if I want to.
00:03:59
Now I've got all the motion paths in place.
00:04:02
Before I preview them, I want to adjust their playing time.
00:04:06
A quick way is to select them all.
00:04:08
I'll click the bottom one, press Shift
00:04:11
and click the top one to select the range, then I'll change the duration setting up here.
00:04:18
Instead of two seconds I'll decrease this to .75.
00:04:23
Notice how the duration box that's in the Animation pane shorten
00:04:26
as I decrease the number.
00:04:29
To watch the sequence, I'll click Play selected.
00:04:33
The arrow moves down and stops at each bullet.
00:04:37
I'll complete the animation sequence by adding a text effect.
00:04:41
I want the effect to turn this text from gray to white.
00:04:45
I'll select the placeholder
00:04:51
and in the Animation Gallery, I'll choose an Emphasis effect
00:04:55
called the Brush Color.
00:04:59
Now I'll open Effect Options for the group.
00:05:05
I want the effect to turn the text white, so I'll change this blue color to white.
00:05:10
Also I want to animate the text by word instead of letter,
00:05:14
so I'll choose By word.
00:05:18
To see just the text effect, I'll click Play Selected;
00:05:22
the text highlights line by line.
00:05:29
My last task is to reorder the motion paths so they play between the text effects.
00:05:35
I'll select the first motion path
00:05:37
and drag it down under the first text line which is "Location".
00:05:44
Then I'll do that with the rest of the paths in order,
00:05:48
so the second one goes under "Time".
00:05:52
The third one goes under "Dress code"
00:05:55
and the fourth one follows "What to bring".
00:06:00
Another thing is, I want the text effects to play automatically after each path,
00:06:05
so I'll press Ctrl and click to select each text effect that follows a path.
00:06:12
I'll set these to Start after previous.
00:06:17
Let's click Play All to play the full sequence.
00:06:26
A final detail: in the original sequence, the arrow flew in
00:06:31
and lit up the first line.
00:06:33
That's done with a Fly In entrance effect on the arrow
00:06:36
ordered at the start of the sequence.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In deze lijst helpt een pijl om visuele impact te creëren.
00:00:08
Met elke muisklik beweegt de pijl omlaag in de lijst
00:00:11
met punctuatie en verlicht de tekst.
00:00:15
Bewegingspaden maken dit soort actie mogelijk
00:00:17
door de pijl omlaag te drukken van bullet tot bullet en de teksteffecten te activeren.
00:00:22
Een dergelijke manier is vrij eenvoudig te maken, maar ziet er misschien niet zo uit.
00:00:27
Ik ga het nu opnieuw maken om u meer technieken
00:00:30
voor het gebruik van bewegingspaden en animatie te laten zien.
00:00:33
Hier is de lijst zonder animaties toegepast.
00:00:36
Voor deze oefening heb ik ingezoomd voor een close up weergave en schakel ik Auto Preview uit.
00:00:42
Eerst zal ik de bewegingspaden toepassen.
00:00:45
De paden gaan op deze chevron pijl;
00:00:48
voor het eerste pad selecteer ik de pijl, open ik de Animatiegalerij en kies Lijnen.
00:00:58
Een neerwaarts pad is toegepast en dat is wat ik wil.
00:01:02
Het bleke beeld van de chevron pijl wijst me waar de pijl naartoe zal gaan,
00:01:06
maar ik wil dat deze stopt bij de tweede bullet, dus moet ik het pad verkorten.
00:01:12
Ik druk op Shift om de lijn verticaal te houden terwijl ik deze opnieuw teken,
00:01:16
en vervolgens naar het einde te wijzen, naar de pijl met twee koppen te zoeken en het uiteinde naar boven te slepen.
00:01:22
Let tijdens het slepen op dit dradenkruis dat verschijnt.
00:01:26
Het helpt me visueel om het einde van het pad in lijn te brengen met de kogel.
00:01:30
Ik laat de muis en de Shift toets los en klik er vandaan.
00:01:35
Daar is het eerste pad.
00:01:37
Laten we een voorbeeld bekijken.
00:01:39
De pijl stopt bij de tweede bullet.
00:01:42
ik heb nog drie bewegings paden nodig voor de chevron pijl.
00:01:46
Voor de volgende selecteer ik de pijl opnieuw
00:01:49
en deze keer klik ik op Toevoegen Animatie omdat de pijl al één pad heeft.
00:01:55
In die galerij kies ik opnieuw voor Lijnen.
00:01:59
Het tweede pad wordt toegepast en het is degene die momenteel is geselecteerd.
00:02:03
Onthoud dat het geselecteerde pad altijd rode en groene cirkels heeft
00:02:07
in plaats van pijlen aan het begin en het einde.
00:02:11
Ik moet dit nieuwe pad aanpassen tussen de tweede en derde kogel.
00:02:16
Ik druk op Shift om de lijn verticaal te houden,
00:02:19
en dan wijs ik naar de groene cirkel aan het begin van het pad,
00:02:22
zoek naar de tweekoppige pijlcursor en sleep het startpunt naar de tweede bullet.
00:02:28
Ik laat de muis en de Shift toets los.
00:02:32
Het startpunt voor het tweede pad is nu hier.
00:02:36
Het eindpunt moet bij de derde kogel zijn.
00:02:39
Het pad is nog steeds geselecteerd, dus druk ik op Shift en sleep
00:02:43
het einde van het pad naar de derde bullet.
00:02:47
Ik heb nu twee bewegings paden nodig voor de chevron pijl.
00:02:51
Laten we een voorbeeld bekijken van hoe dit gaat.
00:02:54
De pijl gaat in twee stappen omlaag naar de tweede bullet en derde bullet.
00:02:59
Dat is precies wat ik wil.
00:03:02
Dus om meer paden toe te voegen, selecteer ik de chevron,
00:03:06
gebruik Toevoegen Animatie om het pad toe te passen
00:03:10
en pas vervolgens de opmaak van het pad aan.
00:03:18
Het animatiescherm kan nu helpen met dit proces, dus laten we het openen.
00:03:23
Dit zijn de bewegings paden die ik tot nu toe heb toegevoegd.
00:03:26
Merk op dat wanneer ik het eerste pad effect in het venster selecteer,
00:03:29
dat pad ook op de dia wordt geselecteerd.
00:03:32
Ik selecteer het tweede pad effect in het venster en het is geselecteerd in de dia
00:03:37
en daar is het derde pad.
00:03:41
Een ander detail is dat voor de paden die onder de chevron beginnen,
00:03:44
deze aan het begin en het eind met een vaag beeld van de chevron worden getoond.
00:03:50
Dus, terwijl ik de grootte van deze gelaagde paden aanpas,
00:03:52
kan ik ze in het animatievenster selecteren als ik dat wil.
00:03:59
Nu heb ik alle bewegingspaden op hun plaats.
00:04:02
Voordat ik een voorbeeld van hen bekijk, wil ik hun speelduur aanpassen.
00:04:06
Een snelle manier is om ze allemaal te selecteren.
00:04:08
Ik klik op de onderste, druk op Shift
00:04:11
en klik op de bovenste om het bereik te selecteren, daarna zal ik hier de instelling van de tijdsduur wijzigen.
00:04:18
In plaats van twee seconden zal ik dit verlagen naar ,75.
00:04:23
Merk op hoe het tijdsvak in het venster Animatie wordt verkort
00:04:26
als ik het aantal verlaag.
00:04:29
Om de volgorde te bekijken, klik ik op Afspelen selectie.
00:04:33
De pijl beweegt naar beneden en stopt bij elke kogel.
00:04:37
Ik voltooi de animatie reeks door een teksteffect toe te voegen.
00:04:41
Ik wil dat het effect deze tekst van grijs in wit verandert.
00:04:45
Ik selecteer de plaatshouder
00:04:51
en in de Animatiegalerij kies ik een Nadrukeffect
00:04:55
genaamd de Penseelkleur.
00:04:59
Nu zal ik Effect opties voor de groep openen.
00:05:05
Ik wil dat het effect de tekst wit maakt, dus verander ik deze blauwe kleur in wit.
00:05:10
Ik wil ook de tekst per woord animeren in plaats van per brief,
00:05:14
dus kies ik Per woord.
00:05:18
Om alleen het tekst effect te zien, klik ik op Play Selectie,
00:05:22
de tekst markeert regel voor regel.
00:05:29
Mijn laatste taak is om de bewegingspaden opnieuw te ordenen, zodat ze tussen de teksteffecten kunnen manoeuvreren.
00:05:35
Ik selecteer het eerste bewegingspad
00:05:37
en sleep het naar beneden onder de eerste tekstregel die "Locatie" is.
00:05:44
Dan doe ik dat met de rest van de paden in volgorde,
00:05:48
dus de tweede gaat onder "Tijd".
00:05:52
De derde gaat onder "Dress code"
00:05:55
en de vierde volgt "Wat meebrengen".
00:06:00
Iets anders is, ik wil dat de teksteffecten automatisch na elk pad worden afgespeeld,
00:06:05
dus druk ik op Ctrl en klik om elk teksteffect dat een pad volgt te selecteren.
00:06:12
Ik zal deze op Start na de vorigen instellen.
00:06:17
Klik op Alles Afspelen om de volledige reeks af te spelen.
00:06:26
Een laatste detail: in de oorspronkelijke volgorde vloog de pijl naar binnen
00:06:31
en verlichtte de eerste regel.
00:06:33
Dat is gedaan met een Fly In ingangseffect op de pijl
00:06:36
die aan het begin van de reeks is besteld.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In dieser Liste sorgt ein Pfeil für eine besondere visuelle Wirkung.
00:00:08
Mit jedem Mausklick bewegt sich der Pfeil in der Liste nach unten,
00:00:11
betont dabei den Text und hellt ihn auf.
00:00:15
Diese Art von Aktion ist durch Animationspfade möglich,
00:00:17
die den Pfeil von Aufzählungspunkt zu Aufzählungspunkt nach unten bewegen und die Texteffekte auslösen.
00:00:22
Eine Sequenz wie diese lässt sich ziemlich einfach erstellen, auch wenn es zunächst nicht danach aussieht.
00:00:27
Ich werde sie jetzt erneut erstellen, um Ihnen weitere Vorgehensweisen für die
00:00:30
Verwendung von Animationspfaden und Animationen zu zeigen.
00:00:33
Hier ist die Liste ohne angewendete Animationen.
00:00:36
Für diese Übung habe ich den Text vergrößert, um eine Nahaufnahme zu erhalten und ich deaktivere jetzt „AutoVorschau”.
00:00:42
Als Erstes wende ich die Animationspfade an.
00:00:45
Die Pfade dienen der Animation dieses Chevronpfeils.
00:00:48
Für den ersten Pfad wähle ich den Pfeil aus, öffne den Katalog „Animationen” und wähle „Linien” aus.
00:00:58
Ein Pfad des Typs „Nach unten” wird angewendet, und der soll es auch sein.
00:01:02
Das blasse Bild des Chevronpfeils zeigt mir, wohin er sich bewegen wird.
00:01:06
Weil er aber beim zweiten Aufzählungspunkt stoppen soll, muss ich den Pfad verkürzen.
00:01:12
Ich drücke die UMSCHALTTASTE, damit die Linie vertikal bleibt, während ich sie erneut ziehe.
00:01:16
Dann zeige ich auf das Ende und ziehe es mit dem Doppelpfeil nach oben.
00:01:22
Sehen Sie: Während ich ziehe, wird dieses Fadenkreuz eingeblendet.
00:01:26
Es hilft mir visuell dabei, das Ende des Pfads mit dem Aufzählungspunkt auszurichten.
00:01:30
Ich lasse die Maustaste und die UMSCHALTTASTE los und klicke außerhalb.
00:01:35
Hier ist der erste Pfad.
00:01:37
Den will ich mir jetzt in der Vorschau ansehen.
00:01:39
Der Pfeil stoppt beim zweiten Aufzählungspunkt.
00:01:42
Ich brauche drei weitere Animationspfade für den Chevronpfeil.
00:01:46
Für den nächsten Pfad wähle ich den Pfeil
00:01:49
erneut aus und klicke diesmal auf „Animation hinzufügen”, da der Pfeil bereits einen Pfad hat.
00:01:55
In diesem Katalog wähle ich wieder „Linien” aus.
00:01:59
Der zweite Pfad wird angewendet. Das ist der gerade ausgewählte Pfad.
00:02:03
Erinnern Sie sich daran, dass der ausgewählte Pfad am Anfang und am Ende immer mit roten und grünen Kreisen
00:02:07
(und nicht mit Pfeilen) gekennzeichnet ist.
00:02:11
Ich muss diesen neuen Pfad verlängern oder verkürzen, um zwischen den zweiten und dritten Aufzählungspunkt zu gelangen.
00:02:16
Ich drücke die UMSCHALTTASTE, damit die Linie vertikal bleibt,
00:02:19
zeige dann auf den grünen Kreis am Anfang des Pfads
00:02:22
und ziehe den Anfangspunkt mit dem Doppelpfeilcursor zum zweiten Aufzählungspunkt.
00:02:28
Ich lasse die Maustaste und die UMSCHALTTASTE wieder los.
00:02:32
Der Anfangspunkt für den zweiten Pfad ist jetzt hier.
00:02:36
Der Endpunkt muss sich beim dritten Aufzählungspunkt befinden.
00:02:39
Weil der Pfad weiterhin ausgewählt ist, drücke ich die UMSCHALTTASTE und ziehe das
00:02:43
Ende des Pfads zum dritten Aufzählungspunkt nach oben.
00:02:47
Nun habe ich zwei Animationspfade für den Chevronpfeil.
00:02:51
Das will ich mir in der Vorschau ansehen:
00:02:54
Der Pfeil bewegt sich in zwei Schritten nach unten, zum zweiten und dritten Aufzählungspunkt.
00:02:59
Genau das wollte ich erreichen!
00:03:02
Um weitere Pfade hinzuzufügen, wähle ich den Chevronpfeil aus,
00:03:06
wende den Pfad „Animation hinzufügen” an und
00:03:10
ändere dann die Pfadgröße.
00:03:18
Der Animationsbereich kann bei diesem Vorgang hilfreich sein, deshalb öffne ich ihn.
00:03:23
Hier sind die Animationspfade, die ich bis jetzt hinzugefügt habe.
00:03:26
Sehen Sie: Wenn ich den ersten Pfadeffekt im Bereich auswähle,
00:03:29
wird dieser Pfad auch auf der Folie ausgewählt.
00:03:32
Ich wähle den zweiten Pfadeffekt im Bereich aus und auch der wird auf der Folie ausgewählt.
00:03:37
Und hier ist der dritte Pfad.
00:03:41
Sehen Sie außerdem: Bei den Pfaden, die unter dem Chevronpfeil anfangen,
00:03:44
wird ein blasses Bild des Pfeils am Anfang und Ende eingeblendet.
00:03:50
Während ich die Größe dieser gestapelten Pfade ändere,
00:03:52
kann ich sie bei Bedarf im Animationsbereich auswählen.
00:03:59
Jetzt sind alle Animationspade positioniert.
00:04:02
Bevor ich sie mir in der Vorschau ansehe, möchte ich ihre Wiedergabezeit anpassen.
00:04:06
Als schnelle Möglichkeit kann ich alle Pfade auswählen:
00:04:08
Ich klicke auf den untersten Pfad, drücke die UMSCHALTTASTE
00:04:11
und klicke auf den obersten Pfad, um den Bereich auszuwählen. Dann ändere ich die Einstellung „Dauer”, hier oben.
00:04:18
Den Wert „2 Sekunden” verringere ich auf 0,75.
00:04:23
Beachten Sie, wie die Felder für die Dauer im Animationsbereich kürzer werden,
00:04:26
während ich die Zahl verkleinere.
00:04:29
Um mir die Sequenz anzusehen, klicke ich auf „Auswahl wiedergeben”.
00:04:33
Der Pfeil bewegt sich nach unten und stoppt bei jedem Aufzählungspunkt.
00:04:37
Ich vervollständige die Animationssequenz, indem ich einen Texteffekt hinzufüge.
00:04:41
Dieser Effekt soll den Text von Grau in Weiß ändern.
00:04:45
Ich wähle den Platzhalter aus,
00:04:51
und wähle im Katalog „Animationen” den Hervorhebungseffekt
00:04:55
„Pinselfarbe” aus.
00:04:59
Jetzt öffne ich die „Effektoptionen” für die Gruppe.
00:05:05
Der Effekt soll den Text in Weiß ändern. Deshalb ändere ich diese blaue Farbe in Weiß.
00:05:10
Außerdem möchte ich den Text wortweise und nicht zeichenweise animieren
00:05:14
und wähle daher „Wortweise” aus.
00:05:18
Um mir nur den Texteffekt anzusehen, klicke ich auf „Auswahl wiedergeben”.
00:05:22
Der Text wird zeilenweise hervorgehoben.
00:05:29
Als Letztes will ich die Animationspfade neu anordnen, damit sie zwischen den Texteffekten wiedergegeben werden.
00:05:35
Ich wähle den ersten Animationspfad aus
00:05:37
und ziehe ihn nach unten unter die erste Textzeile, „Ort”.
00:05:44
Dies mache ich dann auch der Reihe nach mit den übrigen Pfaden.
00:05:48
Ich ziehe also den zweiten Pfad unter „Zeit”,
00:05:52
den dritten unter „Kleidung”
00:05:55
und den vierten unter „Mitzubringen”.
00:06:00
Außerdem sollen die Texteffekte nach jedem Pfad automatisch wiedergegeben werden.
00:06:05
Deshalb drücke ich die STEUERUNGSTASTE (Strg) und klicke, um jeden Texteffekt auszuwählen, der auf einen Pfad folgt.
00:06:12
Und ich lege dafür „Nach vorherigem beginnen” fest.
00:06:17
Jetzt klicke ich auf „Alle wiedergeben”, um die vollständige Sequenz wiederzugeben.
00:06:26
Ein letztes Detail: In der ursprünglichen Sequenz ist der Pfeil eingeflogen
00:06:31
und hat die erste Zeile aufgehellt.
00:06:33
Das erreicht man mit dem Eingangseffekt „Hereinfliegen” für den Pfeil, der am Anfang
00:06:36
der Sequenz angeordnet wird.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
En esta lista una flecha ayuda a crear impacto visual.
00:00:08
Con cada clic del ratón una flecha se mueve hacia abajo en la lista
00:00:11
marcando y resaltando el texto a medida que avanza.
00:00:15
Las animaciones de trayectoria hacen posible este tipo de acción,
00:00:17
dirigiendo la flecha hacia abajo viñeta a viñeta y activando los efectos de texto.
00:00:22
Una secuencia como esta es bastante simple de crear, aunque no lo parezca.
00:00:27
Voy a recrearla ahora para mostrarle más técnicas
00:00:30
para usar animaciones de trayectoria y animación.
00:00:33
Aquí está la lista sin ninguna animación aplicada.
00:00:36
Para este ejercicio, he hecho zoom para tener una vista más cercana y desactivaré la previsualización automática.
00:00:42
Primero aplicaré las animaciones de trayectoria.
00:00:45
Las trayectorias van por estas flechas de cheurones;
00:00:48
para la primera trayectoria, selecciono la flecha, abro la Galería de animaciones y escojo Líneas.
00:00:58
Se aplica en la trayectoria hacia abajo que es lo que quiero.
00:01:02
La imagen tenue de la flecha de cheurón me muestra hacia dónde se moverá la flecha,
00:01:06
pero quiero parar en la segunda viñeta, así que tengo que acortar la trayectoria.
00:01:12
Presiono Shift para mantener la línea vertical mientras la dibujo,
00:01:16
después marco el final, busco la flecha de dos cabezas y arrastro el extremo hacia arriba.
00:01:22
Mientras arrastro, veo que aparece esta cruz.
00:01:26
Me ayuda visualmente a alinear el final de la trayectoria con la viñeta.
00:01:30
Libero el ratón y la tecla shift y hago clic fuera.
00:01:35
Tenemos la primera trayectoria.
00:01:37
Vamos a previsualizarla.
00:01:39
La flecha se para en la segunda viñeta.
00:01:42
Necesito tres animaciones de trayectorias para la flecha de cheurón.
00:01:46
Para la siguiente, vuelvo a seleccionar la flecha
00:01:49
y esta vez hago clic en Añadir Animación pues la flecha ya tiene una trayectoria.
00:01:55
En esta galería, elijo Líneas de nuevo.
00:01:59
Se aplica la segunda trayectoria y es la que está seleccionada actualmente.
00:02:03
Recuerde que la trayectoria seleccionada siempre tiene círculos rojos y verdes
00:02:07
en vez de flechas al principio y al final.
00:02:11
Tengo que redimensionar esta nueva trayectoria para ir de la segunda a la tercera viñeta.
00:02:16
Presiono Shift para mantener la línea vertical,
00:02:19
después marco el círculo verde al principio de la trayectoria,
00:02:22
busco el cursor de doble cabeza de flecha y arrastro el punto de inicio hasta la segunda viñeta.
00:02:28
Libero el ratón y la tecla Shift.
00:02:32
El punto de inicio de la segunda trayectoria está ahora aquí.
00:02:36
El punto final tiene que estar en la tercera viñeta.
00:02:39
La trayectoria está todavía seleccionada por lo que presiono Shift y arrastro
00:02:43
el final de la trayectoria a la tercera viñeta.
00:02:47
Ahora tengo dos trayectorias para la flecha de cheurón.
00:02:51
Vamos a previsualizar cómo funciona.
00:02:54
La flecha se mueve hacia abajo en dos pasos hacia la segunda viñeta y hacia la tercera.
00:02:59
Es exactamente lo que quiero.
00:03:02
Así que para añadir más trayectorias, selecciono el cheurón,
00:03:06
uso Añadir Animación para aplicarla a la trayectoria
00:03:10
y redimensiono la trayectoria.
00:03:18
Ahora el panel de animación puede ayudar con este proceso, así que vamos a abrirlo.
00:03:23
Aquí están las animaciones de trayectoria que he añadido hasta ahora.
00:03:26
Note cómo cuando selecciono el primer efecto de trayectoria en el panel,
00:03:29
la trayectoria queda también seleccionada en la diapositiva.
00:03:32
Selecciono el segundo efecto de trayectoria en el panel y queda seleccionado en la diapositiva
00:03:37
y aquí está la tercera trayectoria.
00:03:41
Otro detalle es que las trayectorias que empiezan por debajo del cheurón
00:03:44
se muestran con una imagen tenue del cheurón al principio y al final.
00:03:50
Así que, mientras redimensiono las trayectorias en capas,
00:03:52
puedo seleccionarlas en el panel de animación, si quiero hacerlo.
00:03:59
Ahora tenemos todas las animaciones de trayectoria implementadas.
00:04:02
Antes de previsualizarlas, quiero ajustar su tiempo de movimiento.
00:04:06
Una forma rápida es seleccionarlas todas.
00:04:08
Hago clic en la de la parte de abajo, presiono Shift
00:04:11
y hago clic en la superior para seleccionar todo el rango, después cambiaré la configuración de la duración aquí.
00:04:18
En vez de dos segundos lo disminuiré a .75
00:04:23
Vea como el cuadro de duración que está en el panel de Animación disminuye
00:04:26
a medida que disminuyo el número.
00:04:29
Para ver la secuencia, Haré clic en Reproducir la selección.
00:04:33
La flecha se mueve hacia abajo y se para en cada viñeta.
00:04:37
Completaré la secuencia de animación añadiendo un efecto de texto.
00:04:41
Quiero el efecto para cambiar este texto de gris a blanco.
00:04:45
Seleccionaré el marcador de posición
00:04:51
y en la Galería de Animación, Elegiré un efecto de Énfasis
00:04:55
llamado pincel de color.
00:04:59
Ahora abriré las Opciones de efecto para el grupo.
00:05:05
Quiero el efecto para poner el texto en blanco, así que cambiaré este color azul a blanco.
00:05:10
También quiero animar el texto por palabra en vez de por letra,
00:05:14
por lo que elegiré Por palabra.
00:05:18
Para ver solo el efecto texto, haré clic en Reproducir Seleccionado;
00:05:22
El texto se resalta línea por línea.
00:05:29
Mi última tarea es reordenar las animaciones de trayectoria para que se activen entre los efectos de texto.
00:05:35
Selecciono la primera animación de trayectoria
00:05:37
y la arrastro hasta debajo de la primera línea de texto que es "Ubicación".
00:05:44
Después haré lo mismo con el resto de las trayectorias en orden,
00:05:48
así la segunda va debajo de "Tiempo".
00:05:52
La tercera va debajo de "Código de vestimenta"
00:05:55
y la cuarta detrás de "Qué llevar".
00:06:00
Otra cosa, quiero que los efectos de texto se activen automáticamente tras cada trayectoria,
00:06:05
por lo que presiono Control y hago clic para seleccionar cada efecto de texto que está después de una trayectoria.
00:06:12
Los configuraré como Empezar después de previa.
00:06:17
Vamos a Reproducir Todo para activar la secuencia completa.
00:06:26
Un detalle final: en la secuencia original, la flecha volaba
00:06:31
y se iluminaba en la primera línea.
00:06:33
Esto se hace con un efecto de entrada Fly In en la flecha
00:06:36
colocado al principio de la secuencia.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Nesta lista, uma seta ajuda a criar impacto visual.
00:00:08
Com cada clique do mouse, a seta desce a lista
00:00:11
acompanhando e realçando o texto à medida que avança.
00:00:15
As trajetórias de animação tornam este tipo de ação possível,
00:00:17
avançando a seta para baixo, marcador a marcador e disparando os efeitos de texto.
00:00:22
Uma sequência como esta é relativamente simples de criar, mas pode não parecer.
00:00:27
Vou recriá-la agora para mostrar a você mais técnicas
00:00:30
para usar as trajetórias de animação e as animações.
00:00:33
Aqui está a lista sem animações.
00:00:36
Para este exercício, ampliei para vermos melhor e vou desligar a Pré-visualização automática.
00:00:42
Primeiro, aplicarei as trajetórias de animação.
00:00:45
As trajetórias ficam nesta seta curva;
00:00:48
para a primeira trajetória, seleciono a seta, abro a Galeria de Animações e escolho Linhas.
00:00:58
Uma trajetória descendente é aplicada e é isso que quero.
00:01:02
A imagem mais clara da seta curva me mostra para onde a seta se deslocará,
00:01:06
mas quero que pare na segunda marca, por isso tenho de reduzir a trajetória.
00:01:12
Pressiono Shift para manter a linha vertical quando redesenhá-la,
00:01:16
depois aponto para o fim, procuro pela seta dupla e arrasto o fim para cima.
00:01:22
À medida que arrasto, observe na mira que aparece.
00:01:26
Ajuda-me a alinhar visualmente o fim da trajetória com o marcador.
00:01:30
Solto o mouse e a tecla Shift e clico em outro lugar.
00:01:35
Esta é a primeira trajetória.
00:01:37
Vamos pré-visualizar.
00:01:39
A seta para no segundo marcador.
00:01:42
Preciso de mais três trajetórias de animação para a seta curva.
00:01:46
Para a próxima, seleciono novamente a seta
00:01:49
e, desta vez, clico em Adicionar Animação uma vez que a seta já tem uma trajetória.
00:01:55
Nessa galeria, escolho novamente as Linhas.
00:01:59
A segunda trajetória é aplicada e é uma que está atualmente selecionada.
00:02:03
Lembre que a trajetória selecionada tem sempre círculos vermelhos e verdes
00:02:07
e não setas no início e no fim.
00:02:11
Tenho de redimensionar esta nova trajetória para que caiba entre o segundo e terceiro marcadores.
00:02:16
Pressiono Shift para manter a linha vertical,
00:02:19
depois, aponto para o círculo verde no início da trajetória,
00:02:22
procuro o cursor da seta dupla e arrasto o ponto inicial para o segundo marcador.
00:02:28
Solto o mouse e a tecla Shift.
00:02:32
O ponto inicial para a segunda trajetória está agora aqui.
00:02:36
O ponto final tem de estar no terceiro marcador.
00:02:39
A trajetória continua selecionada, por isso, pressiono Shift e arrasto para cima
00:02:43
o fim da trajetória para o terceiro marcador.
00:02:47
Tenho agora duas trajetórias de animação para a seta curva.
00:02:51
Vamos pré-visualizar.
00:02:54
A seta se desloca para baixo em duas etapas para o segundo e terceiro marcadores.
00:02:59
É mesmo isso que eu quero.
00:03:02
Por isso, para selecionar mais trajetórias, seleciono a seta curva,
00:03:06
uso Adicionar Animação para aplicar a trajetória
00:03:10
e, depois, redimensiono.
00:03:18
Agora o grupo de animação pode ajudar com este processo, por isso vamos abri-lo.
00:03:23
Aqui estão as trajetórias de animação que adicionei até agora.
00:03:26
Repare como quando eu selecionei o efeito da primeira trajetória no grupo
00:03:29
essa trajetória também fica selecionada no slide.
00:03:32
Seleciono o efeito da segunda trajetória no grupo e esta é selecionada no slide
00:03:37
e aqui está a terceira trajetória.
00:03:41
Outro detalhe é que as trajetórias que começam abaixo da seta curva
00:03:44
são ilustradas com uma imagem clara da seta curva no início e no fim.
00:03:50
Assim, à medida que redimensiono estas trajetórias sobrepostas,
00:03:52
posso selecioná-las no grupo de animação se quiser.
00:03:59
Agora, tenho todas as trajetórias de animação em seu lugar.
00:04:02
Antes de pré-visualizar, quero ajustar a duração.
00:04:06
Uma forma rápida é selecioná-las todas.
00:04:08
Vou clicar na que está no fundo, pressiono Shift
00:04:11
e clico na que está no topo para selecionar o conjunto, depois mudo a definição da duração aqui.
00:04:18
Em vez de dois segundos, vou reduzir para 0,75.
00:04:23
Observe como a caixa de duração que está no grupo de Animação reduz
00:04:26
à medida que diminuo o número.
00:04:29
Para ver a sequência, clico em Reproduzir selecionados.
00:04:33
A seta desce e para em cada marcador.
00:04:37
Termino a sequência de animação adicionando um efeito de texto.
00:04:41
Quero que o efeito torne este texto de cinza em branco.
00:04:45
Selecionarei os marcadores
00:04:51
e na Galeria Animação escolherei um efeito de Ênfase
00:04:55
chamado Cor do Pincel.
00:04:59
Agora abrirei as Opções de Efeito para o grupo.
00:05:05
Quero que o efeito torne este texto branco, por isso, vou mudar esta cor azul para branco.
00:05:10
Também quero animar o texto por palavra e não por letra,
00:05:14
por isso, escolho Por palavra.
00:05:18
Para ver apenas o efeito de texto, vou clicar em Reproduzir selecionados;
00:05:22
o texto realça linha a linha.
00:05:29
Minha última tarefa é reordenar as trajetórias de animação para que sejam reproduzidas entre os efeitos de texto.
00:05:35
Seleciono a primeira trajetória de animação
00:05:37
e arrasto para baixo sob a primeira linha de texto que é «Localização».
00:05:44
Depois, faço isso com o resto das trajetórias, por ordem,
00:05:48
para que a segunda fique por baixo de «Tempo».
00:05:52
A terceira vai para baixo de «Regras de Vestuário»
00:05:55
e a quarta se segue a «O que levar».
00:06:00
Também quero que os efeitos de texto se reproduzam automaticamente após cada trajetória,
00:06:05
por isso, pressiono Ctrl e clico para selecionar cada efeito de texto que se segue a uma trajetória.
00:06:12
Definirei para que tenham um Início após o anterior.
00:06:17
Vamos clicar em Reproduzir todos para ver toda a sequência.
00:06:26
Um último detalhe: na sequência original, a seta aparecia
00:06:31
e acendia a primeira linha.
00:06:33
Isso é feito com o efeito de entrada Aparecer na seta
00:06:36
pedido no início da sequência.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
In questo elenco una freccia contribuisce a creare un impatto visivo..
00:00:08
Ad ogni clic del mouse freccia si sposta verso il basso nell'elenco.
00:00:11
punteggiatura e illuminazione il testo come va..
00:00:15
I percorsi di movimento tipo di azione possibile, .
00:00:17
guidando la freccia verso il basso punto di e attivando gli effetti di testo..
00:00:22
Una sequenza come questa è abbastanza semplice per creare, ma potrebbe non sembrare così..
00:00:27
Ho intenzione di ricrearlo ora per mostrarvi più tecniche.
00:00:30
per l'utilizzo del movimento tracciati e animazioni..
00:00:33
Ecco la lista con non sono state applicate animazioni..
00:00:36
Per questo esercizio, ho ingrandito per una vista ravvicinata e distolgo l'anteprima automatica..
00:00:42
Per prima cosa applicherò i percorsi di movimento.
00:00:45
I sentieri vanno su questa freccia chevron;
00:00:48
per il primo percorso, seleziono la freccia, apro il Galleria di animazioni e scegliere Linee. .
00:00:58
Viene applicato un percorso verso il basso ed è quello che voglio.
00:01:02
L'immagine pallida della freccia chevron mi mostra dove si sposterà la freccia, .
00:01:06
ma voglio che si fermi al secondo proiettile, quindi ho bisogno di accorciare il percorso..
00:01:12
Premo Maiusc per mantenere linea verticale come ho ridisegnato,.
00:01:16
poi puntare alla fine, cercare i due freccia di testa e trascinare l'estremità verso l'alto..
00:01:22
Mentre trascino, nota questo mirino che appare..
00:01:26
Mi aiuta visivamente a allineare all'estremità del percorso con il proiettile..
00:01:30
Rilascio il mouse e Maiusc e fare clic di distanza..
00:01:35
C'è il primo percorso.
00:01:37
Diamo un'anteprima.
00:01:39
La freccia si ferma in corrispondenza del secondo punto elenco.
00:01:42
Ho bisogno di altri tre movimenti percorsi per la freccia chevron..
00:01:46
Per il prossimo, seleziono di nuovo la freccia
00:01:49
e questa volta faccio clic su Aggiungi animazione dal la freccia ha già un percorso..
00:01:55
In tale raccolta, scelgo di nuovo Linee.
00:01:59
Il secondo percorso viene applicato ed è quello attualmente selezionato..
00:02:03
Tenere presente che il percorso ha sempre cerchi rossi e verdi .
00:02:07
piuttosto che frecce all'inizio e alla fine.
00:02:11
Ho bisogno di ridimensionare questo nuovo percorso per andare tra il secondo e il terzo proiettile..
00:02:16
Premo Maiusc per mantenere la linea verticale,
00:02:19
poi punto al verde cerchio all'inizio del percorso, .
00:02:22
cercare il cursore a freccia a due punte e trascinare il punto iniziale sul secondo punto elenco..
00:02:28
Lascio il mouse e il tasto Maiusc.
00:02:32
Il punto di partenza per il secondo percorso è ora qui..
00:02:36
L'punto finale deve essere al terzo proiettile..
00:02:39
Il percorso è ancora selezionato così premo Maiusc e trascino verso l'alto.
00:02:43
alla fine del percorso al terzo proiettile..
00:02:47
Ora ho due mozioni percorsi per la freccia chevron..
00:02:51
Vediamo in anteprima come viene riprodotto.
00:02:54
La freccia si sposta verso il basso in due il secondo proiettile e il terzo proiettile..
00:02:59
È esattamente quello che voglio.
00:03:02
Quindi, per aggiungere altri percorsi, Seleziono il gallone, .
00:03:06
usare Aggiungi animazione per applicare il percorso
00:03:10
e quindi ridimensionare il tracciato.
00:03:18
Ora il riquadro animazione può aiutare con questo processo, quindi apriamolo..
00:03:23
Ecco la mozione percorsi che ho aggiunto finora..
00:03:26
Si noti come quando si seleziona il primo effetto percorso nel riquadro,.
00:03:29
che il percorso è anche selezionato sulla diapositiva..
00:03:32
Seleziono il secondo effetto percorso nel riquadro ed è selezionato sulla diapositiva.
00:03:37
e c'è la terza via.
00:03:41
Un altro dettaglio è che per i percorsi che iniziano sotto il gallone, .
00:03:44
sono mostrati con un'immagine pallida della chevron all'inizio e alla fine..
00:03:50
Così, mentre sto ridimensionando questi tracciati stratificati,
00:03:52
Posso selezionarli nel riquadro di animazione, se si desidera..
00:03:59
Ora ho tutti i percorsi di movimento in posizione..
00:04:02
Prima di visualizzarli in anteprima, desidero per regolare il tempo di riproduzione..
00:04:06
Un modo rapido è quello di selezionarli tutti.
00:04:08
Farò clic su quello in basso, premere Maiusc
00:04:11
e fare clic su quello superiore per selezionare l'intervallo, allora cambierò la durata di impostazione qui..
00:04:18
Invece di due secondi Lo riduco a .75. .
00:04:23
Si noti come la durata nella casella abbreviazione del riquadro Animazione.
00:04:26
come diminuire il numero.
00:04:29
Per guardare la sequenza, Farò clic su Riproduci selezionato..
00:04:33
La freccia si sposta verso il basso e si ferma ad ogni proiettile..
00:04:37
Completa l'animazione sequenza aggiungendo un effetto di testo..
00:04:41
Voglio che l'effetto si trasformi questo testo dal grigio al bianco..
00:04:45
Seleziono il segnaposto
00:04:51
e nella Galleria d'Animazione, Scelgo un effetto Enfasi .
00:04:55
chiamato colore del pennello.
00:04:59
Ora apro Effetto Opzioni per il gruppo..
00:05:05
Voglio che l'effetto trasformi il testo in bianco, quindi cambierò questo colore blu in bianco..
00:05:10
Inoltre voglio animare il testo con la parola invece che per lettera, .
00:05:14
quindi scelgo Per parola.
00:05:18
Per visualizzare solo il testo effetto, farò clic su Riproduci selezionato;.
00:05:22
il testo evidenzia riga per riga.
00:05:29
Il mio ultimo compito è quello di riordinare il movimento in modo che giochino tra gli effetti di testo..
00:05:35
Seleziono il primo percorso animazione
00:05:37
e trascinarlo verso il basso sotto la prima riga di testo che è "Posizione". .
00:05:44
Poi lo farò con il resto dei percorsi in ordine, .
00:05:48
così il secondo va sotto "Tempo".
00:05:52
Il terzo va sotto "Dress code"
00:05:55
e il quarto segue "Cosa portare".
00:06:00
Un'altra cosa è, voglio che gli effetti di testo per riprodursi automaticamente dopo ogni tracciato, .
00:06:05
quindi premo Ctrl e cliccherò per selezionare ogni effetto di testo che segue un percorso..
00:06:12
Ill impostare questi per Iniziare dopo il precedente.
00:06:17
Clicchiamo su Riproduci tutto per riprodurre l'intera sequenza..
00:06:26
Un ultimo dettaglio: nel sequenza originale, la freccia volato in .
00:06:31
e ha illuminato la prima linea.
00:06:33
Questo è fatto con un Fly In effetto ingresso sulla freccia.
00:06:36
all'inizio della sequenza.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
在此清單中有一個箭頭 有助於創建視覺衝擊。.
00:00:08
每次使用滑鼠按一下 箭頭向下移動清單.
00:00:11
點點和照明 向上的文本,因為它去。.
00:00:15
運動路徑使 可能的行動,.
00:00:17
通過驅動箭頭向下子彈 專案符號並觸發文字效果。.
00:00:22
像這樣的序列相當簡單 創建,但它可能不會看起來那樣。.
00:00:27
我要重新創建它 現在向您展示更多的技術.
00:00:30
用於運動 路徑和動畫。.
00:00:33
下面是清單 未應用動畫。.
00:00:36
在本練習中,我已放大 特寫視圖,我將關閉自動預覽。.
00:00:42
首先,我將應用運動路徑。
00:00:45
路徑進入這個V形箭頭;
00:00:48
對於第一個路徑,我選擇箭頭,打開 動畫庫並選擇"線條"。.
00:00:58
向下路徑被應用,這就是我想要的。
00:01:02
長方形箭頭的蒼白圖像 顯示箭頭將移動到哪裡,.
00:01:06
但我希望它停在第二顆子彈上 所以我需要縮短路徑。.
00:01:12
我按 Shift 保持 線垂直,我重繪它,.
00:01:16
然後指向結束,尋找兩個 箭頭,並向上拖動結束。.
00:01:22
當我拖動時,請注意 出現的十字游標。.
00:01:26
它説明我在視覺上排隊 路徑的末尾與子彈。.
00:01:30
我釋放滑鼠和 移動鍵並按一下離開。.
00:01:35
這是第一條小路。
00:01:37
讓我們預覽一下。
00:01:39
箭頭止在第二個專案符號處。
00:01:42
我還需要三個動作 長方形箭頭的路徑。.
00:01:46
對於下一個,我再次選擇箭頭
00:01:49
這一次,我點擊添加動畫,因為 箭頭已經有一個路徑。.
00:01:55
在那個庫中,我再次選擇"線條"。
00:01:59
應用第二個路徑,它的 當前選擇。.
00:02:03
請記住,所選 路徑始終有紅色和綠色圓圈.
00:02:07
而不是在開始和結束處的箭頭。
00:02:11
我需要調整這條新路徑的大小才能走 在第二和第三顆子彈之間。.
00:02:16
我按 Shift 保持線條垂直,
00:02:19
然後,我指向綠色 在路徑的開始圈,.
00:02:22
查找兩個箭頭游標 並將起始點拖動到第二個專案符號。.
00:02:28
我鬆開滑鼠和移位鍵。
00:02:32
的起點 第二條路徑現在在這裡。.
00:02:36
終點需要 在第三顆子彈。.
00:02:39
路徑仍被選中 所以我按Shift和拖動.
00:02:43
路徑的末尾 第三顆子彈。.
00:02:47
我現在有兩個動作 長方形箭頭的路徑。.
00:02:51
讓我們預覽一下。
00:02:54
箭頭分兩步向下移動,以 第二顆子彈和第三顆子彈。.
00:02:59
這正是我想要的。
00:03:02
因此,要添加更多路徑, 我選擇雪佛龍,.
00:03:06
使用"添加動畫"應用路徑
00:03:10
然後調整路徑大小。
00:03:18
現在動畫窗格可以説明 用這個過程,所以讓我們打開它。.
00:03:23
這裡是運動 到目前為止,我添加的路徑。.
00:03:26
請注意如何選擇 窗格中的第一個路徑效果,.
00:03:29
該路徑也是 在幻燈片上選擇。.
00:03:32
我選擇第二個路徑效果 在窗格中,並在幻燈片上選中.
00:03:37
還有第三條路
00:03:41
另一個細節是 從V形下方開始的路徑,.
00:03:44
他們顯示一個蒼白的圖像 在開始和結束的雪佛龍。.
00:03:50
所以,當我調整這些分層路徑的尺寸時,
00:03:52
我可以選擇它們 如果我想,在動畫窗格中。.
00:03:59
現在,我得到了所有 運動路徑就位。.
00:04:02
在預覽它們之前,我想要 調整他們的上場時間。.
00:04:06
一個快速的方法是選擇它們全部。
00:04:08
我將按一下底部,按 Shift
00:04:11
並按一下頂部選擇範圍, 然後我會更改此處的持續時間設置。.
00:04:18
而不是兩秒鐘 我會把這個減少到.75。.
00:04:23
注意持續時間 框在動畫窗格中縮短.
00:04:26
當我減少數位。
00:04:29
要觀看序列, 我將按一下"已選擇播放"。.
00:04:33
箭頭向下移動 並停止在每顆子彈。.
00:04:37
我將完成動畫 通過添加文字效果來序列。.
00:04:41
我希望效果轉向 此文本從灰色到白色。.
00:04:45
我將選擇預留位置
00:04:51
在動畫庫中, 我將選擇強調效果.
00:04:55
稱為畫筆顏色。
00:04:59
現在,我將打開效果 組的選項。.
00:05:05
我希望效果使文本變白, 所以我要把這個藍色改成白色。.
00:05:10
此外,我想動畫的文本 用字而不是字母,.
00:05:14
所以我會選擇按字。
00:05:18
只查看文本 效果,我將按一下"播放選定";".
00:05:22
文本逐行突出顯示。
00:05:29
我的最後一個任務是重新排序的運動 路徑,以便它們在文字效果之間播放。.
00:05:35
我將選擇第一個運動路徑
00:05:37
並拖動下來 第一個文本行是"位置"。.
00:05:44
然後,我會做到這一點與 其餘路徑的順序,.
00:05:48
所以第二個在"時間"下。
00:05:52
第三個在"著裝規範"下
00:05:55
第四個是"帶什麼"
00:06:00
另一件事是,我想要文字效果 在每個路徑後自動播放,.
00:06:05
所以我將按Ctrl,然後按一下選擇 遵循路徑的每個文字效果。.
00:06:12
我會把這些設置為"開始"。
00:06:17
讓我們按一下"全部播放"到 播放完整序列。.
00:06:26
最後的細節:在 原始序列,箭頭飛入.
00:06:31
並照亮了第一行。
00:06:33
這是與飛入完成 箭頭的入口效果.
00:06:36
在序列的開始順序上排序。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
このリストでは矢印 視覚的な影響を作成するのに役立ちます。.
00:00:08
各マウスをクリックすると、 矢印がリストの下に移動する.
00:00:11
句読点と照明 テキストを上に進みます。.
00:00:15
モーションパスはこれを行います 可能なアクションの種類,.
00:00:17
弾丸の下の矢印を駆動することによって 箇条書きを選択し、テキスト効果をトリガーします。.
00:00:22
このようなシーケンスは非常に単純です を作成しますが、そのようには見えない場合があります。.
00:00:27
私はそれを再作成するつもりです 今、あなたにより多くの技術を示すために.
00:00:30
モーションを使用する場合 パスとアニメーション。.
00:00:33
ここにリストがあります アニメーションは適用されません。.
00:00:36
この演習では、拡大表示しました。 クローズアップビューを表示すると、自動プレビューをオフにします。.
00:00:42
まず、モーションパスを適用します。
00:00:45
パスはこのシェブロン矢印上に行きます。
00:00:48
最初のパスでは、矢印を選択し、 アニメーション ギャラリーを選択し、[線] を選択します。.
00:00:58
ダウンパスが適用され、それが私が望むものです。
00:01:02
シェブロン矢印の淡いイメージ 矢印がどこに移動するかを示し、.
00:01:06
でも第2弾で止めて欲しい だから私はパスを短くする必要があります。.
00:01:12
Shift キーを押しながら、 私はそれを再描画すると、垂直線、.
00:01:16
その後、最後を指し、2つを探します 先頭矢印をクリックし、端を上にドラッグします。.
00:01:22
ドラッグ中に、この点に注意してください。 表示される十字線。.
00:01:26
それは視覚的に並ぶのを助ける 弾丸を持つパスの終わり。.
00:01:30
私はマウスを解放し、 キーをシフトし、離れてクリックします。.
00:01:35
最初の道がある
00:01:37
プレビューしてみましょう。
00:01:39
矢印は2番目の弾丸で停止します。
00:01:42
あと3つの動きが必要だ シェブロン矢印のパス。.
00:01:46
次の1つのために、私は再び矢印を選択します
00:01:49
そして、今回は私が以来、アニメーションを追加をクリックします 矢印には既に 1 つのパスがあります。.
00:01:55
そのギャラリーで、私は再びラインを選択します。
00:01:59
2 番目のパスが適用され、 現在選択されているもの。.
00:02:03
選択した パスには常に赤と緑の円があります.
00:02:07
開始時と終了時に矢印ではなく。
00:02:11
この新しいパスのサイズを変更する必要がある 2 番目と 3 番目の箇条書きの間。.
00:02:16
Shift キーを押しながら線を垂直に保ち、
00:02:19
それから私は緑を指し パスの先頭に円を描く.
00:02:22
2 つの方向矢印カーソルを探す 開始点を 2 番目の行頭文字にドラッグします。.
00:02:28
マウスとShiftキーを放しました。
00:02:32
の開始点 2 番目のパスがここにあります。.
00:02:36
エンドポイントは、 第3弾に.
00:02:39
パスはまだ選択されています だから私はシフトを押して、上にドラッグ.
00:02:43
パスの終わり 第3弾に。.
00:02:47
私は今、2つの動きを持っています シェブロン矢印のパス。.
00:02:51
それでは、この再生方法をプレビューしてみましょう。
00:02:54
矢印は2つのステップで下に移動し、 第2弾と第3弾。.
00:02:59
それはまさに私が望むものです。
00:03:02
パスを追加するには、 シェブロンを選び、.
00:03:06
[アニメーションの追加] を使用してパスを適用する
00:03:10
パスのサイズを変更します。
00:03:18
アニメーション ペインが役立つようになりました。 このプロセスで、それを開きましょう。.
00:03:23
ここに動きがあります 私はこれまでに追加したパス。.
00:03:26
選択時に注意してください ペインの最初のパス効果、.
00:03:29
そのパスも スライドで選択されます。.
00:03:32
2 番目のパス効果を選択します。 ペインで、スライドで選択されます。.
00:03:37
そして、3番目の道があります。
00:03:41
もう一つの詳細は、 シェブロンの下から始まるパス、.
00:03:44
淡い画像で表示される 始まりと終わりのシェブロンの。.
00:03:50
だから、私はこれらの階層化されたパスをサイズ変更しているように、
00:03:52
私はそれらを選択することができます 必要にあって、アニメーション ペインに表示します。.
00:03:59
今、私はすべてのを持っている モーション パスを所定の位置に配置します。.
00:04:02
プレビューする前に、 彼らの演奏時間を調整するために。.
00:04:06
簡単な方法は、それらすべてを選択することです。
00:04:08
一番下をクリックして Shift キーを押します。
00:04:11
一番上のボタンをクリックして範囲を選択し、 その後、ここで設定する期間を変更します。.
00:04:18
2 秒の代わりに これを.75に減らします。.
00:04:23
期間に注目してください アニメーション ペインの短縮ボックス.
00:04:26
数を減らすように。
00:04:29
シーケンスを見るには、 [選択した再生] をクリックします。.
00:04:33
矢印が下に移動する 各弾丸で停止します。.
00:04:37
アニメーションを完成します テキスト効果を追加してシーケンスします。.
00:04:41
効果を変えてほしい このテキストは灰色から白色にします。.
00:04:45
プレースホルダを選択します
00:04:51
アニメーションギャラリーでは、 強調効果を選択します.
00:04:55
ブラシの色と呼ばれています。
00:04:59
今、私は効果を開きます グループのオプション。.
00:05:05
テキストを白にする効果が欲しい だから、この青い色を白に変えます。.
00:05:10
また、テキストをアニメーション化したい 文字の代わりに単語で、.
00:05:14
だから私は単語で選択します。
00:05:18
テキストだけを表示するには [選択した再生] をクリックします。.
00:05:22
テキストは 1 行ずつ強調表示されます。
00:05:29
私の最後のタスクは、モーションを並べ替える パスは、テキスト効果の間で再生されます。.
00:05:35
最初のモーション パスを選択します。
00:05:37
下にドラッグして "位置" である最初のテキスト行。.
00:05:44
それから私はそれを行います 残りのパスを順番に並べ替え、.
00:05:48
だから、2つ目は「時間」の下に行きます。
00:05:52
3つ目は「ドレスコード」の下に
00:05:55
そして4つ目は「何を持って来るか」に続きます。
00:06:00
もう一つは、テキスト効果が欲しい 各パスの後に自動的に再生するには、.
00:06:05
だから私はCtrlを押して、クリックして選択します パスの後に続く各テキスト効果。.
00:06:12
前の後に開始するように設定します。
00:06:17
[すべてを再生] をクリックしてみましょう 完全なシーケンスを再生します。.
00:06:26
最終的な詳細: 元のシーケンス、矢印が飛んでいった.
00:06:31
そして最初の行を点灯します。
00:06:33
それはフライインで終わった 矢印の入り口効果.
00:06:36
シーケンスの先頭に並べ替えられます。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Trong danh sách này một mũi tên giúp tạo tác động trực quan..
00:00:08
Với mỗi nhấp chuột mũi tên di chuyển xuống danh sách.
00:00:11
nhấn mạnh và chiếu sáng lên các văn bản như nó đi..
00:00:15
Đường dẫn chuyển động làm cho loại hành động có thể, .
00:00:17
bằng lái xe mũi tên xuống đạn để đạn và kích hoạt các hiệu ứng văn bản..
00:00:22
Một chuỗi như thế này là khá đơn giản để tạo ra, nhưng nó có thể không nhìn theo cách đó..
00:00:27
Tôi sẽ tái tạo nó bây giờ để hiển thị cho bạn nhiều kỹ thuật.
00:00:30
cho sử dụng chuyển động đường dẫn và hình ảnh động..
00:00:33
Dưới đây là danh sách với không áp dụng hình ảnh động..
00:00:36
Đối với bài tập này, tôi đã phóng to cho một đóng lên xem và tôi sẽ tắt tự động xem trước..
00:00:42
Trước tiên tôi sẽ áp dụng các đường dẫn chuyển động.
00:00:45
Các đường dẫn đi trên mũi tên này Chevron;
00:00:48
cho đường dẫn đầu tiên, tôi chọn mũi tên, mở Bộ sưu tập hoạt hình và chọn Lines. .
00:00:58
Một con đường xuống được áp dụng và đó là những gì tôi muốn.
00:01:02
Hình ảnh nhợt nhạt của mũi tên Chevron cho tôi thấy nơi mũi tên sẽ di chuyển đến, .
00:01:06
nhưng tôi muốn nó dừng lại ở viên đạn thứ hai, Vì vậy tôi cần phải rút ngắn đường dẫn..
00:01:12
Tôi nhấn Shift để giữ cho thẳng đứng như tôi vẽ lại nó,.
00:01:16
sau đó trỏ đến cuối, hãy tìm hai đầu mũi tên và kéo kết thúc lên trên..
00:01:22
Khi tôi kéo, lưu ý điều này crosshairs xuất hiện..
00:01:26
Nó giúp tôi trực quan để dòng lên cuối con đường với viên đạn..
00:01:30
Tôi nhả chuột và Phím Shift và bấm đi..
00:01:35
Có con đường đầu tiên.
00:01:37
Hãy xem trước nó.
00:01:39
Mũi tên dừng lại ở viên đạn thứ hai.
00:01:42
Tôi cần thêm ba chuyển động đường dẫn cho mũi tên Chevron..
00:01:46
Đối với một kế tiếp, tôi chọn mũi tên một lần nữa
00:01:49
và lần này tôi nhấp vào Thêm Animation kể từ mũi tên đã có một đường dẫn..
00:01:55
Trong thư viện đó, tôi chọn Lines một lần nữa.
00:01:59
Đường dẫn thứ hai được áp dụng và một trong đó hiện đang được chọn..
00:02:03
Hãy nhớ rằng các lựa chọn con đường luôn có vòng tròn màu đỏ và màu xanh lá cây .
00:02:07
thay vì mũi tên ở đầu và cuối.
00:02:11
Tôi cần phải thay đổi kích thước con đường mới này để đi giữa các viên đạn thứ hai và thứ ba..
00:02:16
Tôi nhấn Shift để giữ đường thẳng đứng,
00:02:19
sau đó tôi trỏ đến màu xanh lá cây vòng tròn ở đầu con đường, .
00:02:22
Tìm con trỏ mũi tên hai đầu và kéo điểm bắt đầu vào viên đạn thứ hai..
00:02:28
Tôi để cho chuột và phím Shift.
00:02:32
Điểm khởi đầu cho con đường thứ hai là bây giờ ở đây..
00:02:36
Điểm kết thúc cần được ở viên đạn thứ ba..
00:02:39
Đường dẫn vẫn được chọn Vì vậy tôi nhấn Shift và kéo lên.
00:02:43
cuối con đường đến viên đạn thứ ba..
00:02:47
Tôi bây giờ có hai chuyển động đường dẫn cho mũi tên Chevron..
00:02:51
Hãy xem trước cách chơi này.
00:02:54
Mũi tên di chuyển xuống trong hai bước để bullet thứ hai và bullet thứ ba..
00:02:59
Đó là chính xác những gì tôi muốn.
00:03:02
Vì vậy, để thêm đường dẫn nhiều hơn, Tôi chọn các Chevron, .
00:03:06
sử dụng thêm Animation để áp dụng đường dẫn
00:03:10
và sau đó thay đổi kích thước đường dẫn.
00:03:18
Bây giờ cửa sổ hoạt hình có thể giúp với quá trình này, vì vậy hãy mở nó..
00:03:23
Dưới đây là các chuyển động đường dẫn tôi đã thêm cho đến nay..
00:03:26
Lưu ý cách khi tôi chọn hiệu ứng đường đầu tiên trong ngăn,.
00:03:29
con đường đó cũng được chọn trên ảnh chiếu..
00:03:32
Tôi chọn hiệu ứng đường dẫn thứ hai trong khung và nó được chọn trên slide.
00:03:37
và có con đường thứ ba.
00:03:41
Một chi tiết khác là cho Các đường dẫn bắt đầu dưới đây Chevron, .
00:03:44
chúng được hiển thị với một hình ảnh nhạt của Chevron lúc bắt đầu và kết thúc..
00:03:50
Vì vậy, như tôi là thay đổi kích thước các đường dẫn lớp,
00:03:52
Tôi có thể chọn chúng trong khung hoạt hình nếu tôi muốn..
00:03:59
Bây giờ tôi đã có tất cả các đường chuyển động tại chỗ..
00:04:02
Trước khi tôi xem trước chúng, tôi muốn để điều chỉnh thời gian chơi của họ..
00:04:06
Một cách nhanh chóng là để chọn tất cả.
00:04:08
Tôi sẽ nhấp vào một dưới cùng, nhấn Shift
00:04:11
và nhấp vào một phần trên cùng để chọn phạm vi, sau đó tôi sẽ thay đổi thời gian thiết lập ở đây..
00:04:18
Thay vì hai giây Tôi sẽ giảm này để. 75. .
00:04:23
Lưu ý cách thời gian hộp đó là trong Animation Pane rút ngắn.
00:04:26
như tôi giảm số lượng.
00:04:29
Để xem trình tự, Tôi sẽ nhấp vào Play được chọn..
00:04:33
Mũi tên di chuyển xuống và dừng lại ở mỗi viên đạn..
00:04:37
Tôi sẽ hoàn thành các hình ảnh động trình tự bằng cách thêm một hiệu ứng văn bản..
00:04:41
Tôi muốn có hiệu lực để biến văn bản này từ màu xám sang màu trắng..
00:04:45
Tôi sẽ chọn trình giữ chỗ
00:04:51
và trong bộ sưu tập hoạt hình, Tôi sẽ chọn một hiệu ứng nhấn mạnh .
00:04:55
được gọi là brush color.
00:04:59
Bây giờ tôi sẽ mở Effect Tùy chọn cho nhóm..
00:05:05
Tôi muốn có hiệu ứng để chuyển văn bản màu trắng, Vì vậy tôi sẽ thay đổi màu xanh này để trắng..
00:05:10
Ngoài ra tôi muốn animate văn bản bằng từ thay vì chữ, .
00:05:14
Vì vậy tôi sẽ chọn theo từ.
00:05:18
Để chỉ xem văn bản hiệu quả, tôi sẽ bấm vào Play selected;.
00:05:22
văn bản nổi bật theo dòng.
00:05:29
Nhiệm vụ cuối cùng của tôi là sắp xếp lại chuyển động đường dẫn để họ chơi giữa các hiệu ứng văn bản..
00:05:35
Tôi sẽ chọn đường dẫn chuyển động đầu tiên
00:05:37
và kéo nó xuống dưới dòng văn bản đầu tiên là "Location". .
00:05:44
Sau đó, tôi sẽ làm điều đó với phần còn lại của đường dẫn theo thứ tự, .
00:05:48
do đó, một trong những thứ hai đi theo "thời gian".
00:05:52
Một trong những thứ ba đi theo "Dress Mã"
00:05:55
và một trong những thứ tư sau "gì để mang lại".
00:06:00
Một điều nữa là, tôi muốn các hiệu ứng văn bản để tự động phát sau mỗi đường dẫn, .
00:06:05
Vì vậy tôi sẽ nhấn Ctrl và bấm để chọn mỗi hiệu ứng văn bản sau một đường dẫn..
00:06:12
Tôi sẽ thiết lập này để bắt đầu sau khi trước đó.
00:06:17
Hãy nhấp vào chơi tất cả để chơi trình tự đầy đủ..
00:06:26
Một chi tiết cuối cùng: trong trình tự gốc, mũi tên bay vào .
00:06:31
và thắp sáng dòng đầu tiên.
00:06:33
Đó là thực hiện với một Fly in hiệu ứng lối vào trên mũi tên.
00:06:36
Đặt hàng vào đầu trình tự.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Dalam daftar ini Panah membantu menciptakan dampak visual..
00:00:08
Dengan setiap klik mouse panah bergerak ke bawah daftar.
00:00:11
ketepatan dan pencahayaan teks sebagai it goes..
00:00:15
Jalur gerak membuat ini jenis tindakan yang mungkin, .
00:00:17
dengan menggerakkan peluru panah ke bawah untuk peluru dan memicu efek teks..
00:00:22
Sebuah urutan seperti ini cukup sederhana untuk membuat, tetapi mungkin tidak terlihat seperti itu..
00:00:27
Aku akan menciptakan itu sekarang untuk menunjukkan lebih banyak teknik.
00:00:30
untuk menggunakan gerak jalan dan animasi..
00:00:33
Berikut daftar dengan tidak ada animasi diterapkan..
00:00:36
Untuk latihan ini, saya telah memperbesar untuk Tampilan close up dan saya akan mematikan Auto preview..
00:00:42
Pertama saya akan menerapkan jalur gerak.
00:00:45
Jalan pergi di Chevron ini Panah;
00:00:48
untuk jalur pertama, saya pilih Panah, buka Galeri animasi dan memilih Lines. .
00:00:58
A Down path diterapkan dan itulah yang saya inginkan.
00:01:02
Gambar yang pucat dari panah Chevron menunjukkan di mana panah akan bergerak ke, .
00:01:06
tapi aku ingin berhenti di peluru kedua, Jadi saya perlu mempersingkat jalan..
00:01:12
Saya menekan Shift untuk menjaga garis vertikal seperti yang saya redraw itu,.
00:01:16
kemudian arahkan ke akhir, mencari dua kepala panah dan drag ujung ke atas..
00:01:22
Saat saya menyeret, perhatikan ini pada crosshmengudara yang muncul..
00:01:26
Ini membantu saya secara visual untuk berbaris ujung jalan dengan peluru..
00:01:30
Saya melepaskan mouse dan Tombol Shift dan klik jauhnya..
00:01:35
Ada jalur pertama.
00:01:37
Mari kita pratinjaunya.
00:01:39
Panah berhenti pada peluru kedua.
00:01:42
Aku butuh tiga gerak lagi jalan untuk panah Chevron..
00:01:46
Untuk berikutnya, saya pilih panah lagi
00:01:49
dan kali ini saya klik Add Animation sejak panah sudah memiliki satu jalur..
00:01:55
Di Galeri itu, saya memilih Lines lagi.
00:01:59
Jalur kedua diterapkan dan salah satu yang saat ini dipilih..
00:02:03
Ingatlah bahwa pilihan jalan selalu memiliki lingkaran merah dan hijau .
00:02:07
daripada panah di awal dan akhir.
00:02:11
Saya perlu mengubah ukuran jalan baru ini untuk pergi antara peluru kedua dan ketiga..
00:02:16
Saya menekan Shift untuk menjaga garis vertikal,
00:02:19
kemudian saya menunjuk ke hijau lingkaran di awal lintasan, .
00:02:22
mencari dua kursor panah menuju dan tarik titik awal ke peluru kedua..
00:02:28
Aku membiarkan mouse dan tombol Shift.
00:02:32
Titik awal untuk jalan kedua sekarang di sini..
00:02:36
Titik akhir perlu berada di peluru ketiga..
00:02:39
Jalur ini masih dipilih Jadi saya Tekan Shift dan drag up.
00:02:43
ujung jalan ke peluru ketiga..
00:02:47
Saya sekarang memiliki dua gerakan jalan untuk panah Chevron..
00:02:51
Mari kita preview bagaimana bermain ini.
00:02:54
Panah bergerak turun dalam dua langkah untuk peluru kedua dan peluru ketiga..
00:02:59
Itulah yang saya inginkan.
00:03:02
Jadi untuk menambahkan lebih banyak jalur, Saya memilih Chevron, .
00:03:06
Gunakan Add Animation untuk menerapkan path
00:03:10
dan kemudian mengubah ukuran jalan.
00:03:18
Sekarang panel animasi dapat membantu dengan proses ini, jadi mari kita buka..
00:03:23
Berikut adalah gerakan jalur yang telah saya tambahkan sejauh ini..
00:03:26
Perhatikan bagaimana ketika saya memilih efek jalur pertama di panel,.
00:03:29
jalan itu juga dipilih pada slide..
00:03:32
Saya memilih efek jalur kedua di panel dan dipilih pada slide.
00:03:37
dan ada jalan ketiga.
00:03:41
Detail lainnya adalah bahwa untuk jalan yang dimulai di bawah Chevron, .
00:03:44
mereka ditampilkan dengan gambar pucat dari Chevron di awal dan akhir..
00:03:50
Jadi, karena saya mengubah ukuran jalur berlapis ini,
00:03:52
Saya dapat memilih mereka di panel animasi jika saya ingin..
00:03:59
Sekarang aku punya semua jalan gerak di tempatnya..
00:04:02
Sebelum saya melihat mereka, saya ingin untuk menyesuaikan waktu bermain mereka..
00:04:06
Cara cepat adalah dengan memilih mereka semua.
00:04:08
Saya akan mengklik bagian bawah, tekan Shift
00:04:11
dan klik bagian atas untuk memilih rentang, maka saya akan mengubah pengaturan durasi di sini..
00:04:18
Daripada dua detik Aku akan menurunkannya. 75. .
00:04:23
Perhatikan bagaimana durasi kotak yang ada di panel animasi mempersingkat.
00:04:26
seperti yang saya mengurangi jumlah.
00:04:29
Untuk melihat urutan, Saya akan klik Play dipilih..
00:04:33
Panah bergerak ke bawah dan berhenti di setiap peluru..
00:04:37
Aku akan menyelesaikan animasi urutan dengan menambahkan efek teks..
00:04:41
Saya ingin efeknya berbalik teks ini dari kelabu ke putih..
00:04:45
Saya akan memilih placeholder
00:04:51
dan di Galeri animasi, Saya akan memilih efek penekanan .
00:04:55
disebut Brush Color.
00:04:59
Sekarang saya akan membuka Effect Pilihan untuk grup..
00:05:05
Saya ingin efek untuk mengubah teks putih, Jadi saya akan mengubah warna biru ini menjadi putih..
00:05:10
Juga saya ingin menghidupkan teks dengan kata bukan huruf, .
00:05:14
Jadi saya akan memilih dengan kata.
00:05:18
Untuk melihat teks saja Efek, saya akan klik Play Selected;.
00:05:22
teks akan menyoroti baris demi baris.
00:05:29
Tugas terakhir saya adalah untuk menyusun ulang gerak jalur sehingga mereka bermain di antara efek teks..
00:05:35
Saya akan memilih jalur gerak pertama
00:05:37
dan tarik ke bawah di bawah baris teks pertama yang merupakan "location". .
00:05:44
Kemudian saya akan melakukannya dengan sisa jalur dalam rangka, .
00:05:48
Jadi yang kedua berjalan di bawah "Time".
00:05:52
Yang ketiga berjalan di bawah "Dress Code"
00:05:55
dan yang keempat mengikuti "apa yang harus membawa".
00:06:00
Hal lain adalah, saya ingin efek teks diputar otomatis setelah setiap jalur, .
00:06:05
Jadi saya akan tekan Ctrl dan klik untuk memilih setiap efek teks yang mengikuti jalan..
00:06:12
Saya akan mengatur ini ke Start setelah sebelumnya.
00:06:17
Mari kita klik Mainkan semua untuk memutar urutan penuh..
00:06:26
Detail akhir: di urutan semula, anak panah itu terbang .
00:06:31
dan menyala baris pertama.
00:06:33
Itu dilakukan dengan Fly In Efek masuk pada Panah.
00:06:36
diperintahkan pada awal urutan.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
В этом списке стрелка помогает создать визуальное воздействие..
00:00:08
С каждой мышью нажмите стрелка движется вниз по списку.
00:00:11
пунктуация и освещение вверх по тексту, как она идет..
00:00:15
Пути движения делают это вид действий возможно, .
00:00:17
вождение стрелы вниз пуля пули и запуска текстовых эффектов..
00:00:22
Последовательность, как это довольно просто для создания, но это не может выглядеть именно так..
00:00:27
Я собираюсь воссоздать его Теперь, чтобы показать вам больше методов.
00:00:30
для использования движения пути и анимации..
00:00:33
Вот список с анимации не применяется..
00:00:36
Для этого упражнения, я увеличена для крупным планом зрения, и я выключу Авто Предварительный просмотр..
00:00:42
Сначала я применяю пути движения.
00:00:45
Пути идут по этой стрелке шеврона;
00:00:48
для первого пути, я выбираю стрелку, открыть Анимация Галерея и выбрать линии. .
00:00:58
Путь вниз применяется, и это то, что я хочу.
00:01:02
Бледное изображение стрелки шеврона показывает мне, куда переместятся стрела, .
00:01:06
но я хочу, чтобы это остановилось на второй пуле, так что мне нужно, чтобы сократить путь..
00:01:12
Я нажимаю Shift, чтобы сохранить линии вертикальной, как я перерисовать его,.
00:01:16
затем указать на конец, посмотрите на два возглавлял стрелку и перетащите конец вверх..
00:01:22
Как я перетащить, обратите внимание на это перекрестие, которое появляется..
00:01:26
Это помогает мне визуально выстроиться конец пути с пулей..
00:01:30
Я выпускаю мышь и Сдвиг ключа и нажмите кнопку прочь..
00:01:35
Есть первый путь.
00:01:37
Давайте просмотреть его.
00:01:39
Стрелка останавливается на второй пуле.
00:01:42
Мне нужно еще три движения пути для стрелки шеврона..
00:01:46
Для следующего, я выбираю стрелку снова
00:01:49
и на этот раз я нажимаю Добавить анимации с стрелка уже имеет один путь..
00:01:55
В этой галерее я снова выбираю Линии.
00:01:59
Второй путь применяется, и это тот, который в настоящее время выбран..
00:02:03
Помните, что выбранные путь всегда имеет красные и зеленые круги .
00:02:07
а не стрелки в начале и в конце.
00:02:11
Мне нужно, чтобы хотите, чтобы этот новый путь между второй и третьей пулями..
00:02:16
Я нажимаю Shift, чтобы держать линию вертикальной,
00:02:19
То я указать на зеленый круг в начале пути, .
00:02:22
искать два возглавлял курсор стрелки и перетащите отправную точку к второй пуле..
00:02:28
Я подвела мышь и ключ Shift.
00:02:32
Отправной точкой для второй путь теперь здесь..
00:02:36
Конечный пункт должен быть на третьей пуле..
00:02:39
Путь по-прежнему выбран так что я нажимаю Shift и перетащить вверх.
00:02:43
конец пути к третьей пуле..
00:02:47
Теперь у меня есть два движения пути для стрелки шеврона..
00:02:51
Давайте просмотреть, как это играет.
00:02:54
Стрелка движется вниз в два шага к вторая пуля и третья пуля..
00:02:59
Это как раз то, что мне нужно.
00:03:02
Таким образом, чтобы добавить больше путей, Я выбираю шеврон, .
00:03:06
использовать Add Animation для применения пути
00:03:10
, а затем сшатить путь.
00:03:18
Теперь анимация панели может помочь с этим процессом, так что давайте откроем его..
00:03:23
Вот движение пути я добавил до сих пор..
00:03:26
Обратите внимание, как при выборе первый эффект пути в стекле,.
00:03:29
этот путь также выбран на слайде..
00:03:32
Я выбираю эффект второго пути в стекле, и он выбран на слайде.
00:03:37
и есть третий путь.
00:03:41
Другая деталь заключается в том, что для пути, которые начинаются ниже шеврона, .
00:03:44
они показаны с бледным изображением шеврона в начале и в конце..
00:03:50
Итак, по мере того, как я меняю размер этих многоуровневых путей,
00:03:52
Я могу выбрать их в анимационном стекле, если я хочу..
00:03:59
Теперь у меня есть все движения пути на месте..
00:04:02
Прежде чем просмотреть их, я хочу чтобы скорректировать свое игровое время..
00:04:06
Быстрый способ заключается в том, чтобы выбрать их все.
00:04:08
Я найму нижнюю, нажмите Shift
00:04:11
и нажмите верхний, чтобы выбрать диапазон, затем я изменю продолжительность настройки здесь..
00:04:18
Вместо двух секунд Я смою это до .75. .
00:04:23
Обратите внимание, как продолжительность окно, которое находится в панели анимации сократить.
00:04:26
как я уменьшить число.
00:04:29
Чтобы посмотреть последовательность, Я нажимаю Выбранный Play..
00:04:33
Стрелка движется вниз и останавливается на каждой пуле..
00:04:37
Я заверую анимацию последовательности, добавляя текстовый эффект..
00:04:41
Я хочу, чтобы эффект повернуть этот текст от серого до белого..
00:04:45
Я выберу заполнителя
00:04:51
и в анимационной галерее, Я выберу эффект акцента .
00:04:55
называется цвет кисти.
00:04:59
Теперь я открою эффект Варианты для группы..
00:05:05
Я хочу, чтобы эффект побелеть, так что я изумю этот синий цвет на белый..
00:05:10
Кроме того, я хочу, чтобы оживить текст словом, а не буквой, .
00:05:14
так что я выберу словом.
00:05:18
Чтобы увидеть только текст эффект, я нажимаю Играть Выбранный;.
00:05:22
текст выделяет строку за строкой.
00:05:29
Моя последняя задача состоит в том, чтобы переупорядочить движение пути, чтобы они играли между текстовыми эффектами..
00:05:35
Я выберу первый путь движения
00:05:37
и перетащите его вниз под первая текстовая строка, которая является "Место". .
00:05:44
Тогда я сделаю это с остальные пути в порядке, .
00:05:48
так что второй идет под "Время".
00:05:52
Третий идет под "Дресс-код"
00:05:55
и четвертый следует "Что принести".
00:06:00
Другое дело, я хочу текстовые эффекты играть автоматически после каждого пути, .
00:06:05
так что я нажимаю Ctrl и нажмите, чтобы выбрать каждый текстовый эффект, который следует по пути..
00:06:12
Я поставлю их, чтобы начать после предыдущего.
00:06:17
Давайте нажимаем кнопку Воспроизведение Все, чтобы играть полную последовательность..
00:06:26
Последняя деталь: в оригинальная последовательность, стрелка влетела в .
00:06:31
и осветить первую линию.
00:06:33
Это делается с Fly In входной эффект на стрелку.
00:06:36
заказ в начале последовательности.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
В този списък стрелка помага за създаване на визуално въздействие..
00:00:08
С всяко щракване на стрелката се придвижва надолу в списъка.
00:00:11
пунктуиране и осветление текста, докато се движи..
00:00:15
Траекториите на движението правят това вид на възможните действия, .
00:00:17
като карате стрелката надолу, за да водещия символ и задействане на текстовите ефекти..
00:00:22
Подобна последователност е доста проста да създадем, но може да не изглежда така..
00:00:27
Ще го пресъздам. сега, за да ви покажа повече техники.
00:00:30
за използване на движение пътища и анимация..
00:00:33
Ето списъка с не са приложени анимации..
00:00:36
За това упражнение, аз увеличих за в близък изглед и ще изключа автоматичния преглед..
00:00:42
Първо ще се приложат пътеките за движение.
00:00:45
Пътеките вървят по тази стрелка на стрелката;
00:00:48
за първия път, аз избирам стрелката, Галерия с анимации и изберете Линии. .
00:00:58
Прилага се низш път и това искам.
00:01:02
Бледото изображение на стрелката на стрелката на стрелката показва ми къде ще се премести стрелката, .
00:01:06
но искам да спре при втория куршум, така че трябва да съкратим пътя..
00:01:12
Натиснете Shift, за да запазите линията е вертикална, докато го преначертавам,.
00:01:16
след това посочете към края, потърсете стрелка и плъзнете края нагоре..
00:01:22
Докато те те плъзна, се покаже напречния мер..
00:01:26
Помага ми визуално да се подреждам в края на пътя с куршума..
00:01:30
Аз освобождаване на мишката и Shift ключ и щракнете далеч..
00:01:35
Ето го и първия път.
00:01:37
Да го прегледаме.
00:01:39
Стрелката спира при втория куршум.
00:01:42
Искам още три движения. пътища за стрелката на стрелката на стрелката..
00:01:46
За следващия, отново избирам стрелката
00:01:49
и този път щракнете върху Добавяне на анимация от стрелката вече има един път..
00:01:55
В тази галерия, аз отново избирам Линии.
00:01:59
Вторият път се прилага и е избрания в момента..
00:02:03
Не забравяйте, че избраният винаги има червени и зелени кръгове .
00:02:07
вместо стрелки в началото и края.
00:02:11
Трябва да преоразмеря този нов път, за да отида между втория и третия куршум..
00:02:16
Натискам Shift, за да поддържам линията в изправено положение,
00:02:19
след това аз посочвам към зеленото в началото на пътя, .
00:02:22
Потърсете курсора на стрелката и плъзнете началната точка до втория куршум..
00:02:28
Аз се отпусни на мишката и Shift ключ.
00:02:32
Отправната точка за вторият път е тук..
00:02:36
Крайната точка трябва да бъде на третия куршум..
00:02:39
Пътят е все още избран така че натиснете Shift и плъзнете нагоре.
00:02:43
края на пътя към третия куршум..
00:02:47
Сега имам две движения. пътища за стрелката на стрелката на стрелката..
00:02:51
Нека да видим как се играе.
00:02:54
Стрелката се придвижва надолу на две стъпки, за да втория и третия куршум..
00:02:59
Точно това искам.
00:03:02
Така че да добавите още пътища, Аз избирам символа, .
00:03:06
използване на добавяне на анимация за прилагане на пътя
00:03:10
и след това преоразмерете пътя.
00:03:18
Сега екранът за анимация може да ви помогне с този процес, така че нека го отворим..
00:03:23
Ето предложението. пътища, които съм добавил досега..
00:03:26
Забележете как при избирането ми първият пътен ефект в прозореца,.
00:03:29
този път е изберете в слайда..
00:03:32