Office Online - Change your profile picture Tutorial

  • 1:09
  • 538 views
00:00:03
From any office page you can add
00:00:05
or change your profile picture.
00:00:07
To do this, click on your photo at
00:00:09
the top right and then in this pop up,
00:00:12
click on your profile picture again.
00:00:14
Here you have the option
00:00:17
to edit your current photo.
00:00:19
Or change it by clicking here
00:00:21
a file browser opens.
00:00:23
Simply select the photo you
00:00:25
want by double clicking on it.
00:00:27
And use the crop feature.
00:00:31
Then save your new profile picture.
00:00:35
By going to your office profiles
00:00:37
through your photo at the top right,
00:00:39
you also have the option to change
00:00:41
your profile picture there by
00:00:43
clicking here a window pops up
00:00:45
giving you the option to edit your
00:00:47
cover photo off a few templates.
00:00:49
Choose a theme from the dropdown menu.
00:00:55
Then select an image
00:00:57
from the suggestion list.
00:00:59
When you are satisfied at the
00:01:01
top right click on the cross.
00:01:03
Now you can customize your profile
00:01:05
according to all these options.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Sa bilo koje stranice kancelarije koju možete dodati
00:00:05
ili promenite sliku profila.
00:00:07
Da biste to uradili, kliknite na fotografiju na
00:00:09
gore desno i onda u ovom iskačućim,
00:00:12
ponovo kliknite na sliku profila.
00:00:14
Ovde imaš mogućnost
00:00:17
da biste uredili trenutnu fotografiju.
00:00:19
Ili ga promenite klikom ovde
00:00:21
otvoriće se pregledač datoteka.
00:00:23
Jednostavno izaberite fotografiju koju
00:00:25
žele tako što ćete dvaput kliknuti na njega.
00:00:27
I koristite funkciju izrezio.
00:00:31
Zatim sačuvajte novu sliku profila.
00:00:35
Odlaskom na vaše kancelarijske profile
00:00:37
kroz tvoju fotografiju na vrhu desno,
00:00:39
takođe imate mogućnost da promenite
00:00:41
your profile picture there by
00:00:43
klik ovde iskače prozor
00:00:45
pružajući vam opciju uređivanja
00:00:47
pokriće fotografije sa nekoliko predložaka.
00:00:49
Odaberite temu iz padajućeg menija.
00:00:55
Zatim izaberite sliku
00:00:57
sa liste predloga.
00:00:59
Kada ste zadovoljni na
00:01:01
kliknite od gornjeg desnog tastera na krstu.
00:01:03
Sada možete da prilagodite svoj profil
00:01:05
prema svim ovim opcijama.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !