Office Online - Change your profile picture Tutorial

In this video, you will learn how to change your profile picture in Microsoft 365. The video covers the steps to add or change your profile picture from any office page.
Simply click on your photo at the top right, then click on your profile picture again.
You can edit your current photo or change it by selecting a new photo from a file browser.
Use the crop feature to adjust the picture, then save your new profile picture.
Additionally, you can change your profile picture through your office profiles by clicking on your photo at the top right and selecting the option to change your profile picture.
This tutorial will help you customize your profile according to your preferences.

  • 1:09
  • 649 views
00:00:03
From any office page you can add
00:00:05
or change your profile picture.
00:00:07
To do this, click on your photo at
00:00:09
the top right and then in this pop up,
00:00:12
click on your profile picture again.
00:00:14
Here you have the option
00:00:17
to edit your current photo.
00:00:19
Or change it by clicking here
00:00:21
a file browser opens.
00:00:23
Simply select the photo you
00:00:25
want by double clicking on it.
00:00:27
And use the crop feature.
00:00:31
Then save your new profile picture.
00:00:35
By going to your office profiles
00:00:37
through your photo at the top right,
00:00:39
you also have the option to change
00:00:41
your profile picture there by
00:00:43
clicking here a window pops up
00:00:45
giving you the option to edit your
00:00:47
cover photo off a few templates.
00:00:49
Choose a theme from the dropdown menu.
00:00:55
Then select an image
00:00:57
from the suggestion list.
00:00:59
When you are satisfied at the
00:01:01
top right click on the cross.
00:01:03
Now you can customize your profile
00:01:05
according to all these options.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Sa bilo koje stranice kancelarije koju možete dodati
00:00:05
ili promenite sliku profila.
00:00:07
Da biste to uradili, kliknite na fotografiju na
00:00:09
gore desno i onda u ovom iskačućim,
00:00:12
ponovo kliknite na sliku profila.
00:00:14
Ovde imaš mogućnost
00:00:17
da biste uredili trenutnu fotografiju.
00:00:19
Ili ga promenite klikom ovde
00:00:21
otvoriće se pregledač datoteka.
00:00:23
Jednostavno izaberite fotografiju koju
00:00:25
žele tako što ćete dvaput kliknuti na njega.
00:00:27
I koristite funkciju izrezio.
00:00:31
Zatim sačuvajte novu sliku profila.
00:00:35
Odlaskom na vaše kancelarijske profile
00:00:37
kroz tvoju fotografiju na vrhu desno,
00:00:39
takođe imate mogućnost da promenite
00:00:41
your profile picture there by
00:00:43
klik ovde iskače prozor
00:00:45
pružajući vam opciju uređivanja
00:00:47
pokriće fotografije sa nekoliko predložaka.
00:00:49
Odaberite temu iz padajućeg menija.
00:00:55
Zatim izaberite sliku
00:00:57
sa liste predloga.
00:00:59
Kada ste zadovoljni na
00:01:01
kliknite od gornjeg desnog tastera na krstu.
00:01:03
Sada možete da prilagodite svoj profil
00:01:05
prema svim ovim opcijama.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL